Tut Talaş Tut Projesi

Bu Proje Ödüllendirilmiştir: 
Evet
Proje Yılı: 
Proje İli: 
Proje Dersi: 
Hazırlayan Öğrenciler: 
Sebahat Özel, Esra Delen
Ramazan Acar, Özlem Yahşi
Hakime Ay, İbrahim Türkoğlu
Proje Danışman Öğretmeni: 
Proje Özeti: 

Öğrencilerin ilçemizde (Samsun/Vezirköprü) bulunan ağaç fabrikasındaki ağaç atıklarını (talaş) farklı bir alanda değerlendirmek istemeleri sonucu bu proje hazırlanmıştır. Uzun yıllardan beri çeşitli ağaç
kabuklarının ve ziraî atıkların (çay, mısır, ayçiçeği, ceviz ve fındık kabukları vb.) canlı vücuduna zararlı ağır metallerin uzaklaştırılmasında kullanıldığı bilinmektedir. Projede zararlı bir ağır metal olan bakır, sulu çözeltilerinden talaşa tutturularak uzaklaştırılmıştır. Çalışmamızda 500 ml, 0,10 g bakır çözeltisi hazırlandı ve 2 g talaş ilave edilerek 1 saat süreyle çalkalandı. Süzgeç kâğıdı yardımıyla talaş ayrıldıktan sonra çözeltide geriye kalan bakırı çöktürmek için sodyum karbonat eklendi ve bakır karbonat olarak çöktürüldü. İlk hazırlanan bakırdan (0.10 g), son tartılan çökelekteki bakır miktarı (0,06 g) çıkartılarak tutunan bakır miktarı hesaplandı (0,04 g). Buradan talaşın kapasitesi 20 mg/g olarak hesaplandı. Sonuç olarak talaş için hem yeni bir pazar açılmış olacak hem de doğal ve maliyeti düşük bir absorbanla canlı vücuduna zararlı ağır metallerin sulu çözeltilerden uzaklaştırılması sağlanmış olacaktır.

Tut Talaş Tut Projesi

Yeni yorum ekle