Dokümanlar

MANTARLAR

MİKROSKOBİK CANLILAR

F.5.2.1. Canlıları Tanıyalım
Önerilen Süre: 12 ders saati

F.5.2. Canlılar Dünyası / Canlılar ve Yaşam

5.Sınıflarda Ay'ın evrelerinin öğretilmesi amacıyla hazırlanmış Ayın Evreleri Kart Eşleme Oyunu.

Tarihçe

Doğada meydana gelen, can ve mal kaybına neden olan olaylara yıkıcı doğa olayları veya doğal afetler denir.

Konu / Kavramlar: Yıkıcı doğa olayları ve korunma yolları

Kazanımlar ve Açıklamalar:

Sayfalar