6.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Soruları 2012-2013

Doküman Kategori: 
Soru Sayısı: 
25 Adet Soru Var
Ekler: 
EkBoyut
Package icon Yazılı Kağıdını İndir226.39 KB
Açıklama: 

Koçak Orta Okulu 2012-2013 Eğitim - Öğretim Yılı Fen ve Teknoloji Dersi 6A Sınıfı 1. Dönem 3. Yazılı Sınav Sorularıdır Adı Soyadı: Sınıfı : Numarası : Kitapçık Türü: A 1) Hücrelerde bulunan bazı yapıların görevlerini, I.Yapım II. Yıkım III. Koruma şeklinde gruplandırdığımızda aşağıdaki organel-görev eşleştirmelerinden hangisi doğru olur? I II III A) Kloroplast Mitokondri Endoplazmik Retikulum B) Golgi Cisimciği Lizozom Koful C) Kloroplast Hücre Zarı Hücre Çeperi D) Ribozom Lizozom Hücre Zarı 2) Tavşan ile aslanın böbreklerini oluşturan hücrelerin büyüklüğü aynı olduğu hâlde aslanın böbreği tavşanın böbreğinden daha büyüktür. Bu hayvanların böbrek büyüklüklerinin farklı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Böbrek hücrelerindeki organel sayılarının farklı olması B) Böbreklerin çalışma şeklinin aynı olması. C) Böbreklerindeki hücre sayılarının farklı olması. D) Böbreği oluşturan hücre yapılarının aynı olması 3) Aşağıdakilerden hangisi anne adayının dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir? A) Sigara, alkol gibi maddeleri kullanmamalı. B) Röntgen ışınlarından uzak durmalı. C) Vücudu sarmayan rahat kıyafetler giymeli. D) Hamilelik boyunca çok ve sık yemeli. 4) Aşağıdaki tabloda bir insanın yaşına bağlı olarak boy ve kütlesindeki değişimler yer almaktadır. Tablodaki verilerden yararlanılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılır? Yaş Boy(cm) Kütle(kg) 2 80 13 10 140 45 20 170 67 30 171 70 40 171 80 50 170 77 A) İnsanın yaşı arttıkça boyu artar. B) İnsanın yaşı arttıkça kütlesi artar. C) İnsan yaşlandıkça boyu ve kütlesi azalır. D) İnsan farklı dönemlerde, farklı oranlarda gelişir. 5) I. Döllenme II. Tohum ve meyve oluşumu III. Tozlaşma IV. Çimlenme V. Gelişme ve bitkinin oluşması Çiçekli bir bitkinin hayat döngüsündeki evreler yukarıda karışık olarak verilmiştir. Bu evrelerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) I- II- III- IV- V B) V- II- IV- I- III C) III- I- II- IV- V D) IV – III- II- I- V 6) Yanda alınan yol - zaman grafiği verilen hareketlinin hareketiyle ilgili olarak öğrenciler farklı yorumlar yapıyorlar. Selçuk: Araç II. aralıkta sabit süratle gitmiştir. Tuğçe: II. aralıkta aracın hareket enerjisi yoktur. Mert: Aracın III. aralıktaki sürati I. aralıktaki süratinden büyüktür. Öğrencilerin yaptığı yorumlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Yalnız Selçuk B) Yalnız Tuğçe C) Selçuk ve Tuğçe D) Tuğçe ve Mert 7) Sürati 30 m / s olan bir motorsikletlinin sürati kaç km / h’tir? A) 108 B) 100 C) 90 D) 60 8) Aşağıdakilerden hangisi bir sürat(hız) birimi değildir? A) m/s B) km/h C) m/dk D) g/mL 9) Aralarında 320 km bulunan K ve L araçları aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyor. Grafiğe göre araçlar kaç saniye sonra karşılaşır? A) 5 B) 10 C) 16 D) 40 10) Ağırlık ve kütle kavramlarının özellikleriyle ilgili ifadeler aşağıda verilmiştir. Emre bu ifadeleri ağırlık ve kütle sepetlerine uygun şekilde koyarsa aşağıdaki şıklardan hangisi doğru olur? 1. Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetidir. 2. Eşit kollu terazi ile ölçülür. 3. Bulunduğu yere göre değişir. 4. Bir cismin madde miktarıdır. 11) Tuna dünya üzerinde farklı noktalara gidiyor. Gittiği her nokta için izlenimlerini yazıyor. 1. I. noktada ağırlığım en fazladır. 2. Bulunduğu noktalardaki ağırlık sıralaması I > II > III 3. II. noktada ağırlığım en azdır. 4. Ağırlığım bulunduğum yere göre değişmez. A) 1-2 B) 2-4 C) 3-4 D) 1-4 12) Dünya’da serbest bırakılan bir top 0,3 saniye sonra yere çarpmaktadır. Aynı top Ay’da aynı yükseklikten serbest bırakılırsa aşağıdakilerden hangisi gözlemlenir? A) Yere daha süratle çarpar. B) Daha uzun sürede yere çarpar. C) Ay yüzeyine çarpamaz. D) Daha kısa sürede yere çarpar. 13) Öğrenciler kendi aralarında konuşuyorlar. Sinem ne yapmak istediğini açıklayarak arkadaşlarının bu konudaki fikirlerini soruyor. Sinem’in sorduğu soruya arkadaşları farklı cevaplar veriyor. Bu cevapları okuyalım. Bengü: Hassas ölçüm yapabilmek için C dinamometresini kullanmalısın. Sevgi: Hepsi aynı hassasiyete sahip olduğundan hangisini istersen onu kullanabilirsin. Cüneyt: Ölçme aralıkları daha hassas olduğundan A dinamometresini kullanmalısın. Sabri: B dinamometresini kullanmak daha uygun olur. Bu dinamometre ile daha hassas ölçüm yapabilirsin. Hangi öğrencinin Sinem’e verdiği cevap doğrudur? A) Seçil B) Cüneyt C) Sevgi D) Sabri 14)Ali, saf bir maddenin değişimi sırasında taneciklerini başlangıçta I. şekildeki gibi çizerken daha sonra II. şekildeki gibi çizmiştir. Ali’nin maddenin tanecik yapısını gösteren bu çizimlerindeki değişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Madde hâl değişimine uğramıştır. B) Madde kimyasal değişime uğramıştır. C) Maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar artmıştır. D) Madde erimiştir. 