Fen ve Teknoloji 8.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Soruları 2012-2013

Doküman Kategori: 
Soru Sayısı: 
25 Adet Soru Var
Ekler: 
Açıklama: 

Koçak Orta Okulu 2012-2013 Eğitim - Öğretim Yılı Fen ve Teknoloji Dersi 8A Sınıfı 1. Dönem 3. Yazılı Sınav Sorularıdır Adı Soyadı: Sınıfı : Numarası : Kitapçık Türü: A 1) Bir hücrenin dört kere mitoz geçirdiği düşünülürse mitoz sonucu kaç yavru hücre oluşur? A) 4 B) 8 C) 16 D) 32 2) I. AA II. Ss III. Tt IV. dd Yukarıda verilen genotiplerden kaç tanesi homozigot (arı (saf)) döldür? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 3) Aşağıda kan grupları verilen anne ve babalardan hangisinin çocuklarının 0 kan grubundan olma ihtimali vardır? A) Anne: 00 - Baba: AB B) Anne: AO - Baba: BB C) Anne: AA - Baba: 00 D) Anne: BO - Baba: AO 4) Mayoz bölünme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı yarıya iner. B) Mayoz bölünme sonucunda oluşan yeni hücreler ana hücrelerin aynısıdır. C) Mayoz bölünme sonucunda dört yeni hücre oluşur. D) Üreme hücrelerinde mayoz bölünme görülür. 5) Bir DNA zincirinde G-T- C-A-T-A dizilimi olduğuna göre, bunun karşı zincirindeki dizilim aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) G-T-C-A-T-A B) A - C - T - G - C - G C) C - A- G- T- A- T D) G-G-C-T-A-C 6) I. Kaktüslerin yapraklarının diken şeklinde olması II. insan derisinin yazın bronzlaşması III. Bukalemunun renk değiştirmesi Yukarıda verilenlerden hangileri adaptasyondur? A) I ve II B) II ve III C) l ve lll D) I, II ve III 7) Aşağıdakilerden hangisine kaldırma kuvveti etki etmez? A) Havadaki uçağa B) Denizde yüzen dalgıca C) Uzay boşluğundaki astronota D) Akvaryumun içindeki balığa 8) Yandaki resimde hacimleri eşit olan X, Y, Z ve T cisimlerinin sıvı içindeki durumları görüldüğü gibidir. Bu cisimlerden hangisine uygulanan kaldırma kuvveti en küçüktür? A) X B) T C) Z D) Y 9) Bir cisim, ister kısmen isterse tamamen batmış olsun. Bu cismin üzerine etki eden kaldırma kuvveti aşağıdakilerden hangisine kesinlikle eşit olur? A) Cismin ağırlığı B) Cismin hacmi C) Yer değiştirdiği sıvının ağırlığı D) Sıvının yoğunluğu 10) Yandaki kapta sıvı içinde dengede duran K, L ve M cisimlerinin ve sıvının yoğunluğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (d: yoğunluk) A) dK > dM = dsıvı > dL B) dL > dM = dsıvı >dK C) dL > dM > dK > dsıvı D) dL > dM = dK > dsıvı 11) Bir öğrenci kalemin sivri ucunu hafifçe eline bastırıyor. Daha sonra aynı kalemin arka tarafını eline bastırıyor, ilk durumda batma hissinin daha kuvvetli olduğunu keşfediyor. Bu deneyi yapan öğrenci aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşabilir? A) Temas yüzeyi büyüdükçe basınç artar. B) Baskı kuvveti arttıkça basınç artar. C) Temas yüzeyi küçüldükçe basınç artar. D) Sivri uçlar her zaman batar. 12) Bir sıvı içinde bulunan X ve Y cisimleri için aşağıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I. Y cisminin yoğunluğu X cisminin yoğunluğundan büyüktür. II. X'e etkileyen kaldırma kuvveti daha küçüktür. III. Y cisminin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşittir. A) Yalnız l B) Yalnız II C) I ve III D) ll ve lll 13) Sıvı dolu bir kapta, belirtilen noktaların hangisinde sıvı basıncı en büyük değerdedir? A) K B) R C) M D) L 14) Herbiri özdeş olan A, B, C ve D küpleri ile yapılmış yandaki şekilde; A