Fen Bilimleri 7.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Soruları 2012-2013

-A A +A

Doküman Kategori: 

Soru Sayısı: 

25 Adet Soru Var

Açıklama: 

Koçak Ortaokulu 2012-2013 Öğretim Yılı Fen ve Teknoloji Dersi 7-A Sınıf 1. Dönem 3. Yazılı Soruları Adı Soyadı: Numarası: Kitapçık Türü: A 1) Kalın bağırsakta aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? A) K ve B vitaminlerinin sentezlenmesi B) Sindirim enzimi salgılanması C) Suyun geri emilmesi D) Sindirilmeyen besinlerin anüse iletilmesi 2) Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenlerden değildir? A) Günde en az iki litre su içmek B) Daha az idrara çıkmak C) Böbrek ve idrar yollarını soğuktan korumak D) Tuzlu besinleri aşırı tüketmemek 3) Aşağıda eşleştirilerek verilen yapılardan hangisi vücudumuzun dengesini sağlamada görevlidir? A) Beyincik-Hipofiz bezi B) Omurilik-Omurilik soğanı C) Beyincik-Yarım daire kanalları D) Omurilik-Kas sistemi 4) Gözle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Göz bebeği fazla ışıkta küçülür, az ışıkta büyür. B) Sert tabaka, gözü dışetkilerden korur. C) Görmeyi sağlayan duyu almaçları, damar tabakada bulunur. D) Sarı benekte cisimlerin görüntüsü ters oluşur. 5) I. Sağlık sorunlarıyla toplumsal görevlerini devam ettiren insanlar takdir edilmelidir. II. Vücudumuzdaki bir sistemde ortaya çıkan bir sorun sadece o sistemde rahatsızlığa neden olur. III. Organ nakli birçok hastalık için kesin tedavi yolu olur. Yukarıda verilen açıklamalardan hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 6) Özdeş yayların uçlarına asılan cisimler bağlandıkları ipler kesildiğinde L cisminin asılı olduğu yayın yukarı doğru daha büyük bir hızla çıktığı gözleniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) L cismi K’ den ağır olabilir. B) Yay L cismine daha büyük kuvvet uygular. C) K cisminin asılı olduğu yay daha esnek olabilir. D) L cisminin asılı olduğu yay daha fazla gerilmiş olabilir. 7) Burçak, yandaki gibi dinamometreye asılı özdeş üç cismi birer birer alıyor ve dinamometredeki değişimi gözlemliyor. Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Dinamometre yayının esneklik potansiyel enerjisi azalır. B) Dinamometrenin gösterdiği değer giderek azalır. C) Dinamometre yayının uyguladığı kuvvet artar. D) Dinamometre yayındaki gerilme azalır. 8) Bir cismin çekim potansiyel enerjisi cismin kütlesi ve yerden yüksekliği ile doğru orantılıdır. Özdeşyaylardan olu-şan düzeneğe kütleleri ve yükseklikleri farklıtoplar serbest bırakılıyor. Serkan: En çok I numaralı cisim yayı sıkıştırır, çünkü onun potansiyel enerjisi en büyüktür. Levent: II ve III numaralı cisimler yayları eşit miktarda sıkıştırır, çünkü potansiyel enerjileri eşittir. Didem: Topların serbest bırakılmasıyla çekim potansiyel enerjisi kinetiğe o da yayda esneklik potansiyel enerjisine dönüşür. A) Yalnız Serkan B) Yalnız Levent C) Serkan ve Levent D) Serkan ve Didem 9) K noktasından kendini serbest bırakan Dilara M noktasına gidip geri dönüyor. Buna göre; I. L noktasında Dilara’nın kinetik enerjisi en büyük değerdedir. II. Dilara’nın hareketi süresinde potansiyel ve kinetik enerjisi birbirine dönüşür. III. Dilara “L” noktasından “M” noktasına giderken potansiyel enerjisi azalır. ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 10) Basit makinelerde işenerji harcanarak yapılır. Aşağıda basit makineler ile ilgili ifadelerden hagisi doğru değildir? A) Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirebilir. B) Yapılan işi farklı enerji türlerine dönüştürebilir. C) Uygulanan kuvvet cismin ağırlığını değiştirebilir. D) Yapılan işin hızını değiştirebilir. 11) Aşağıda verilen basit makinelerin hangisinin çalışma prensibi, yukarıdaki kaldıraç tipinin çalışma prensibi ile aynı değildir? A) Pense B) Cımbız C) Makas D) Taşı Kaldıran Kaldıraç 12) Yukarıda gördüğünüz I. sistemde 10 N'luk yük, 5 N'luk kuvvet ile dengelenmektedir. Buna göre II. sistemin dengede kalabilmesi için uygulanması gereken F kuvveti kaç N'dur? A) 5 B) 2,5 C) 10 D) 20 13) Şekildeki kasnak düzeneğinde “K” kasnağı ok yönünde 4 tur dönerse “L” ve “M” kasnaklarının hareketine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur? A) LkasnağıII yönünde 8 tur döner. B) M kasnağıI yönünde 8 tur döner. C) M kasnağıII yönünde 4 tur döner. D) L kasnağıI yönünde 4 tur döner. 14) Basit makinelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Bir vida, gerçekte bir eğik düzlemdir. B) El arabası, desteği uçta olan kaldıraçlara örnektir. C) Bir basit makine ile aynı anda hem kuvvet hem de yoldan kazanç sağlanamaz. D) Basit makineler işten kazanç sağlar. 15) Yük taşımak için kullanılan el arabasında aşağıdaki basit makinelerden hangileri kullanılmıştır? A) Eğik Düzlem – Kaldıraç B) Kaldıraç - Tekerlek C) Kama - Eğik Düzlem D) Çıkrık - Kasnak 16) Yandaki gibi 1. konumdan bırakılan bir top, 2. konumdan 3. konuma ulaşana kadar meydana gelen enerji değişimleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Cismin potansiyel enerjisi hareket süresince artar. B) Cisim ile yüzey arasında ısı enerjisi açığa çıkar. C) Cismin kinetik enerjisi hareket süresince azalır. D) Cisim eğik düzlemin tepesine ulaştığında kinetik enerjinin tamamı ısı enerjisine dönüşmüştür. 