2016-2017 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı

-A A +A

Doküman Kategori: 

Soru Sayısı: 

25 Adet Soru Var

Açıklama: 

Cevap anahtarı ve word hali ektedir.
KOÇAK ORTAOKULU 5A SINIFI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
Adı Soyadı:                    No:
1)      
2)      
3)      
4)     Besinler sindirilirken uğradıkları sindirim organlarının doğru sıralaması hangisidir?
A. Ağız, yemek borusu, yutak, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak
B. Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak
C. Ağız, yemek borusu, yutak, mide, kalın bağırsak, ince bağırsak
D. Ağız, yutak, yemek borusu, ince bağırsak, mide, kalın bağırsak

5)     Aşağıdakilerden hangisi besinlerin sindiriminin nedeni değildir?
A) Besinlerin küçük parçalara ayrılması
B) Besin maddelerinin küçülerek kana geçmesi
C) Yaşamsal faaliyetlerimiz için besinlerin yararlı ve kullanılabilir hâle gelmesi
D) Besinlerin yararlı olmayan sıvı kısımlarının ayrılması

6)     Aşağıdakilerden hangisi kesici dişlerin özelliklerinden değildir?
A. Yiyecekleri öğütmeye yarar.
B. Yassı ve keskindir.
C. Dördü üst, dördü de alt çenede bulunur.
D. Alt ve üst çenenin ikisinde de bulunur.

7)      
Yukarıdaki tablo günde 2200 mL su içen birinin vücudundan suyun hangi yollarla ve ne kadar atıldığını göstermektedir.

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)  Vücuttan atılan suyun büyük çoğunluğu idrar ile atılır.
B)  Derimizle 100 mL su dışarı atılır.
C)  Vücuttan su buharı olarak 500 mL su atılır.
D)  Atık maddeler yalnız dışkı ile dışarı atılır.

8)     Aşağıda vücudumuzdaki atıkları uzaklaştıran organların görevleri verilmiştir.
* Terleme yoluyla su ve tuzun fazlasını atar.
* Karbondioksiti soluk verme esnasında atar.
* Besin atıklarının katı olarak anüsten dışarı atılmasını sağlar.

Yukarıda verilen olaylar seçenekte verilen organlarla eşleştirilirse hangi seçenekteki organ açıkta kalır?

A)  Akciğerler    B)  Deri
C)  Böbrekler    D)  Kalın bağırsak

9)     Vücudumuzda besin atıklarının katı olarak anüsten atılmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?

A)  Kalın bağırsak    B)  Böbrekler
C)  Deri            D)  Kalp

10)     Duran bir cismi hareket ettiren, hareket hâlindeki bir cismin hızını arttıran, yavaşlatan ya da durduran etkiye ne ad verilir?
A)  Newton        B)  Kuvvet
C)  Dinamometre    D)  Hareket

11)     Kuvvetin birimi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)  Santimetre    B)  Gram
C)  Newton    D)  Saniye
12)     Kuvvetin büyüklüğünü ölçen alete ne ad verilir?
A)  Terazi    B)  Saat
C)  Bilgisayar    D)  Dinamometre
13)     Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisi ile şekil değiştiren, kuvvet ortadan kalktığında tekrar eski hâlini alan cisimlerdendir?
A)  Yay        B)  Cam    C)  Tahta     D)  Demir
14)     Dinamometrede kullanılan yayın cinsi ve kalınlığı dinamometrenin hassalığını etkiler. Dinamometrede kullanılan yay kalınsa aynı maddeden yapılmış ince yayın bulunduğu dinamometreden daha ağır cisimleri ölçebilir. Aşağıdaki dinamometrede aynı cins yaylar kullanılmış ve dinamometrelerin ölçebilecekleri ağırlık değerleri verilmiştir.
Buna göre hangi dinamometrede kullanılan yay diğerlerinden daha kalındır?
A)        B)        C)       D)  

15)      Şekil I'deki dinamometre 8 N'luk cismin ağırlığını ölçmektedir. Aynı dinamometreye K cismi asıldığında dinamometre şekil II'deki gibi dengede kalıyor.

