Asit mi Baz mı? Etkinliği

-A A +A

Deney/Etkinlik Dersi: 

Deney/Etkinlik Sınıfı: 

Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

Gerekli Malzemeler
■ Limon suyu ■ Sirke ■ Deterjanlı su ■ Sabun çözeltisi ■ Çamaşır sodası çözeltisi ■ Damlalık "Kireç suyu ■ Suda çözünmüş aspirin ■ Fenolftaleın veya turnusol kâğıdı ■ Beherglas (7 adet 100 mL'lik) ■ Pipet

1. Arkadaşlarınızla gruplara ayrılınız.
2. Limon suyu, sirke, deterjanlı su, sabun, çamaşır sodası, kireç suyu ve aspirin çözeltilerim ayrı ayrı beherglaslara koyunuz.
3. Limon suyu, sirke ve suda çözünmüş aspirini dilinizle tadınız. Gözlemlerinizi defterinize kaydediniz.
4. Beherglaslardaki çözeltilere bir parmağınızı daldırınız. Parmağınızı çözeltiden çıkarıp diğer parmaklarınıza sürtünüz. Neler hissettiğinizi defterinize kaydediniz (Her çözeltiyle işlem yaptıktan sonra ellerinizi yıkayınız.).
5. Çözeltilerin üzerine pipet yardımıyla 2-3 damla fenolftalein ilave ediniz. Beherglaslarda meydana gelen olayları gözlemleyiniz.
Not: Eğer fenolftalein çözeltisi yoksa beherglaslara turnusol kâğıdını daldırıp turnusol kâğıdındaki renk değişimini gözlemleyebilirsiniz.

Deney/Etkinlik Sonucu: 

Maddeler asit ve baz olarak sınıflandırılabilir.
Asit ve bazları duyu organlarımız ile tanıyabiliriz.
Kullanılan maddeler kimyasal olduğu için dolayısıyla bazıları zararlı olabilir.
Maddenin asit mi baz mı olduğunu turnusol kâğıdı ya da fenolftalein gibi maddeler kullanarak anlayabiliriz.
Maddelerin asit mi baz mı olduğunu anlamamıza yarayan bu maddelere ayıraç (belirteç - indikatör) denir.

İlginizi Çekebilir: 

Asitler ve Bazları Tanıyalım

Kategori: 

Günlük hayatta kullandığımız bazı maddelerin birçok farklı özelliği vardır. Bazı maddelerin ele kayganlık hissi verdiğini, tadının acı olduğunu, bazılarının ise elimizdeki sıyrıkları yaktığını ve tadının ekşi olduğunu biliriz. Limon....

Asit ve Baz Solüsyonları

Asit ve Baz Solüsyonları ile ilgili bir simülasyon / animasyon...
Çalıştırabilmeniz için java programının bilgisayarınızda yüklü olması gerekli eğer yüklü değilse bu adresten

Asit ve Bazı Ayıran Belirteç Yapalım

Deney/Etkinlik Dersi: 

Deney/Etkinlik Sınıfı: 

Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

Asit ve Bazların Tahribatlarını Görelim

Deney/Etkinlik Dersi: 

Deney/Etkinlik Sınıfı: 

Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

Malzemeler:

Asit Yağmurları

Asit Yağmurları

Deney/Etkinlik Dersi: 

Deney/Etkinlik Sınıfı: 

Deney/Etkinlik Konusu: 

Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

Asit yağmurları, fosil yakıt atıklarının doğal su döngüsüne karışmasıyla oluşur. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yakılması sonucu atmosferde kükürt ve azot içeren gazlar birikir. Bu gazlar havadaki su buharıyla birleşince bir kimyasal tepkime meydana gelir. Bu tepkime sonucunda sülfürik asit ve nitrik asit damlaları oluşur. Asit yağmurları, göller ve nehirler gibi su kütlelerine düştüğünde bunların asitlik derecesini arttırır. Balıklar sudaki asitlik değişimine çok duyarlı oldukları için böyle sularda yaşayamaz.

Asit Yağmuru Nedir? Nasıl Oluşur?

Kategori: 

ASİT YAĞMURLARI

Asitler ve Bazlar

Kategori: 

1. ASİT VE BAZ NEDİR?

Asit ve bazlar canlı organizmalarda önemli işlevleri olan maddelerdir. Asitlerin ve bazların çoğu oldukça tehlikeli ve tahrip edici maddelerdir; bunlar proteini çözerek dokuyu tahrip ederler. Örneğin, derişik sülfürik asit kuvvetli bir asittir, suyu tutma özelliğine sahiptir.

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Kategori: 

ASİT, TUZ ve BAZ

Asit ve bazlar canlı organizmalarda önemli işlevleri olan maddelerdir. Asitlerin ve bazların çoğu oldukça tehlikeli ve tahrip edici maddelerdir; bunlar proteini çözerek dokuyu tahrip ederler. Örneğin, derişik sülfürik asit kuvvetli bir asittir, suyu tutma özelliğine sahiptir.

Asitlerin Metallere Etkisi

Asitlerin Metallere Etkisi

Deney/Etkinlik Dersi: 

Deney/Etkinlik Sınıfı: 

Deney/Etkinlik Konusu: 

Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

Asitler metallerle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkar. Hidrojen patlayıcı bir gazdır. Bu nedenle ateşe yaklaştırıldığında patlar.

pH Nedir?

Kategori: 

pH bir çözeltinin asitlik veya alkalinlik derecesini tarif eden ölçü birimidir.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.