8. Sınıf - Doğal Süreçler

Kitap Kategori: 

Ünitenin Amacı;
Dünya’nın oluşumu, doğal bir süreç olan levha hareketleri ve bu hareketlerin sebep olduğu sonuçlar; hava olaylarının nasıl oluştuğu ve günlük yaşamımızdaki önemi, iklim ile hava olayları/teknoloji ve hava gözlemi arasındaki ilişki hakkında bilgi ve tutum kazanılması hedeflenmektedir.

Ekler

Yeni yorum ekle

Ders Notları