Sürat, Kütle ve Kinetik Enerji

Sürat, Kütle ve Kinetik Enerji
Deney/Etkinlik Dersi: 
Deney/Etkinlik Sınıfı: 
Deney/Etkinlik Konusu: 
Deney/Etkinlik Güvenliği: 
Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

Ansiklopedi (3 adet, eşit kalınlıkta), Düzlem (Metal veya Tahta bir düzlem)

Unu kağıdın üzerine serpin ve cetvelle unun düzgün ve eşit kalınlıkta olmasını sağlayın.
İki kitabı üst üste koyun ve levhayı kitaplara dayayın. Böylece eğik düzlem yapmış oldunuz.
Eğik düzlemin zemindeki kenarını unlu yolun başına koyun.
Arabayı, boşken eğik düzlemin üst noktasından bırakın ve unlu yolda ne kadar ilerlediğini, unda bıraktığı izlerden kontrol edin.
Eğik düzlemin yüksekliğini üç kitaba çıkarın ve yukarıdaki işlemi tekrar edin. Bu kez araba yolda ne kadar ilerledi?
Bilyeleri arabaya koyun ve eğik düzlemin yüksekliği 3 kitap olduğu hâlde yukarıdaki işlemi tekrarlayın. Arabanın unda ne kadar ilerlediğini kontrol edim.

Deney/Etkinlik Sonucu: 

Cisimlerin potansiyel enerjisi ağırlık ve yükseklikle doğru orantılıdır.
Ağırlık sabitken eğik düzlemin yüksekliği arttırılınca araba daha ileri gitti. Eğik düzlemin yüksekliğinin artması potansiyel enerjisinin artmasına neden olur. Serbest bırakılan arabanın potansiyel enerjisi, kinetik enerjiye dönüşür. Bu nedenle daha yüksekten bırakılan araba daha fazla kinetik enerjiye sahip olur ve daha ileri gider.
Yükseklik sabitken ağırlık arttırıldığında cismin potansiyel enerjisi yine artmış olur. Araba serbest bırakıldığında potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür. Bu durumda araba daha fazla ilerler.

Yeni yorum ekle