2016-2017 6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı

-A A +A

Doküman Kategori: 

Soru Sayısı: 

25 Adet Soru Var

Açıklama: 

Ekte dosyanın word hali cevap anahtarlı ve basıma hazır bir şekilde sunulmuştur. İndirebilirsiniz.
Koçak Ortaokulu 2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılı
Fen Bilimleri Dersi 6A Sınıfı  2. Dönem  1. Yazılı Sınav Sorularıdır
Adı Soyadı:                        Sınıfı    :        Numarası  :
1)     Aşağıdaki olaylardan hangisinde maddenin kimliği değişmez?
A)  Sütten yoğurt elde edilmesi        B)  Üzümden sirke elde edilmesi
C)  Ekmeğin dilimlenmesi        D)  Tel örgülerin paslanması

2)     Yanda K, L, M sıvıların hacim ve yoğunlukları verilmiştir.

Birbirine karışmayan bu sıvılar aynı kaba konulup yeterince beklenirse aşağıdakilerden hangisi gibi dengede kalır?

A)   B)   C)   D) 

3)     Birbirine karışmayan K, L, M ve N sıvıları kap içerisinde şekildeki gibi dengede kalıyorlar.

Buna göre K, L, M ve N sıvılarının yoğunluklarıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)  K sıvısının yoğunluğu M sıvısının yoğunluğundan büyüktür.
B)  N sıvısının yoğunluğu en küçüktür.
C)  M sıvısının yoğunluğu N sıvısının yoğunluğundan büyüktür.
D)  L ve N sıvılarının yoğunlukları eşittir.

4)     Buz sudan daha yoğun olsaydı bu durumda göllerde yaşayan canlılar nasıl etkilenirdi?
A)  Canlı çeşitliliği artardı.
B)  Tuzlu su canlıları da göllerde yaşabilirdi.
C)  Gölün altından donma olacağından canlılar bu sıcaklıkta yaşayamazdı.
D)  Doğadaki suların tuz oranı aynı olurdu.

5)     Göllerin neden yüzeyleri donar?
A)  Suyun yoğunluğunun buzun yoğunluğundan küçük olması
B)  Suyun sıvı hâlden katı hâle geçerken hacminin küçülmesi
C)  Buz ile suyun yoğunluklarının eşit olması
D)  Buzun yoğunluğunun suyun yoğunluğundan küçük olması

6)     Aşağıdaki maddelerden hangisi sıvı hâlden katı hâle geçtiğinde yoğunluğu azalır?
A)  Bakır    B)  Alüminyum        C)  Su        D)  Demir

7)     Yanda ışık ışınının gelişi ve yansıtıcı yüzeyden yansıması görülmektedir. Bu yansıma olayında hangi açılar birbirine kesinlikle eşit olur?

A)  Yalnız a ve e açıları
B)  Yalnız a ve f açıları
C)  a ve f açısı ile e ve b açıları
D)  a ve b açısı ile e ve f açıları

8)     Yandaki yansıtıcı yüzeye gönderilen ışının gelme açısı 40o'dir. Buna göre ışının yansıma açısı kaç derecedir?
A)  30
B)  40
C)  50
D)  60

9)     Yandaki şekilde pürüzlü bir yüzeyde ışık ışınlarının izledikleri yollar görülmektedir.

Şekle göre hangi seçenekteki ifade yanlıştır?
A)  Işık kaynağından çıkan ışık ışınları doğrusal yolla yayılır.
B)  Pürüzlü yüzeylere gelen ışınlar dağınık yansımaya uğrar.
C)  Işık ışınları pek çok yönde dağılarak yansımıştır.
D)  Işık ışınları doğal bir ışık kaynağından çıkmaktadır.

10)     Hangi seçenekteki ifade yanlıştır?
A)  Parlak yüzeyler, gelen ışığı az parlak ya da parlak olmayan yüzeylerden daha fazla yansıtır.
B)  Dağınık yüzeye gelen ışınlar aynı açıyla yansır.
C)  Gelen ışın, yüzeyin normali ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir.
D)  Gelen ışın ile normal arasındaki açıya gelme açısı denir.

11)     Şekillerde 1 ve 2 yüzeylerine gönderilen paralel ışınlar ve bu ışınların yansımaları gösterilmiştir.

Buna göre,1 ve 2 yüzeyleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 2 yüzeyindeki yansıma dağınık yansımadır    B) 1. yüzeydeki yansıma düzgün yansımadır
C) 1 yüzeyine düz ayna konmuş olabilir.        D) 2. yüzeye düz folyo parçası konmuş olabilir.

