Fen ve Teknoloji Sınıf 6. 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

-A A +A

Doküman Kategori: 

Soru Sayısı: 

29 Adet Soru Var

Ekler: 

Açıklama: 

A. Doğru Cümlelerin Sonuna (D), Yanlışlara (Y) koyunuz. (12 Puan)
1. Elementler aynı cins atomlardan oluşmuştur.( )
2. Katılar sıkıştırılabilir ( ).
3. Her maddeyi oluşturan atomlar aynıdır( ). 4. Katılar sıvılara göre daha düzensizdir.( ).
5. Sperm testislerde üretilir ( ).
6. Marie Curie atom bölünebilir demiştir ( ).
B. Aşağıdaki kelimeleri verilen cümlelerde uygun yerlere yerleştiriniz. (30 Puan)
Katı, element, atom, atom, saf, Democritus, gaz, molekül, element, sıvı, organik tarım, John Dalton
1. Maddenin gözle görülemeyen en küçük parçasına ………………. denir.
2. Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere …………………….. denir.
3.Toprak su ve havayı kirletmeden çevreyi ve canlıların sağlığını koruyan tarımsal üretim yöntemi ................…………….dır
4.……………….…............; maddeleri oluşturan taneciklere bölünemez anlamına gelen atom adını vermiştir.
5. Demir bir ………………………….tir.
6. İngiliz bilim insanı ………………………… atomlar hakkında ilk kez bilimsel olarak çalıştı.(1819)
7. Element ve bileşikler ………….. maddelerdir.
8. Atomların bir araya gelerek oluşturduğu kümelere …..……………denir.
9. …………. molekülleri arasında boşluk çok olduğu için sıkıştırılabilirler.
10. Su bir ………………………………tir. Bundan dolayı azda olsa sıkıştırılabilir.
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR (4x12 = 48) 4.
Yukarıdaki şekillerde maddenin fiziksel halleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II III
A) Katı Sıvı Gaz
B) Katı Gaz Sıvı
C) Sıvı Katı Gaz
D) Gaz Sıvı Katı
1.Katı, sıvı ve gaz maddelerin hepsinde bulunan ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akışkan olmaları
B) Bulundukları ortama yayılabilmeleri
C) Atom yada moleküllerden oluşmaları
D) Sıkıştırılabilmeleri
2.Aşağıdakilerden hangisi sadece bitki hücresinde bulunan bir organeldir?
A) Hücre zarı B) Kloroplast
C) Mitokondri D) Koful
3.Kış aylarında tohumları ekilen bir bitkinin iki ay geçmesine rağmen çimlenmediği gözlenmiştir.
Bu durumun nedenini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
A)Su miktarının yetersiz olması
B)Toprakta yeterli mineral bulunması
C)Toprağın havalandırılmaması
D)Sıcaklığın yeterli olmaması
5.
Tanecik modelleri şekilde verilen maddelerden hangileri tek cins element atomu içerir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III
6.
X cismine aynı doğrultuda uygulanan şekildeki kuvvetlerin bileşkesi kaç N dir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 11.Aşağıda durmakta olan cisimlere etkiyen kuvvet¬ler gösterilmiştir.
Cisimlerin durumları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cisme etki eden net kuvvet sıfırdır.
Cisim 6N 'luk kuvvet yönünde hareket eder.
Cisme etki eden net kuvvet sıfırdır.
Cisim 8N’luk kuvvet yönünde hareket eder
7.Aşağıdaki maddeleri hangisinde kendisini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk en azdır?
A)Su B)Demir çivi
C)Hidrojen gazı D)Benzin
8.Aşağıdakilerden hangisi ağırlığı ölçmek için kullanılır?
A) Cetvel B) Barometre
C) Dinamometre D) Eşit kollu terazi
9.Taner aşağıdaki tanılayıcı ağaçtaki ifadeleri okur. Doğru ve yanlış ifadeleri tespit eder. Amacı doğru çıkış kapısını bulmaktır.
Doğru çıkışı bulan Taner kaç numaralı kapıdan çıkış yapacaktır?
A)1 B)2 C)3 D)4 12.Orhan, Can ve Hakan bileşiklere aşağıdaki örnek¬leri veriyor.
Hangilerinin verdiği örnek doğrudur?
A) Yalnız Orhan B) Yalnız Hakan
C) Can ve Hakan D) Orhan ve Can
Element Bileşik Moleküler Yapıda Atomik Yapıda
P (2P)
R (2P)
S (2P)
T (4P)
Yukarıdaki tabloda P,R,S ve T modellerinde gösterilen maddelerin, hangi yapıya örnek verilebileceklerini işaretleyiniz… (10 puan)
Yukarıdaki kavram şemasında soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Molekül B) Element
C) Bileşik D) Karışım
Başarılar Dilerim
Lokman BAŞ

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Başlık Kategori
2018-2019 8.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 6.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 5.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 8.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 6.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 5.Sınıflar Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazıl... Yazılı Soruları
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 3 Deneme Sınavı / LGS Deneme
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 2 Deneme Sınavı / LGS Deneme
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 1 Deneme Sınavı / LGS Deneme
2018-2019 5.Sınıflar 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Ceva... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 5.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 6.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 7.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 8.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 7.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 6.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 5.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.