Diophantus (Diyofantus) Kimdir?

-A A +A

Yunan Matematikçisi. (Yaklaşık 210-Yaklaşık290) Yaşamı hakkında fazla bir şey bilinmiyor. Yunan matematiğine Cebir'i sokan kişi sayılır. Diyofantus, matematik problemlerinin çözümünde bugün cebirsel yöntem diye nitelendirebileceğ imiz bir yöntem (ve buna bağlı bir simgeler dizgesi) geliştirdi.

Matematik tarihi ile ilgili kaynakların çoğunda “Cebir’in Babası” olarak gösterilen Diophantus, yaşadığı çağda mevcut olan matematik bilgilerini -kuşkusuz bir kısmınıgeliştirerek- toparlamış ve günümüze ulaşmasını sağlamıştır.

Diyofantus'un yapıtları Ortaçağ sü resince Araplarca muhafaza edildi ve daha sonra XVI. yy.'da Latince'ye çevrildi.

Diyofantus'un en iyi bilinen çalışmaları çözümleri tamsayı olması istenen cebirsel denklemler üzerinedir. Bugün bile bu tür denklemlere; "Diyofantus Denklemleri" adı verilmektedir.

Dıophantus'un kitaplarında derlenen bilgilerin pek çoğunun Mısırlılar ve Babilliler tarafından da bilindiği sanılmaktadır. Bununla beraber, Dıophantus'un, sistematik olmasa da, bu bilgilen bir araya getirmesi, özellikle birden çok çözüme sahip denklemlerin çözümü için verdiği, bugün Diophant Analizi olarak bilinen yöntem, önemlidir. Gerçi bu önem, zamanında yeterince anlaşılamamış ve ancak yüzyıllar sonra yeniden ele alınıp geliştiril ebilmiştır. Bu gün söylediğimiz biçimiyle cebir adının ortaya çıkması ve genel cebirsel problemlerin ifade edilip çözümlerinin elde edilebilmesi için Dıophantus'tan sonra en az 500 yıl geçmesi gerekmiştir.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.