Ders Notları

-A A +A

Derslerle ilgili ders notları...

Bölüm 3: Gaz Basıncı ve Açık Hava Basıncı

Kategori: 

Bölüm 3: Gaz Basıncı ve Açık Hava Basıncı

Gazlar da tıpkı sıvılar gibi akışkandır. Tüm akışkanlarda olduğu gibi gazlar da sahip oldukları ağırlıklarını tüm doğrultuda aktarabilirler. Bu nedenle gazlar içerisinde bulundukları kabın tüm yüzeyine basınç uygularlar.

Bölüm 1: Duyu Organları ve Görevleri Ders Notları -2

Kategori: 

İnsanlar çevrelerindeki olayları ve varlıkları duyu organları ile algılarlar. İnsanda beş duyu organı vardır. Bunlar; göz, kulak, burun, dil ve deridir. Göz, görme duyusu organımızdır. Kulak, işitme duyusu organımızdır. Dil, tat alma duyusundan sorumlu organımızdır. Burun, koku alma duyusu organımızdır. Deri ise dokunma duyusundan sorumludur.

3.Sınıf - 2.Ünite: Beş Duyumuz

Kategori: 

3.Sınıf - 2.Ünite: Beş Duyumuz ünitesi ders notları, konu özetleri ve ilgili diğer içerikler...

Bölüm 2: Dünya'nın Yapısı

Kategori: 

Dünya'nın Yapısı

Dünya’ya uzaydan bakıldığında büyük bir kısmının mavi renkte olduğu görülür. Bu mavi renk; Dünyamızda bulunan denizler, okyanuslar, göller ve akarsulardan kaynaklanır. Mavi rengin dışında gözüken kahverengi ve yeşil alanlarsa, Dünya’da bulunan karalardır.

Bölüm 2: Sıvı Basıncı Ders Notu - Konu Özeti 1

Kategori: 

Sıvı Basıncı - Sıvılarda Basınç

Sıvılarda Basınç

Katılarda olduğu gibi sıvılar da cisimlere basınç uygular. İçerisine konulduğu kabın şeklini alan ve akışkan bir yapıya sahip olan sıvılar, kapta temas ettikleri tüm yüzeylerde ve sıvı içindeki her noktada basınç oluşturur.

Bölüm 2: Oyun Dağarcığı Geliştirmede Kaynaklardan Yararlanma Ders Notu - Konu Özeti

Kategori: 

Çocuk ve Oyun - Oyun Dağarcığı Geliştirme - Kaynaklardan Yararlanma

Oyun Dağarcığı Geliştirmede Yararlanacak Kaynaklar

Bölüm 1: Oyun ve Kültür Konusu Ders Notları - Konu Özeti

Kategori: 

Çocuk ve Oyun - Oyun Dağarcığı Geliştirme - Oyun ve Kültür

Oyun kültürle var olan, kültürü oluşturan ve kültürü taşıyan çok yönlü bir terimdir. Hatta Huizinga’ya göre oyun insanlığın meydana getirdiği kültürel ögelerinde öncesine dayanır.

Ünite 2: Oyun Dağarcığı Geliştirme II Notları

Kategori: 

Çocuk ve Oyun - Oyun Dağarcığı Geliştirme

Yöresel oyunlar, çevremizde sıklıkla oynadığımız, atalarımızın izlerini taşıyan oyunlardır. Bulunduğumuz coğrafya, iklim, sosyokültürel ögelerin vb. etkisiyle şekillenmiş bu oyunları derlemelerden, yetişkinlerden, yazılı-görsel medyadan öğrenebiliriz.

Bölüm 3: Tarih Sürecinde Oyun ve Oyuncak Konusu Ders Notları - Konu Özeti

Kategori: 

Çocuk ve Oyun - Oyun Dağarcığı Geliştirme - Tarih Sürecinde Oyun ve Oyuncak

Tarihsel olarak incelendiğinde; Antik Dönem’de Yunanistan şehirlerinde yaşayan çocukların müzik, dans ve şarkı ile zenginleşen oyunları oynama imkânlarının olduğu hatta şehirde yaşayan ailelerin çeşitli festivallerde kırsal kesim halkına sundukları oyunlarla çocuklarını nasıl iyi bir şekilde eğittikleri göstermek için bu festivalleri önemli fırsatlar olarak kullandıkları da görülmektedir.

Bölüm 2: Oyuncak Nedir? Konusu Ders Notları - Konu Özeti

Kategori: 

Çocuk ve Oyun - Oyun Dağarcığı Geliştirme - Oyuncak Nedir?

Oyuncak Nedir?

İnsan sosyal bir varlık olma özelliği gereği oyunlarında bile bir arkadaşa ihtiyaç duyar ve bu arkadaş isteğini yaşamın ilk yıllarında oyuncaklar karşılar.

Sayfalar

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.