Çemberde Yeni Bir Alan - Çevre - Çap İlişkisi Projesi

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Bu Proje Ödüllendirilmiştir: 
Hayır
Proje Yılı: 
Proje İli: 
Proje Dersi: 
Hazırlayan Öğrenciler: 
Alper Duranel
Ece Selvi
Proje Danışman Öğretmeni: 
Proje Özeti: 

Bu çalışmada, yarıçapları farklı olan çemberler alındı. Bu çemberlerin çevreleri, çapları arasında temel aritmetik işlemler kullanılarak bir bağıntının olup olmadığı araştırıldı. Değişik çaplarda yapılmış çembersel kapların çevreleri ve çaplan ölçülerek kaydedildi. Her çemberin çevresi ve çaplan için elde edilen uzunluklar kullanılarak deneme yanılma yolu ile çeşitli aritmetik işlemler kullanılıp
bütün çemberler için değişmeyecek bir bağıntı bulunmaya çalışıldı. Yapılan denemeler sonucunda her çember için Ç ve R bir çemberin sırası ile çevre ve çapını göstermek üzere; Ç ile R arasında
Ç + R ≈ 2(Ç - R) gibi yaklaşık bir bağıntı bulunduğu gözlemlendi. Yaptığımız deneylerde rastgele seçilen bir çember için bu bağıntının geçerli olduğunu gördük. Bu yaklaşıklıktan kurtulmak için
yukarıdaki denklemin her iki yanını Ç - R ile böldük;
(Ç+R)/(Ç-R) ≈ 2 eşitliği elde edildi. Bir çember için Ç= ∏.R formülünde K sayısını * olarak alıp yukandaki denklemde yerine koyduk. Bu oranın aslında 1,9333... devirli ondalık sayısına eşit olduğu bulundu. Sonuç olarak; 22 Bir çemberde ∏=22/7 olmak üzere çevre ve çap toplamının çevre ve çap farkına oranı sabittir, bu sabit 1,93 devirli ondalık sayısına eşittir.

Çemberde Yeni Bir Alan - Çevre - Çap İlişkisi Projesi

Yeni yorum ekle