Ders Notları

4. Değerlendirme

Kitap Kategori: 

Taslak sunumda nasıl bir öneme sahiptir?

Sunum sırasında oluşan düşünceleri organize etme
Sunum esnasında kaygı ya da başka nedenlerle amaç dışına çıkmanın önüne geçme
Dinleyicilerin sunumu takip edebilmesini önleme
Süre aşımına sebep olma

3.14. Değerlendirme

Kitap Kategori: 
  1. Aşağıdakilerden hangisi bir sunumun başlangıcı ile ilgili olamaz?
    1. Sunum yapan kişinin dinleyicilere uymayan gereksiz hikâye ve esprilerle giriş yapması uygun değildir.
    2. Sunum yapacak kişinin katılımcılar tamamlandıktan sonra salona gelmesi daha uygun olacaktır.
    3. Sunum yapacak kişi seyircileri salona girmeden gözlemleyebiliyorsa, buradan katılımcıların tarz ve ruh hallerini analiz etmesi yerinde olacaktır.

3.11. Dinleyici Davranışı

Kitap Kategori: 

3.11. Dinleyici Davranışı

Her grupta liderler ve izleyiciler vardır. Dinleyicilerin konuşmacıya değişik roller yüklemesine rağmen, sunuş boyunca konuşmacının lider olduğu gerçeği değişmez. Ne var ki, bu aslında başka yerde olmak isteyen katılımcıların olmayacağı anlamına da gelmez.

3.10. Dinleyici Profilleri

Kitap Kategori: 

3.10. Dinleyici Profilleri

Dinleyici nedir? Dinleyici, özel bir amaçla biraraya getirilmiş bir insan grubudur. Dinleyiciler arasındaki tek ortak bağ bu olabilir. Bunlar, farklı geçmiş deneyleri, kişisel ihtiyaçları, inançları ve özanlayışları olan insanlardır.

Bir sunuş sırasında her zaman iki çeşit iletişim görülür:

3.09. Beden Dili ve Ses Kullanımı

Kitap Kategori: 

3.9. Beden Dili ve Ses Kullanımı

3.9.1. Beden Dili

Nasıl görünseniz ve davransanız da, dinleyicilerinize hislerinizle ilgili birtakım işaretler vereceksiniz. İletmemeniz mümkün değildir. Belli bazı tavırlarınız ya da sinirli hareketlerinizin farkına varırsanız eğer, bunları düzeltip, güvenli ama kendinin farkında olmayan bir imaj bırakabilirsiniz.

3.08. Sunuşu Yapmak

Kitap Kategori: 

3.8. Sunuşu Yapmak

3.8.1. Kâğıttan Okumak

Kâğıttan okumak, seçebileceğiniz en kötü yöntemdir. Bundan kaçınmalısınız. Küçük gruplara yönelik sunuşlar da tamanen etkisizdir, grubun büyüklüğüyle ilgisi olmayan başka dezavantajları da vardır.

Etkileyici bir konuşmacı samimi, şevkli ve canlıdır. Profesyonel bir aktör değilseniz, kâğıttan okurken bu duygulara yansıtmakta zorluk çekersiniz. Okumanın başka dezavantajları da vardır:

3.07. Sunuşu Prova Etmek

Kitap Kategori: 

3.7. Sunuşu Prova Etmek

Önümüzdeki bir sunuşun birkaç defa provasını yapmak, özgüveninizin güçlenmesine, içeriği ve kurgusunu iyice tanımanıza, potansiyel problemleri ve yanlış anlamaları saptamaya yardımcı olacaktır. Provalar aynı zamanda içerik ya da lojistikle ilgili yapılması gereken değişiklikleri belirlemekte de size yardım edecektir. Prova, basit olarak, sunuşu kullanmayı planladığınız malzeme ve görsel araçlarla birlikte salonda yapmak demektir.

3.06. Metni Konuşmaya Dönüştürme

Kitap Kategori: 

3.6. Metni Konuşmaya Dönüştürme

Son taslağı bitirdiğinizde işin yazma kısmının sona erdiğini düşünebilirsiniz; ancak yazılı metnin dili ve stili sözlü bir sunuşta kullanılan dilin ve stilin aynısı olamaz; bu yüzden, sözlü sunuşu yapmadan önce yazılı metni konuşma stiline dönüştürmeniz gerekir. Bir konuşma stili geliştirmek için önerilen bazı ilkeler şunlardır:

3.05. Görsel Yardımcıları Kararlaştırma

Kitap Kategori: 

3.5. Görsel Yardımcıları Kararlaştırma

Sunuşlar görsel yardımcılar çerçevesinde yazılmamalıdır. Bazı konuşmacılar önce yaratıcı ve ilginç görsel araçları seçip, daha sonra sunuşu bunları kapsayacak şekilde yazma yanlışına düşer. Bu süreci tersine çevirir. Doğru sıra, sunuşu yazmak, sonra hangi görsel araçların kullanılacağına karar vermektir.

3.02. Verilerin Düzenlenmesi

Kitap Kategori: 

3.2. Verilerin Düzenlenmesi

Bir sunuşu dinleyip, arkasından konuşmacının maksadını anlamadığınızı düşündüğünüz hiç oldu mu? Sunuşun hedefleri açık ve konuşmacının hitabet becerisi iyi olsa bile, içerik iyi düzenlenmemişse dinleyiciler hayal kırıklığına uğrayacak ve zaman yitirilecektir. Konuşmacı, konuşmasındaki kilit noktaların sırasına ve zamanlamasına dikkat ederse, böyle bir durumun ortaya çıkma olasılığı azaltılabilir.

3.01. Sunuşu Hazırlamak

Kitap Kategori: 

3.1. Sunuşu Hazırlamak

Bir sunuş analizi yaptıktan sonra konuşmacı vakit geçirmeden sunuşun konusuyla ilgili araştırma yapmaya başlar. Muhtemel veri kaynakları konuşmacının kendisi, organizasyonun dosyaları, görüşmeler, istatistikler, öyküler, alıntılar, örnekleri ve yayınları içerir.

Konuşmacı: Pek çok durumda kendiniz en iyi veri kaynağı olabilirsiniz. Çoğunlukla ya konuya ilişkin deneyiminiz olduğu ya da konuyu araştırmak ve sunmak için gerekli becerileri taşıdığınız için sizden bir sunuş yapmanız istenir.

Sayfalar

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.