Ders Notları

-A A +A

Derslerle ilgili ders notları...

Bölüm 2: Sıvı Basıncı Ders Notu - Konu Özeti 1

Kitap Kategori: 

Sıvı Basıncı - Sıvılarda Basınç

Sıvılarda Basınç

Katılarda olduğu gibi sıvılar da cisimlere basınç uygular. İçerisine konulduğu kabın şeklini alan ve akışkan bir yapıya sahip olan sıvılar, kapta temas ettikleri tüm yüzeylerde ve sıvı içindeki her noktada basınç oluşturur.

Bölüm 2: Oyun Dağarcığı Geliştirmede Kaynaklardan Yararlanma Ders Notu - Konu Özeti

Kitap Kategori: 

Çocuk ve Oyun - Oyun Dağarcığı Geliştirme - Kaynaklardan Yararlanma

Oyun Dağarcığı Geliştirmede Yararlanacak Kaynaklar

Bölüm 1: Oyun ve Kültür Konusu Ders Notları - Konu Özeti

Kitap Kategori: 

Çocuk ve Oyun - Oyun Dağarcığı Geliştirme - Oyun ve Kültür

Oyun kültürle var olan, kültürü oluşturan ve kültürü taşıyan çok yönlü bir terimdir. Hatta Huizinga’ya göre oyun insanlığın meydana getirdiği kültürel ögelerinde öncesine dayanır.

Ünite 2: Oyun Dağarcığı Geliştirme II Notları

Kitap Kategori: 

Çocuk ve Oyun - Oyun Dağarcığı Geliştirme

Yöresel oyunlar, çevremizde sıklıkla oynadığımız, atalarımızın izlerini taşıyan oyunlardır. Bulunduğumuz coğrafya, iklim, sosyokültürel ögelerin vb. etkisiyle şekillenmiş bu oyunları derlemelerden, yetişkinlerden, yazılı-görsel medyadan öğrenebiliriz.

Bölüm 3: Tarih Sürecinde Oyun ve Oyuncak Konusu Ders Notları - Konu Özeti

Kitap Kategori: 

Çocuk ve Oyun - Oyun Dağarcığı Geliştirme - Tarih Sürecinde Oyun ve Oyuncak

Tarihsel olarak incelendiğinde; Antik Dönem’de Yunanistan şehirlerinde yaşayan çocukların müzik, dans ve şarkı ile zenginleşen oyunları oynama imkânlarının olduğu hatta şehirde yaşayan ailelerin çeşitli festivallerde kırsal kesim halkına sundukları oyunlarla çocuklarını nasıl iyi bir şekilde eğittikleri göstermek için bu festivalleri önemli fırsatlar olarak kullandıkları da görülmektedir.

Bölüm 2: Oyuncak Nedir? Konusu Ders Notları - Konu Özeti

Kitap Kategori: 

Çocuk ve Oyun - Oyun Dağarcığı Geliştirme - Oyuncak Nedir?

Oyuncak Nedir?

İnsan sosyal bir varlık olma özelliği gereği oyunlarında bile bir arkadaşa ihtiyaç duyar ve bu arkadaş isteğini yaşamın ilk yıllarında oyuncaklar karşılar.

Bölüm 1: Oyun Nedir? Konusu Ders Notları - Konu Özeti

Kitap Kategori: 

Çocuk ve Oyun - Oyun Dağarcığı Geliştirme - Oyun Nedir?

Oyun Nedir?

Çocuk; masum, duyarlı, bağımlı, meraklı ve gelişimi devam eden bir insan yavrusudur. Çocukluk çağı ise, doğumla yetişkinlik arasında geçen, insanların yaşarken farkına varamadığı olağanüstü gelişim öbeklerini barındıran bir evredir. Çocuk bu sihirli dönemi oynayarak, keşfederek ve öğrenerek geçirirse mutlu olur; bu da gelecekte mutlu bireylerin oluşturacağı bir toplum demektir [1].

Ünite 1: Oyun Dağarcığı Geliştirme I Notları

Kitap Kategori: 

Çocuk ve Oyun - Oyun Dağarcığı Geliştirme

Oyun kavramı insanoğlunun varoluş tarihi kadar eskidir. Oyun geçmişten günümüze çocuk kelimesinin çağrıştırdığı ilk hareket, ilk etkinliktir. Basit, ilkel hatta günlük dilde anlaşıldığı gibi boşa harcanan zaman olarak görülse de çocuklar söz konusu olduğunda oyun, sevgiden sonraki en önemli ruhsal besindir.

Çocuk ve Oyun Dersi

Kitap Kategori: 

Çocuk ve Oyun

Çocuk Gelişimi Bölümü, Çocuk ve Oyun Dersi Ders Notları

Bölüm 1: Basınç Nedir? Katılarda Basınç Ders Notu - Konu Özeti 1

Kitap Kategori: 

Katılarda Basınç

Sivri uçlu çivilerden oluşan bir tahta üzerinde yürüyen kişilerin bunu nasıl yapabildiklerini hiç düşündünüz mü? Sivri uçlu çivilerden oluşmuş bir tahtada yürüyerek gösteri yapan insanlar, nasıl olur da acı çekmeden durabilir? Bu olayı fen bilimlerinde basınç kavramıyla açıklayabiliriz.

Sayfalar

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.