12)    
Şekil I'de hava ortamında bulunan çalar saatin sesi duyulabildiği hâlde, şekil II'deki havasız ortamda bulunan çalar saatin sesi duyulamamaktadır.

Bu deneyden hangi seçenekteki sonuca ulaşabiliriz?
A)  Cam fanusun sesi iletmediğine
B)  Sesin şiddetinin her ortamda aynı olduğuna
C)  Sesin yayılması için maddesel ortam gerektiğine
D)  Yankı olayının gerçekleşmesi için havasız ortam olması gerektiğine

13)     İç içe geçmiş iki cam fanus içine çalar saat konulmuştur.
Çalar saatin sesinin dışarıdan en az duyulması için cam fanuslar arası aşağıdaki maddelerin hangisiyle doldurulmalıdır?

A)  Bakır tozu
B)  Demir parçası
C)  Strafor köpük
D)  Alüminyum

14)     Aşağıdaki maddelerin hangisi yalıtım maddesi olarak kullanılmaz?

A)  Strafor köpük        B)  Cam yünü        C)  Demir levha        D)  Yünlü pamuk

15)     Sesin maddeler tarafından emilmesine ne ad verilir?
A)  Yankı        B)  Soğrulma        C)  Yansıma    D)  İletilme

16)     Sesin özelliğini inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
A)  Akustik        B)  Yankı        C)  Sonar        D)  Röntgen

17)     Okul pencerelerinde çift cam kullanılmasında hangisi amaçlanmıştır?
A) Sesin daha iyi bir şekilde içeriye yayıması
B) Isı ve ses yalıtımını sağlama
C) Işığın içeriye daha iyi girmesini sağlama
D) Çevre koruma amaçlı

18)     Yanda çiçeğin şekli ve kısımları numaralandırılmıştır. Her kısmın görevi farklıdır.
Yumurta ve çiçek tozlarının birleşip döllenmesi sonucu oluşan tohum ve meyvenin oluşumunu tamamladığı kısım hangisidir?

A)  1 → Çanak yaprak    B)  2 → Dişi organ
C)  3 → Erkek organ        D)  4 → Taç yaprak

19)     * Çiçeğin renkli ve kokulu yapraklarıdır.
* Kokusu ve rengi ile birçok hayvanı kendisine çeker.

Yukarıda çiçeğin aşağıdaki kısımlarından hangisine ait bilgi verilmiştir?

A)  Taç yaprak        B)  Çanak yaprak        C)  Çiçek tablası        D)  Çiçek sapı

20)     Bir çiçekte aşağıdaki kısımlardan hangisi bulunmaz?

A)  Taç yaprak        B)  Dişi organ        C)  Kök        D)  Çanak yaprak

21)     Eşeyli üremenin gerçekleşmesi için yumurtanın çekirdeği ile spermin çekirdeğinin birleşmesi gerekir.

Bu birleşme olayına ne ad verilir?
A)  Doğum        B)  Döllenme        C)  Tozlaşma        D)  Hücre

22)     Yukarıdaki canlıların hangilerinde döllenme (sperm ve yumurta hücresinin birleşimi) dişi canlının vücudunda gerçekleşir?
A)  I ve II        B)  I ve III       
C)  II ve III        D)  I, II ve III

23)     Aşağıdaki canlılardan hangisi doğurarak çoğalır?
A)   B)   C)   D) 

24)     Aşağıdakilerden hangisi polenlerin, çiçekteki dişi organ tepeciğine ulaşmasını sağlayan etkenlerden değildir?

A)  Rüzgâr    B)  Böcekler    C)  Su    D)  Hayvan dışkıları

25)     Dişicik tepesindeki yumurtalığa ulaşan çiçek tozlarındaki erkek üreme hücrelerinin çekirdeklerinden birisi yumurtayı döller.

Döllenmiş yumurta hücresine ne ad verilir?
A)  Tozlaşma    B)  Embriyo    C)  Zigot    D)  Tohum

BAŞARILAR…. SINAV SÜRESİ 1 DERS SAATİDİR…

 

Etiketler: 

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Başlık Kategori
2018-2019 8.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 6.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 5.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 8.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 6.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 5.Sınıflar Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazıl... Yazılı Soruları
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 3 Deneme Sınavı / LGS Deneme
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 2 Deneme Sınavı / LGS Deneme
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 1 Deneme Sınavı / LGS Deneme
2018-2019 5.Sınıflar 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Ceva... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 5.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 6.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 7.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 8.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 7.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 6.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 5.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.