2016-2017 7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı

-A A +A

Doküman Kategori: 

Soru Sayısı: 

20 Adet Soru Var

Açıklama: 

Cevap anahtarı ve orjinal sınav dosyası ekteki dosyadadır.
KOÇAK ORTAOKULU 7A SINIFI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
Ad Soyad:                    No:
1)     Aşağıdaki organlardan hangisi sindirim sisteminde yer almaz?
A) Burun    B) Ağız
C) Mide        D) İnce bağırsak
2)     Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenlerden değildir?
A) Günde en az iki litre su içmek
B) Daha az idrara çıkmak
C) Böbrek ve idrar yollarını soğuktan korumak
D) Tuzlu besinleri aşırı tüketmemek

3)     Eksikliğinde cücelik, fazlalığında ise devliğe sebep olan hormon hangi salgı bezi tarafından salgılanmaktadır?
A) Hipofiz Bezi        B) Böbrek Üstü Bezleri
C) Pankreas        D) Tiroit Bezi
4)     Aşağıda iç salgı bezleri ve salgıladıkları hormonlarla ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Tiroit - Tiroksin hormonu
B) Hipofiz - Büyüme hormonu
C) Böbrek üstü - İnsülin
D) Yumurtalık - Eşeysel hormonlar

5)     Burunda, burun boşluğunun üst tarafında koku almaçlarının bulunduğu yere ne ad verilir?
A)  Sarı leke        B)  Sinüs
C)  Sarı bölge        D)  Oval pencere
6)     "İnsan vücudu dış ortamdan gelen uyarıları duyu organlarındaki .................... ile alarak bu uyarıları beyne iletir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)  duyu almaçlarI    B)  kan
C)  damarlar        D)  sinirler

7)     Organ bağışı ile ilgili olarak;

I. Görmeyen bir insanın görmesini,
II. Diyaliz makinesine bağlı yaşayan bir böbrek hastasının sağlığına kavuşmasını,
III. Kalp yetmezliği olan birinin sağlığına kavuşmasını sağlayabilir.

yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)  I ve II        B)  I ve III
C)  II ve III        D)  I, II ve III

8)     I. Organ nakli, canlı veya beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden alınan organlarla yapılır.
II. Sağlıklı her organ bağışlanabilir.
III. Organ bağışı insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma duygusunun önemini arttırır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)  I ve II        B)  I ve III
C)  II ve III        D)  I, II ve III
9)     Bir cismin birim kütlesine etki eden yer çekim kuvvetine ne ad verilir?
A)  Ağırlık    B)  Kütle    C)  Hacim  D)  Hareket
10)     Bir cismin ağırlığı aşağıdaki araçlardan hangisiyle ölçülür?

A)  Termometre        B)  Dinamometre
C)  Kronometre        D)  Kilometre

11)      K cisminin asılı olduğu şekil I'deki dinamometre 30 N'u, K ve L cisimlerinin birlikte asılı olduğu şekil II'deki dinamometre 90 N'u göstermektedir.
Buna göre L cisminin ağırlığı kaç N'dur?
A)  40    B)  50
C)  60    D)  120

12)      
Yukarıdaki K, L ve M gezegenlerinin kütleleri büyüklükleriyle doğru orantılıdır.
Buna göre bu gezegenlerde bulunan aynı kütleli cismin ağırlıklarının büyükten küçüğe doğru sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)  K > L > M        B)  L > K > M
C)  M > K > L        D)  M > L > K

13)     I. Bıçağın kesen yüzü bilendiğinde daha iyi kesmesi
II. Kar ayakkabısı giyen birinin kara daha az batması
III. Tırların tekerleklerinin çok sayıda olması

Yukarıdaki ifadelerden hangileri basıncın etkisini artırmak için yapılmaktadır?
A)  Yalnız I
B)  Yalnız II
C)  I ve II
D)  I, II ve III

14)     Ağırlığı 360 N olan cismin zemine temas eden yüzey alanı 8 m2'dir.
Buna göre bu cismin zemine uygulamış olduğu basınç kaç Pascal'dır?
A)  60        B)  55                 C)  50        D)  45

15)     Aşağıdaki seçeneklerde özdeş kaplara konulan sıvıların yoğunlukları ve derinlikleri verilmiştir.
Buna göre hangi seçenekteki sıvının kabın tabanına yaptığı basınç en büyüktür?
A)         B)   
C)         D)   

16)      Yandaki kabın K, L ve M noktalarındaki sıvı basınçlarının büyükten küçüğe doğru sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)  K > L > M    B)  K > M > L
C)  L > M > K    D)  M > L > K

17)     Aşağıdaki düzeneklerde Toricelli deneyinde kullanılan cam borudaki cıva yükseklikleri gösterilmiştir.
Hangi düzeneğin kurulduğu ortam deniz seviyesinden daha yüksektir?
A)         B)   
C)         D)   

18)      Kütleleri sırasıyla 2 kg, 4 kg ve 3 kg olan K, L ve M cisimleri zeminden eşit yüksekliktedir.
Buna göre cisimlerin çekim potansiyel enerjileri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)  K > M > L        B)  L > M > K   
C)  M = L > K        D)  K = L = M

19)      
 
Yukarıda kütleleri ve süratleri verilen araçlardan hangisinin kinetik enerjisi en büyüktür?
A)  I    B)  II    C)  III    D)  IV

20)      
Yukarıda kütleleri eşit K, L ve M araçlarının hızları verilmiştir.

Buna göre, araçların kinetik enerjilerinin büyükten küçüğe doğru sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)  K > M > L        B)  L > M > K
C)  L > K > M        D)  M > L > K

Başarılar Dilerim…
Cevaplarınızı cevap formuna işaretlemeyi unutmayınız…
Cevaplarınızı Kontrol ediniz.
Lokman BAŞ – Fen Bilimleri Öğretmeni

 

Etiketler: 

Başlık Kategori
2020 Mayıs Ayı LGS Örnek Sorular (11 İlin Katkılar... Deneme Sınavı / LGS Deneme
Ağrı Ölçme Değerlendirme Merkezi - İlkokul 4.Sınıf... Çalışma Kağıdı
Ağrı Ölçme Değerlendirme Merkezi - İlkokul 3.Sınıf... Çalışma Kağıdı
Ağrı Ölçme Değerlendirme Merkezi - İlkokul 2.Sınıf... Çalışma Kağıdı
Ağrı Ölçme Değerlendirme Merkezi - İlkokul 1.Sınıf... Çalışma Kağıdı
TOKAT MEM LGS Deneme Sınavı 2 Deneme Sınavı / LGS Deneme
2019-2020 8.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları (1... Yazılı Soruları
2019-2020 7.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları (1... Yazılı Soruları
2019-2020 6.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları (1... Yazılı Soruları
2019-2020 5.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları (1... Yazılı Soruları
2019-2020 7.Sınıf MEB Örnek Sorular (Beceri Temell... Yaprak Test
2019-2020 6.Sınıf MEB Örnek Sorular (Beceri Temell... Yaprak Test
2019-2020 5.Sınıf MEB Örnek Sorular (Beceri Temell... Yaprak Test
2018-2019 8.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 6.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 5.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 8.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 6.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları

Kitap Gezintisi

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.