Dokümanlar

Canlıların Sınıflandırılması Afiş Çalışması / Taksonomi

Sınıfınıza asabileceğiniz afişler ve sınıf köşelerine asabileceğiniz resimler/afişler.

 

Nasıl Beslenmeliyiz?

Beslenme Neden Gereklidir?
Canlılar beslenemezlerse yaşamlarını sürdüremezler. Tüm canlılar büyüyebilmek ve yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için beslenir.

Belirteçler (ayıraçlar) maddelerin asit mi yoksa baz mı olduğunu anlamamıza yardımcı olurlar.

EGZERSİZ YAPALIM

Soluk alıp verme sayısını hızlandıran uzun süreli hareketlere egzersiz denir.

Sayfalar