Asit Yağmurları

-A A +A

Kitap Kategori: 

İnsan nüfusunun artışı ile birlikte ihtiyaçlar da artmış, bu da beraberinde ev, fabrika artışı ve yeşillik alanların azaltmasını getirmiştir. Fabrikalarda, evlerde ve iş yerlerinde kullanılan odun, kömür ve fuel-oil ile benzin ve mazot gibi fosil kaynaklı yakıtların yakılması sonucu asit yağmurlarına neden olan gazlar açığa çıkar. Bu gazlar;

 • Kükürt dioksit (SO2)
 • Azot dioksit (NO2)
 • Karbondioksit (CO2) gazlarıdır.

Bu gazlar atmosferde rüzgarın etkisiyle farklı yerlere taşınır. Bu arada bulutlardaki su tanecikleri ile tepkimeye girerek asitlerin oluşmasına neden olurlar. Bu oluşan asitler yağış olarak yeryüzüne düşer ve buna asit yağmurları denir.

 • 2SO2 + 2H2O + O2Tepkime Oku 2H2SO4 (Sülfürik Asit)
 • 3NO2 + H2O Tepkime Oku 2HNO3 + NO (Nitrik Asit)
 • CO2 + H2O Tepkime Oku H2CO3 (Karbonik Asit)

Yukarıda gösterilen tepkimeler gökyüzünde bulutlardaki suyla etkileşim sonucu oluşur. Oluşan bu asidik çözeltiler yağmurla birlikte yeryüzüne düşer ve toprağın, havanın, suların ve yapıların tahrip olmasına kirlenmesine sebep olur.

Asit yağmurlarının olduğu bölgelerde zamanla bitkilerin yaprak ve dallarında tahribat oluşur. Bu tahribatlar da bitkilerin bir süre sonra ölmelerine neden olduğu için o bölgede zamanla bitki örtüsü yok olur ve çölleşmeler başlar.

Asit yağmurları topraktaki kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi iyonların yeraltı sularına karışmasına sebep olur. Bu durum topraktaki minerallerin eksilmesine ve toprağın veriminin düşmesine sebep olur.

Asit yağmurları toprağın ve suyun kirlenmesine neden olur. Toprakta ve suda yaşayan canlılar kirlilikten etkilenerek yok olabilir.

Asit yağmurlarının engellenebilmesi için zararlı gazların doğaya salınımı engellenmelidir. Bu salınımın durdurulabilmesi için öncelikli olarak insanların bilinçlendirilmesi gerekir.

İnsan nüfusunun artışı ile ihtiyaçların da artması beraberinde sanayi artışını da getirmiştir. Fabrikalardan doğaya verilen gazlar kirlilikte büyük etken oluşturmaktadır. Kirliliğin azaltılabilmesi için,

 • Fabrika bacalarının çıkardığı zararlı gazların filtre edilmeli,
 • Geri dönüşümü olan maddelerin dönüşümünü sağlanarak, yeni ham madde ihtiyacı azaltılmalı,
 • Motorlu taşıtlarda bireysel araç kullanımı yerine toplu taşıma araçlarının kullanımı ve araçların bakımı zamanında yapılmalı,
 • Fosil yakıt kullanımı yerine güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve doğalgaz gibi temiz enerji kaynaklarının kullanılması,
 • Çevrenin ağaçlandırılarak yeşillendirmesi kışın yaprak döken ağaçların tercih edilmemesi önlemleri alınabilir.

Asit yağmuruyla ilgili resimler için:

Asit Yağmuru Resimleri için Tıklayınız

Benzer İçerik

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.