2016-2017 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı

-A A +A

Doküman Kategori: 

Soru Sayısı: 

25 Adet Soru Var

Açıklama: 

Koçak Ortaokulu 2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılı 
Fen Bilimleri Dersi 5A Sınıfı  2. Dönem  1. Yazılı Sınav Sorularıdır
Adı Soyadı:                        Sınıfı    :        Numarası  :
1)     I. Genellikle bitkinin toprak üstündeki bölümüdür.
II. Yaprakta üretilen besinleri, bitkinin diğer bölümlerine iletir.
III. Suyu ve suda çözünmüş mineralleri kökten alarak yaprağa taşır.
Gövde ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A)  I ve II    B)  I ve III    C)  II ve III    D)  I, II ve III

2)     Aşağıda verilenlerden hangisi çiçekli bitkilerin temel kısımlarından biri değildir?
A)  Kök        B)  Gövde    C)  Çiçek    D)  Taç yaprak

3)     Aşağıdaki bitkilerden hangisi çiçeksiz bitkiler grubuna girmez?
A)  Buğday    B)  Eğrelti otu    C)  Kara yosunu    D)  Ciğer otu

4)     Gözümüzle göremediğimiz ancak mikroskop yardımı ile görebildiğimiz canlılara ne isim verilir?
A) Bitkiler    B) Mantarlar    C) Mikroskobik canlılar        D) Pireler

5)     Bilim adamlarının canlıları sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırma hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Bitkiler, Hayvanlar                                                 B) Bitkiler, Hayvanlar, Mantarlar
C) Bitkiler, Hayvanlar, Mantarlar, Mikroskobik Canlılar      D) Bitkiler, Hayvanlar, Mikroskobik Canlılar

6)     Porselen kaseye ve cam tabağa tahta kaşıkla vurduğumuzda çıkan sesler birbirinden farklıdır.
Bunun nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)  Cisimlerin yapıldığı maddelerin farklı olması        B)  Cisimlerin şekillerinin farklı olması
C)  Cisimlerin katı madde olması            D)  Cisimlere tahta kaşıkla vurulmuş olması

7)     Bir kuş sesi ile bir kedinin sesini rahatlıkla ayırt edebiliriz. Aynı şekilde rüzgârın çıkardığı sesle çaydanlıkta kaynayan suyun çıkardığı ses de farklıdır. Bu farklılığın nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)  Seslerin farklı ortamlarda yayılması        B)  Sesin boşlukta yayılamaması
C)  Ses kaynaklarının farklı olması        D)  Sesin en iyi katı maddelerde yayılması

8)     Barış, iki taş parçasını önce havada; sonra da içi su dolu bir kova içerisinde birbirine vurarak ses çıkarıyor. Bu gözlemden hangi sonuç çıkarılamaz?
A)  Ses, suda ve havada yayılır.
B)  Taşlar birbirine vurulursa ses çıkarır.
C)  Aynı ses kaynağından çıkan ses farklı ortamlarda farklı şiddette işitilir.
D)  Farklı ses kaynakları farklı sesler üretir.

9)     “Ses çıkaran cisimlere ....... denir.” ifadesini tamamlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A)  ses        B)  yankı        C)  ses kaynağı        D)  ses şiddeti
10)     Tahtadan yapılmış bir masaya yavaşça vurduğumuzda çıkan ses duyulmuyor. Kulağımızı masaya dayayıp masaya aynı şiddetle vurduğumuzda ise ses duyuluyor.
Bu durumdan hangi sonuç çıkarılamaz?
A)  Tahta sesi iletir.            B)  Ses katılarda havadan daha iyi yayılır.
C)  Ses sadece katılarda yayılır.        D)  Ses farklı ortamlarda farklı yayılır.

11)     Ses aşağıdakilerden hangisinde yayılmaz?
A)  Dağda    B)  Uzayda    C)  Denizde    D)  Kutuplarda

12)     Su dolu bir kova içerisine daldırılarak birbirine vurulan taşların sesi duyuluyor. Bu gözlem aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A)  Katılarda sesin yayıldığını        B)  Sesin boşlukta yayılmadığını
C)  Sesin suda yayıldığını        D)  Sesin havada daha hızlı yayıldığını

13)    
Yukarıdaki düzenekte opak bir cisim hangi noktaya konulursa gölge diğerlerinden küçük olur?

A)  1         B)  2         C)  3         D)  4

14)     Yandaki düzenekte ışık kaynağı önüne konulan cismin ekran üzerinde oluşan gölgesinin şekli hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)   B)    C)    D)  

15)     Saydam olmayan maddelerin arkasında oluşan aydınlanmamış tam karanlık bölgeye ne denir?

