Asit ve Bazların Maddeleri Etkisi Deneyi

-A A +A

Deney/Etkinlik Dersi: 

Deney/Etkinlik Sınıfı: 

Deney/Etkinlik Konusu: 

Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

■ HCl çözeltisi ■ Kumaş parçası ■ Kâğıt ■ Mermer parçası ■ Su ■ NaOH ■ Pamuk parçası ■ Demir çubuk ■ Deri parçası ■ Et parçası ■ Kemik parçası ■ Spatül "Baget" ■ Beherglas (2 adet)

1. Arkadaşlarınızla gruplara ayrılınız.
2. Beherglaslardan birine öğretmeninizin gözetiminde yarısına kadar HCl çözeltisi ilave ediniz.
3. Diğer beherglasa beş spatül dolusu NaOH ve beherglasın yarısına kadar dolacak şekilde su ilave ediniz. Karışımı baget ile karıştırarak NaOH'ın çözünmesini sağlayınız.
4. Beherglaslardaki çözeltilerin içine ayrı ayrı pamuk, kumaş, deri, mermer parçaları, demir çubuk, kâğıt, et ve kemik parçası atınız.
5. Çözeltilere attığınız maddelerde değişim olup olmadığını gözlemleyerek gözlemlerinizi defterinize kaydediniz.
6. Beherglaslan laboratuvarınızda uygun bir yere bırakınız ve beherglasların içinde bulunan maddelerdeki değişimleri bir saat, bir gün ve bir hafta boyunca gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi defterinize kaydediniz.

Deney/Etkinlik Sonucu: 

Asit ve bazların yararlan olduğu gibi çeşitli zararlı etkileri de vardır. Özellikle derişik asit ve baz çözeltileri oldukça tehlikeli olabilmektedir. Etkinlikte de fark edeceğiniz gibi özellikle et ve kemik üzerindeki aşındırma, parçalama, dokulara zarar verme gibi etkilen son derece fazladır. Bu nedenle asitler ve bazlarla çalışırken çok dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır Örneğin asit ve bazlarla çalışırken laboratuvarlarda kullanıma uygun eldiven ve maske takmalıyız. Asit veya bazların cildimize temas etmesi hâlinde bol su ile yıkamalıyız.
Asitler ve bazların canlılara zararı olduğu gibi pek çok cansı2 maddeye de etkileri vardır. Örneğin limonun içinde bulunan sitrik asit mermer mutfak tezgâhının yüzeyine zarar vererek tahrip olmasına neden olur. Bu nedenle mutfak tezgâhlarında genellikle granit tercih edilir. Bazlar da porselenden yapılan maddelerin yüzeyine zarar verir. Bu nedenle porselenlere bazlardan etkilenmeyen sırtı koruma plakası çekilir.
Baz içeren deterjanlar ise özellikle camdan ve porselenden yapılmış maddelere etki ederler Bu nedenle kristal gibi cam eşyaların ve bazı sırsız seramik kapların bulaşık makinesinde yıkanmaları sakıncalı olabilir.
Sadece asitlenn ve bazların değil, tüm kimyasal maddelenn çeşitli zararlı etkileri olabilir. Bu maddelerin zararlı etkilerinden korunmak için toplumsal bilinç geliştirilmelidir Kimyasal madde atıkları uygun bir şekilde geri dönüştürülmeli ya da imha edilmelidir.

İlginizi Çekebilir: 

Asit mi Baz mı? Etkinliği

Deney/Etkinlik Dersi: 

Deney/Etkinlik Sınıfı: 

Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

1. Arkadaşlarınızla gruplara ayrılınız. 2. Limon suyu, sirke, deterjanlı su, sabun, çamaşır sodası, kireç suyu ve aspirin çözeltilerim ayrı ayrı beherglaslara koyunuz.

Asit ve Baz Solüsyonları

Asit ve Baz Solüsyonları ile ilgili bir simülasyon / animasyon...
Çalıştırabilmeniz için java programının bilgisayarınızda yüklü olması gerekli eğer yüklü değilse bu adresten

Asit ve Bazı Ayıran Belirteç Yapalım

Deney/Etkinlik Dersi: 

Deney/Etkinlik Sınıfı: 

Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

Asit ve Bazların Tahribatlarını Görelim

Deney/Etkinlik Dersi: 

Deney/Etkinlik Sınıfı: 

Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

Malzemeler:

Asit Yağmurları

Asit Yağmurları

Deney/Etkinlik Dersi: 

Deney/Etkinlik Sınıfı: 

Deney/Etkinlik Konusu: 

Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

Asit yağmurları, fosil yakıt atıklarının doğal su döngüsüne karışmasıyla oluşur. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yakılması sonucu atmosferde kükürt ve azot içeren gazlar birikir. Bu gazlar havadaki su buharıyla birleşince bir kimyasal tepkime meydana gelir. Bu tepkime sonucunda sülfürik asit ve nitrik asit damlaları oluşur. Asit yağmurları, göller ve nehirler gibi su kütlelerine düştüğünde bunların asitlik derecesini arttırır. Balıklar sudaki asitlik değişimine çok duyarlı oldukları için böyle sularda yaşayamaz.

Asit Yağmuru Nedir? Nasıl Oluşur?

Kategori: 

ASİT YAĞMURLARI

Asitler ve Bazlar

Kategori: 

1. ASİT VE BAZ NEDİR?

Asit ve bazlar canlı organizmalarda önemli işlevleri olan maddelerdir. Asitlerin ve bazların çoğu oldukça tehlikeli ve tahrip edici maddelerdir; bunlar proteini çözerek dokuyu tahrip ederler. Örneğin, derişik sülfürik asit kuvvetli bir asittir, suyu tutma özelliğine sahiptir.

Asitler ve Bazları Tanıyalım

Kategori: 

Günlük hayatta kullandığımız bazı maddelerin birçok farklı özelliği vardır. Bazı maddelerin ele kayganlık hissi verdiğini, tadının acı olduğunu, bazılarının ise elimizdeki sıyrıkları yaktığını ve tadının ekşi olduğunu biliriz. Limon....

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Kategori: 

ASİT, TUZ ve BAZ

Asit ve bazlar canlı organizmalarda önemli işlevleri olan maddelerdir. Asitlerin ve bazların çoğu oldukça tehlikeli ve tahrip edici maddelerdir; bunlar proteini çözerek dokuyu tahrip ederler. Örneğin, derişik sülfürik asit kuvvetli bir asittir, suyu tutma özelliğine sahiptir.

Asitlerin Metallere Etkisi

Asitlerin Metallere Etkisi

Deney/Etkinlik Dersi: 

Deney/Etkinlik Sınıfı: 

Deney/Etkinlik Konusu: 

Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

Asitler metallerle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkar. Hidrojen patlayıcı bir gazdır. Bu nedenle ateşe yaklaştırıldığında patlar.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.