F.5.2.1.Canlıları Tanıyalım - Bitkiler - Çiçeksiz Bitkiler

Kitap Kategori: 

ÇİÇEKSİZ BİTKİLER

Çiçeksiz bitkilerin çiçekleri ve tohumları yoktur. Genellikle nemli ortamlarda yaşar. Atkuyruğu, kibritotu, su yosunu, kara yosunu ve eğrelti otu en önemli örneklerindendir.

Eğrelti OtuKara YosunuSu Yosunu

 

Yeni yorum ekle

Ders Notları