Matematikle Barışmak

Bu Proje Ödüllendirilmiştir: 
Hayır
Proje Yılı: 
Proje İli: 
Proje Dersi: 
Hazırlayan Öğrenciler: 
Oğuzcan Yıldırım, İrem Durmuşoğlu
M. Ensar Aslan, Nurbanu Kucur, Oğuzhan Çevik
Alişan Yumak, Yaprak Özdemir, Cihangir Demirel
Proje Danışman Öğretmeni: 
Proje Özeti: 

Ekim ayında yapılan duyuru sonucunda, proje hakkında bilgilendirilen öğrenciler ile fikir alışverişinde bulunuldu. Projeye layık görülen fikir sahiplerinden proje çalışma grubu oluşturuldu.Oluşturulan ekip ile zaman zaman bir araya gelerek beyin fırtınası yapılarak konu başlıkları tespit edildi. Çalışma yöntemleri kararlaştırıldı. Tespit edilen konulardan; Sayı treni oluşturuldu. Doğadaki simetrik varlıklar araştırıldı. Araştırma sırasında simetrinin sanatta da kullanıldığı görüldü. Uygun resimler panoya aktarıldı. Bu çalışma ile simetrinin doğa kaynaklı matematik konusu olduğu, yaşantımıza sanat ile de girdiği görüldü. Simetrinin seyyar panolar aracılığı ile analitik düzleme aktarılarak matematik boyutu araştırıldı. Maket şehirde geometrik şekil ve cisimler kullanılarak geometrinin çevremizde ve yaşantımız içinde olduğu gözlendi. Geometride yaratıcılığı kullanmak amacı ile şeklini kendin bul oyunu hazırlandı. İlginç sayılar araştırılırken matematiğin sıkıcı bir ders olmadığı oyun ile ifade edildi. Matematiğin doğa kaynaklı
olduğunu gösteren Fibanaci sayılarının zaman yetersizliği ve çalışma ortamının olumsuzluğu nedeni ile elde edilen veriler pano hâline getirilemedi

Matematikle Barışmak

Yeni yorum ekle