15) Bir grup öğrenci yaptıkları etkinlikte, küp şekeri temiz bir havanda döverek toz hâle getirir. Toz hâline gelen şekeri içme suyunun içine döküp karıştırdıklarında ise şeker tanelerinin gözden kaybolduğunu gözlemlerler. Ancak suyun tadına baktıklarında şekerin tadını hissederler. Bu etkinlikle ilgili olarak aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yorumu doğrudur? A) Ali: Maddeler sonsuza kadar parçalara ayrılabilir. B) Ayşe: Maddeler, görülemeyen küçük taneciklerden oluşur. C) Ahmet: Maddeler görünmez hale geldiğinde yok olmuş demektir. D) Zehra: Her madde bu şekilde küçük parçalardan oluşmaz. Bu özellik şeker için geçerlidir. 16) Aşağıda verilen tanecik modellerinden hangisi moleküler yapıda bir elementi temsil etmektedir? A) B) C) D) 17) Yemeği yemeden önceki ha-zırlık aşamasında ve yemek sırasında gerçekleşen olaylarda madde fiziksel ve kimyasal değişime uğrar. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yapılan İşlem İşlem Sonrasında --- Maddenin Uğradığı Değişim A) Yiyeceklerin doğranması -------- Görünümünde değişme B) Yiyeceklerin pişmesi -------------- Hem görünümü hem de kimliğinde değişme C) Yiyeceklerin vücutta sindirimi --- Kimliğinde değişme D) Yiyeceklerin yıkanması ----------- Kimliğinde değişme 18) Yukarıdaki fotoğraflarda suyun üç farklı hâli görülmektedir. Buna göre; I. Kimlik II. Tanecikler arası uzaklık III. Tanecik yapısı özelliklerinden hangisi ya da hangileri suyun üç hâlinde de aynıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III 19) Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Yukarıda I. şekilde demir tozu, II. şekilde toz şeker, III. şekilde ise demir tozu ve toz şeker karışımına ait atom ve molekül modellerinin diziliş düzenleri verilmiştir. Bu modelleri dikkate aldığımızda aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Demir tozu saf bir maddedir. B) Demir tozu ve şeker karışımı saf madde değildir. C) Toz şeker saf maddedir. D) Demir tozu ve şeker karışımı saf maddedir 20) I. Ekmeğin küflenmesi - fiziksel değişim II. Patatesin kabuğunun soyulması - fiziksel değişim III. İyodun suda dağılması - fiziksel değişim IV. Besinlerin sindirimi - kimyasal değişim Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III 21) I. Tanecikli yapıda olma II. Sıkıştırılabilme III. Genleşme Yukarıda maddelere ait üç özellik verilmiştir. Bu özelliklerden hangisi ya da hangileri katı, sıvı, gaz hâldeki bütün maddeler için ortaktır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I – II D) I -III 22) Aşağıda verilen çizelgedeki boşluklara yazılacak madde örnekleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? I. II. III. ........... .......... .......... sıkıştırılamaz az da olsa sıkıştırılabilir sıkıştırılabilir elementtir bileşiktir karışımdır I. II. III. A) Demir bakır su B) Bakır su hava C) Karbon hava alüminyum D) Civa oksijen azot 23) Farklı türde atom ve moleküllerden oluşan dolayısıyla saf olmayan maddeye ait model aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) C) D) 24) Aşağıda I. şekilde su bileşiğinin, II. şekilde ise hidrojen elementinin molekül modelleri verilmiştir. Şekil I Şekil II Molekül modelleri incelendiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) Moleküllü yapıda bulunan element ve bileşikler vardır. B) Moleküller belli sayıda atomlardan oluşur. C) Bütün maddeler moleküllerden oluşur. D) Elementler aynı tür atomlardan, bileşikler farklı tür atomlardan oluşur. 25) Ben aklımdan, iki farklı tür atomdan oluşan ancak üç atomlu molekülü olan bir bileşik tuttum. Acaba bu bileşiğin tanecik modeli nasıldır? A) B) C) D) Süre 1 ders saatidir. Kodlamalar cevap formuna yapılacaktır. Kodlamalarda yuvarlakları taşırmayınız. Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Numaranızı kodlamayı unutmayınız. Adınızı Soyadınızı kodlamayı unutmayınız. Sınavı tekrar kontrol edip kağıdınızı öyle teslim ediniz… Başarılar…. Lokman BAŞ-Ders Öğretmeni

Yeni yorum ekle

Başlık Kategori
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 5.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 6.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 7.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 8.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 7.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 6.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 5.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
Ay’ın Yapısı ve Özellikleri Ödev Sayfası Çalışma Kağıdı
Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Ödev Sayfası Çalışma Kağıdı
2016-2017 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
8.Sınıf Arı Yayınları TEOG2 Deneme 1 İndir Deneme Sınavı / TEOG Deneme
8.Sınıf Maddenin Yapısı ve Özellikleri Tüm Konular... Çalışma Kağıdı
8.Sınıf Asitler Bazlar ve Kimyasal Tepkimeler 20 S... Deneme Sınavı / TEOG Deneme

Sınavlar