Dokümanlar

ASİT, TUZ ve BAZ

1. ASİT VE BAZ NEDİR?

Atom, proton, elektron, nötron, iyon, izotop, periyodik tablo gibi konuları anlamak ve anlatmak için güzel bir simülasyon.

Simülasyonu çalıştırabilmek için java yüklü olması gerekir.

Asit ve Baz Solüsyonları ile ilgili bir simülasyon / animasyon...

Sayfalar