Suları, Toprağı ve Havayı Kirleten Kimyasallar

-A A +A

Kitap Kategori: 

1.Toprak Kirliliği

Toprak Kirliliği

Asit yağmurları bitkilere zarar vermekle kalmaz toprağın doğal yapısını da bozar. Topraktaki mineralleri çözer ve ürünler için gerekli olan kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi iyonları yer altı sularına karıştırır. Bunun sonucu olarak da toprağın verimliliği düşer. Bitkilerin yapısını bozarak onların kurumalarına ve tahrip olmalarına neden olur. Aynı şekilde tarihi eserlerin özelliklerinin kaybolmasına ve aşınmasına neden olur.

Toprak kirliliği özellikle;

• Gübreler ve gelişmeyi düzenleyici maddelerin tarımda kullanımı,

• Kömür ve madenlerin çıkartılması ya da eritme fırınlarında oluşan atıkların toprağa yığılması, bunların içerisinde bulunan toksik maddelerin eriyerek toprağa süzülmesi,

• Kimyasal atıkların toprağa gömülmesi,

• Ev çöpü, lağım suları, endüstri atıklarının toprağa boşaltılması ile ortaya çıkar.

Toprak kirliliğinin önlenmesi için endüstriyel atıkların toprağa gömülmesi kesinlikle önlenmelidir. Birtakım kimyasal atıkların toprağa atılması da engellenmelidir. İlaçlamaların ve diğer kimyasal madde kullanımlarının bilgili kişilerce ve yetkili kurumların önerisine göre yapılması gerekmektedir.

2.Su Kirliliği

Su Kirliliği

Deniz, göl ve nehirlere karışan asit yağmurları bu suların daha fazla asidik olmasına neden olur. Bu durumda deniz, göl ve nehirlerde yaşayan canlıların yaşamları tehlikeye girmiş olur.

Kanser gibi pek çok hastalığın temel nedenlerinden birinin suya karışan asidik toksik maddeler olduğu yapılan araştırmalarda ortaya konulmuştur. Su kirliliğini önlemek için arıtma tesisleri kurulmalı, belirli bölgelerde nüfus artışının önüne geçilmeli, insanlar bilinçlendirilmen, su kaynaklarının korunması için plan ve program yapılmalı.

3.Hava Kirliliği

Hava Kirliliği

Her geçen gün artan çevre sorunlarının başında hava kirliliği gelir. Geleceğimizi büyük ölçüde tehdit etmekte, ekolojik tehlikelerle karşı karşıya bırakmaktadır. Dünya nüfusunun hızla artmasına paralel olarak artan enerji kullanımı, endüstrinin gelişimi ve şehirleşmeyle ortaya

çıkan hava kirliliği, insan sağlığı ve diğer canlılar üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir.

Hava kirliliği, insan ve diğer canlılara zarar verecek miktar ve süredeki kirleticilerin atmosfere karışması olarak tanımlanabilir. Kirleticiler, doğal veya insan faaliyetleri sonucu atmosfere karışabilirler.

Ayrıca ozon tabakasının yapısının bozulması ve küresel ısınma gibi problemlerin kaynağı da yine hava kirliliğidir.

Tüm bu sorunların temel sebebi bilinçsiz kullanım ve insanların çevre hakkındaki duyarsızlığıdır. Birey olarak bu türlü çevre sorunlarına hassasiyetimizi korumalı ve üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz.

Benzer İçerik

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Sonuçları görmek için UYGULA butonuna tıklayınız.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.