ve D küpleri alınarak I. durum D ve C küpleri alınarak II. durum oluşturuluyor. Bu iki durumda basınç ilk duruma göre nasıl değişmiştir? I. Durum - II. Durum A) Değişmez - Artar B) Değişmez - Azalır C) Artar - Artar D) Artar - Azalır 15) I. Hidrolikti fren sistemi II. Gemilerin suda yüzmesi III. Su cenderesi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Pascal Kanunu'na göre çalışır? A) Yalnız l B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III 16) Yukarıda periyodik tablodan bir kesit bulunmaktadır. Bu tablodan yararlanarak aşağıda verilen ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz? A) K, alkali metaldir. B) L, 3+ iyon yüküne sahiptir. C) M, soygazdır. D) N, alkali metaldir. 17) Asal gazların genel özellikleriyle ilgili olarak, I. Kararlı yapılardır. II. Oda koşullarında gaz hâlde bulunur. III. Elektron alırlar, elektron vermezler, yargılarından hangileri doğrudur? A) l ve ll B) I ve III C) II ve III D) I,II ve III 18) Aşağıdakilerden hangisi soy gazdır? A) Lityum B) Kalsiyum C) Helyum D) Hidrojen 19) Aşağıdakilerden hangisi ametallerin özelliklerindendir? A) Elektriği iyi iletmeleri B) Tel veya levha hâline getirilememeleri C) Isıyı iyi iletmeleri D) Görünümlerinin parlak olması 20) Aşağıdaki elementlerden hangisi elektron alarak negatif yükle yüklenir? A) Sodyum B) Berilyum C) Lityum D) Klor 21) Kovalent bağ ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ametal atomları arasında oluşur. B) Elektron ortaklaşması ile oluşur. C) Aynı tür veya farklı tür atomlar arasında oluşur. D) Metal ve ametal atomları arasında oluşur. 22) "Sodyum karbonat" bileşiğinin formülü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? A) NaCl2 B) Na2CO3 C) NaCO3 D) 2NaCO3 23) Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisi iyonik bağ içerir? A) NO2 B) H2O C) CaO D) HNO3 24) PbO2 bileşiğinin ismi aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Kurşun oksit B) Kurşun (II) oksit C) Kurşun (IV) oksit D) Kurşun oksijenür 25) Aşağıdakilerden hangisi bir metal değildir? A) Sodyum B) Altın C) Cıva D) Oksijen Süre 1 ders saatidir. Kodlamalar cevap formuna yapılacaktır. Kodlamalarda yuvarlakları taşırmayınız. Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Numaranızı kodlamayı unutmayınız. Adınızı Soyadınızı kodlamayı unutmayınız. Sınavı tekrar kontrol edip kağıdınızı öyle teslim ediniz… Başarılar…. Lokman BAŞ-Ders Öğretmeni

Yeni yorum ekle

Başlık Kategori
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 5.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 6.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 7.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 8.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 7.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 6.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 5.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
Ay’ın Yapısı ve Özellikleri Ödev Sayfası Çalışma Kağıdı
Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Ödev Sayfası Çalışma Kağıdı
2016-2017 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
8.Sınıf Arı Yayınları TEOG2 Deneme 1 İndir Deneme Sınavı / TEOG Deneme
8.Sınıf Maddenin Yapısı ve Özellikleri Tüm Konular... Çalışma Kağıdı
8.Sınıf Asitler Bazlar ve Kimyasal Tepkimeler 20 S... Deneme Sınavı / TEOG Deneme

Sınavlar