Buna göre K cisminin ağırlığı kaç Newton'dur?
A)  12
B)  16
C)  20
D)  24
16)      
Kuvvetlerin büyüklüklerini ölçmek isteyen Nurcan, dinamometrenin ucuna farklı büyüklükteki K, L ve M cisimlerini asmış ve dinamometredeki uzama miktarlarını kaydetmiş ve yukarıdaki tabloyu oluşturmuştur.
Buna göre yukarıdaki tablodan faydalanılarak oluşturulacak olan kuvvet ile uzama miktarı arasındaki ilişkiyi gösterecek olan sütun grafiği hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)       B) 
C)      D) 

17)      
Yandaki K cisminin ağırlığı 80 N'dur. Bu K cismi aşağıdaki dinamometrelerin hangisine asılırsa doğru şekilde ölçülebilir?

A)        B)        C)        D)  

18)     Aşağıdakilerden hangisi, yüzeyle cisim arasındaki sürtünmeyi azaltmak için yapılmaz?
A. Kapı menteşelerini yağlamak
B. Betonun üstüne halı sermek
C. Tahtaları cilalamak
D. Taşlı yollara asfalt dökmek

19)     Aşağıdaki yüzeylerden hangisinde, topu daha kolay hareket ettirebiliriz?
A. Buz         B. Çim         C. Kum     D. Halı
20)     “Birbiri ile temas hâlindeki iki yüzeyin teması sonucu .................... kuvveti ortaya çıkar.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir?
A) Su            B) Hava
C) Sürtünme        D) Yüzey
21)     I. Bir cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü cismin ağırlığına bağlıdır.
II. Sürtünme; cisimlerin hareketini durdurabilir, yavaşlatabilir.
III. Kışın araba lastiklerinin kar lastikleri ile değiştirilmesi sürtünme kuvvetinin etkisini arttırmak için yapılmaktadır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)  I ve II    B)  I ve III
C)  II ve III    D)  I, II ve III

22)     I. Haltercilerin halteri kaldırmadan önce ellerine toz sürmeleri
II. Islak yüzeylerde ve merdivenlerde kullanılan kaydırmaz bantlar
III. Makinelerin birbirine sürten parçalarının yağlanması

Yukarıdakilerden hangileri sürtünme kuvvetinin etkisini arttırmak için yapılmaktadır?
A)  I ve II        B)  I ve III
C)  II ve III        D)  I, II ve III

23)     Aşağıdaki seçeneklerde verilen özdeş eğik düzlemlerin tepe noktalarından, içlerinde belirtilen miktarlarda yük bulunan özdeş oyuncak kamyonetler serbest bırakılıyor ve kamyonetlerin mermer zeminde aldıkları yollar ölçülüyor.

Buna göre hangi seçenekteki kamyonet eğik düzlemin tepe noktasından serbest bırakıldığında mermer zeminde daha az yol alır?
A)  

B)  

C)  

D)  

24)      Yüzeylerin etkileşimi ile oluşan sürtünme kuvvetinin yüzeyin cinsine bağlı olup olmadığını araştıran bir öğrenci oyuncak arabayı yandaki rampanın en üst noktasından önce halı zemin üzerinde sonra da zeminin cinsini değiştirerek serbest bırakıyor.
 Arabanın rampadan iniş süresini ölçüyor ve yandaki tabloyu oluşturuyor.
Buna göre hangi yüzeyin oyuncak arabaya uyguladığı sürtünme kuvveti daha azdır?
A) Halı    B) Buzlu
C) Beton    D) Zımpara kâğıdı

25)     I. Sürtünme kuvveti yaşamımızı her zaman zorlaştırır.
II. Pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti, pürüzsüz yüzeylere göre daha fazladır.
III. Sürtünme kuvveti cisimlerde aşınmaya neden olabilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)  I ve II        B)  I ve III
C)  II ve III        D)  I, II ve III

Başarılar Dilerim…
Cevaplarınızı cevap formuna işaretlemeyi unutmayınız…
Cevaplarınızı Kontrol ediniz.
Lokman BAŞ – Fen Bilimleri Öğretmeni
 

Etiketler: 

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Başlık Kategori
2018-2019 8.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 6.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 5.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 8.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 6.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 5.Sınıflar Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazıl... Yazılı Soruları
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 3 Deneme Sınavı / LGS Deneme
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 2 Deneme Sınavı / LGS Deneme
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 1 Deneme Sınavı / LGS Deneme
2018-2019 5.Sınıflar 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Ceva... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 5.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 6.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 7.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 8.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 7.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 6.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 5.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.