17) I. Sürtünme kuvveti, sürtünen yüzeylerin genişliğine bağlıdır. II. Sürtünme kuvveti, cismin ağırlığı ile doğru orantılıdır. III. Sürtünme kuvvetinin yönü cismin hareket yönüne zıttır. Sürtünme kuvveti İle ilgili yukarıdaki İfadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III 18) Aşağıda verilenlerden hangisi sürtünme kuvvetinin özelliklerinden değildir? A) Yüzeylerin aşınmasına neden olur. B) Ağırlık arttıkça sürtünme artar. C) Sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır. D) Daima harekete zıt yöndedir. 19) M cismi elektroskobun topuzuna dokundurulduğunda yapraklar açılıyor. Daha sonra elektroskoba N cismi dokundurulduğunda yapraklar biraz kapanıyor Yukarıdaki etkinliğe göre M ve N cisimlerinin yükleri için hangisi söylenebilir? A) M ve N cisimleri farklıcins yükle yüklüdür. B) M ve N cisimleri aynıcins yükle yüklüdür. C) M cismi yüklü N cismi nötrdür. D) Her iki cisim de nötrdür 20) Yüklü bir cisim, önce I. elektroskobun topuzu-na yaklaştırılıyor, sonra II. elektroskobun topuzuna dokunduruluyor. I. elektroskobun yaprakları daha da açılırken II. elektroskobun yaprakları biraz kapanıyor. I. elektroskop “-” yüklü olduğuna göre yüklü cisim ve II. elektroskobun başlangıçtaki yüklerinin türü nedir? Yüklü cisim / II. Elektroskop A) + / - B) - / + C) - / nötr D) - / - 21) X ve Y cisimleri yalıtkan iple asıldıktan sonra serbest bırakıldığında 1. şekildeki gibi dengede kalıyor. 2. şekildeki gibi bir yalıtkan zemin üzerinde Y ve Z cisimleri serbest bırakıldığında ise ok yönünde harekete geçiyor. Buna göre cisimlerin yükleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) + + - B) - - + C) + + + D) + - + 22) Bir cismin üzerindeki pozitif (+) ve negatif (-) yükler bir abaküs yardımıyla yandaki gibi gösteriliyor. Bu cismin yük durumu ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A) Pozitif elektrik yükü ile yüklü bir cisimdir. B) Negatif elektrik yükü ile yüklü bir cisimdir. C) Nötr bir cisimdir. D) Yük durumu bilinemez. 23) İletken K ve L küreleri bir iple asıldıklarında yanda gördüğünüz gibi dengede kalmaktadır (1. durum). L küresi iletken M küresi ile yan yana asıldığında ise küreler 2. durumdaki konumu almaktadır. K küresinin pozitif yüklü olduğu bilindiğine göre L ve M kürelerinin yük durumları aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibi olabilir? A) L (-) M(+) B) L (+) M(+) C) L (+) M(-) D) L (-) M(-) 24) Yanda gördüğünüz gibi negatif (-) yüklü bir elektroskoba pozitif (+) yüklü bir K cismi dokunduruluyor. Bu durumla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle söylenemez? A) Elektroskobun yapraklan biraz kapanabilir B) Elektroskobun yapraklan tamamen kapanabilir C) Elektroskobun yapraklan önce kapanıp sonra bir miktar açılabilir D) Elektroskobun yaprakları biraz açılır. 25) Aşağıda, 1. durumda gördüğünüz gibi nötr A küresine pozitif (+) yüklü B cismi dokundurulmadan yaklaştırılıyor. Daha sonra 2. durumdaki gibi A küresine toprak bağlantısı yapılıyor. A küresinin toprakla bağlantısı kesilip B cismi uzaklaştırıldığında A küresinin son yük durumu nasıl olur? A) B) C) D) Süre 1 ders saatidir. Kodlamalar cevap formuna yapılacaktır. Kodlamalarda yuvarlakları taşırmayınız. Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Numaranızı kodlamayı unutmayınız. Adınızı Soyadınızı kodlamayı unutmayınız. Sınavı tekrar kontrol edip kağıdınızı öyle teslim ediniz… Başarılar…. Lokman BAŞ-Ders Öğretmeni

Ekler: 

EkBoyut
Package icon Yazılı Kağıdını İndir208.84 KB

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Başlık Kategori
2018-2019 8.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 6.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 5.Sınıflar Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazıl... Yazılı Soruları
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 3 Deneme Sınavı / LGS Deneme
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 2 Deneme Sınavı / LGS Deneme
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 1 Deneme Sınavı / LGS Deneme
2018-2019 5.Sınıflar 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Ceva... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 5.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 6.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 7.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 8.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 7.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 6.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 5.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
Ay’ın Yapısı ve Özellikleri Ödev Sayfası Çalışma Kağıdı
Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Ödev Sayfası Çalışma Kağıdı
2016-2017 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Ya... Yazılı Soruları
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.