A)  Resim         B)  Gölge         C)  Yarı gölge         D)  Gece

16)     Aşağıdakilerden hangisi saydam maddelerden yapılmaz?
A)  Otomobil camları        B)  Gözlük camları        C)  Eşofmanlar        D)  Lamba camları

17)     Işık aşağıdaki maddelerin hangisinden geçemez?

A)  Yağlı kâğıt        B)  Hava        C)  Buzlu cam        D)  Tahta

18)     I. Buzlu cam
II. Yağlı kâğıt
III. Tahta

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yarı saydam maddedir?
A)  Yalnız I    B)  I ve II    C)  I ve III    D)  I, II ve III

19)     Yandaki şemada "?" olan kutucuğa hangisi yazılmalıdır?
A)  Hava
B)  Işık ışını
C)  Ayna
D)  Işık

20)     Bilim insanları ışık kaynaklarından çıkan ışığı kâğıt üzerinde gösterirken basit ışın cisimlerinden yararlanırlar. Çizilen bu çizgilere ışın veya ışık ışını denir. Bu cisimler, ışığın doğrusal bir yol izlediğini göstermek için kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi ışığı kâğıt üzerinde göstermek için çizilen ışık ışınıdır?
A)      B)      C)      D) 

21)     Maddenin ısı alması sonucu hacminin büyümesine ne ad verilir?
A)  Büzülme    B)  Isınma    C)  Genleşme    D)  Erime

22)     Şekildeki T küresi M sıvısına batırılıp bekletildiğinde kürenin hacmi küçülüyor, T küresi önce P sıvısına batırılıp aynı süre bekletildiğinde ise hacmi artıyor. Buna göre M ve P sıvılarının kesinlikle hangi özellikleri farklıdır?
A)  Renkleri    B)  Kütleleri    C)  Sıcaklıkları    D)  Hacimleri

23)      Yanda sıcaklıkları verilmiş olan K ve L maddeleri ısıca yalıtılmış bir ortamda birbirlerine temas ettiriliyor. Buna göre;

I. K maddesinden L maddesine doğru ısı akışı olur.
II. K maddesinin sıcaklığı artar.
III. Yeteri kadar beklenirse K ve L maddelerinin son sıcaklıkları eşit olur.

yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)  I ve II        B)  I ve III    C)  II ve III    D)  I, II ve III

24)      Yandaki şekilde 60ºC'de su vardır. Kabı oda sıcaklığında (23ºC'de) bekletirsek aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A)  Çevreden ısı alır.    B)  Etrafına ısı verir.
C)  Sıcaklığı değişmez.    D)  Sıcaklığı artar.
25)     Duru, iki kaba aynı sıcaklıkta eşit miktarda su koyarak birini 3, diğerini 8 dakika ısıttı. Sıcaklıklarını ölçerek karşılaştırdı.
I. Isı enerjisi fazla olan maddenin sıcaklığı yüksek olur.
II. Maddeye verilen ısı miktarı sıcaklık artışını etkiler.
III. Aynı maddenin eşit miktarlarından çok ısıtılanın sıcaklığı daha yüksek olur.

Duru, bu deney sonucunda yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşır?
A)  Yalnız I    B)  Yalnız II    C)  II ve III    D)  I, II ve III

BAŞARILAR…. SINAV SÜRENİZ 1 DERS SAATİDİR…

 

Başlık Kategori
2020 Mayıs Ayı LGS Örnek Sorular (11 İlin Katkılar... Deneme Sınavı / LGS Deneme
Ağrı Ölçme Değerlendirme Merkezi - İlkokul 4.Sınıf... Çalışma Kağıdı
Ağrı Ölçme Değerlendirme Merkezi - İlkokul 3.Sınıf... Çalışma Kağıdı
Ağrı Ölçme Değerlendirme Merkezi - İlkokul 2.Sınıf... Çalışma Kağıdı
Ağrı Ölçme Değerlendirme Merkezi - İlkokul 1.Sınıf... Çalışma Kağıdı
TOKAT MEM LGS Deneme Sınavı 2 Deneme Sınavı / LGS Deneme
2019-2020 8.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları (1... Yazılı Soruları
2019-2020 7.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları (1... Yazılı Soruları
2019-2020 6.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları (1... Yazılı Soruları
2019-2020 5.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları (1... Yazılı Soruları
2019-2020 7.Sınıf MEB Örnek Sorular (Beceri Temell... Yaprak Test
2019-2020 6.Sınıf MEB Örnek Sorular (Beceri Temell... Yaprak Test
2019-2020 5.Sınıf MEB Örnek Sorular (Beceri Temell... Yaprak Test
2018-2019 8.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 6.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 5.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 8.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 6.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları

Kitap Gezintisi

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.