2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

-A A +A

Doküman Kategori: 

Soru Sayısı: 

34 Adet Soru Var

Açıklama: 

KOÇAK ORTAOKULU 2018 - 2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ DERSİ 7A SINIFI 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
04.01.2019

   
       Adınız Soyadınız:        No:                                                     Puan:
A. Doğru – Yanlış Soruları (1x10=10 Puan)    ……. x 1 = ………… Puan
D        Y   
        Haberleşmek, hava olaylarını öğrenmek, gök cisimlerini incelemek için teleskop kullanılır.
        Ömrünü tamamlamış uzay araçları, uzay kirliliğine neden olmaz.
        Uzay çalışmaları sonucunda teknolojide yeni buluşlar gerçekleşmiştir.
        Uzaydaki gök cisimlerinin hepsi, teleskopla görülemez.
        Teleskop kullanmak için hava ve ışık kirliliğinin olmadığı yerler tercih edilmelidir.
        Yıldızlar ısı ve ışık kaynağı değildir.
        Işık yılı zaman ölçü birimidir.
        Hücre çeperi maddelerin hayvan hücresine geçişini sağlar.
        Robert Hooke'un mikroskopta incelediği ilk materyal soğan zarıdır.
        Organlardan dokular, dokulardan sistemler oluşur.

B. Boşluk Doldurma Soruları (2x10=20 Puan)   …… x 2 = …………. Puan
doğrultusunda    dört    parça değişimi    kütle    artar    mayoz    yönünde    sitoplazma    atom
potansiyel    Ağırlık    yer çekimi kuvveti    ısınma    kinetik    azalır    sürtünme    sekiz    mitoz

1.    Bir hücrenin arka arkaya üç defa mitoz geçirdiğinde …………………. hücre oluşur.
2.    Eşeyli üreyen canlılarda çeşitliliği sağlayan mayoz bölünmedeki ......................................................... olayıdır.
3.    Eşeyli üreyen canlıların üreme ana hücrelerinde ........................... bölünme ile üreme hücreleri meydana gelir.
4.    Dünya’nın bizlere ve diğer varlıkların kütlelerine uyguladığı yer çekimi kuvvetine ............................. denir.
5.    Bir cisme yer tarafından uygulanan kuvvete …………………………………………………………... denir.
6.    Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için cisme bir kuvvet uygulanması ve cismin bu kuvvet ....................................... yol alması gerekir.
7.    Hareketli cisimler ……………… enerji denen enerjiye sahiptirler.
8.    ........................ kuvveti, temas eden yüzeylerde kinetik enerjinin ısıya dönüşmesini sağlar.
9.    Paraşütün genişliği artarsa hava direnci de .....................
10.    Bir maddeyi oluşturan ve bu maddenin tüm kimyasal özelliklerine sahip olan en küçük parçacığına .................. denir.
C. Sen Çöz Soruları (1x10=10 Puan)   …… x 10 = …………. Puan
Çözünme hızına etki eden faktörleri inceleyen öğrenci yandaki düzenekleri hazırlıyor. Tabloyu  verilen düzeneklere göre doldurunuz.
     Bağımlı Değişken    Bağımsız Değişken    Kontrol Edilen Değişken
1. ve 2. Düzenekler               
1. ve 3. Düzenekler               
2. ve 4. Düzenekler               
D. Çoktan Seçmeli Sorular (5x12=60 Puan)   …… x 5 = …………. Puan
 
1. Atomun yapısıyla ilgili ilk model hangi bilim adamı tarafından ortaya atılmıştır?
A) Thomson    B) Rutherford   C) Democritus  D) John Dalton
2. Aşağıda verilen tanecik modellerinden hangisi moleküler yapıda bir elementi temsil etmektedir?
A)  B)  C)  D)
3. Açıklamalar
• Aynı tür atomlardan oluşan saf maddedir.
• Farklı tür atomlar içeren saf maddedir.
• Proton sayısı elektron sayısına eşit atomdur.
Kavramlar
* Bileşik    * Nötr        * Element    * İyon
Verilen açıklamalar ve kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalır?
A) Nötr        B) Element    C) İyon        D) Bileşik
4. Aşağıdakilerden hangisi karbondioksidin formülüdür?
A) CO2        B) CO3        C) SO2        D) O2
5. I. Element sembolleri tüm dünyada ortaktır.
II. Atomik ya da molekül yapıda olabilirler.
III. Atomik ve molekül yapıda olanlar formüllerle gösterilir.
Verilen bilgilerden hangileri elementler için doğrudur?
A) Yalnız I    B) I ve II    C) I ve III    D) II ve III
6. Aşağıdaki karışımlardan hangisi her yerinde aynı özelliği göstermez?
A) Tuz + su    B) Alkol + İyot    C) Kum + su    D) Hava
7. Aşağıdakilerden hangisi çözünme hızını artırır?
A) Tane boyutunun artması    B) Sıcaklığın azalması
C) Kütlesinin artması    D) Tane boyutunun küçülmesi
8. İnşaat için getirtilen bir kamyon kumun içerisinde büyük tanecikli çakılların olduğu farkediliyor. Bu çakıllar ile kum tanelerinin birbirinden ayrılması için uygulanabilecek en uygun ayırma yöntemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Yüzdürme yöntemiyle karışımın ayrılması
B) Kum eleğiyle karışımın elenerek ayrılması
C) Buharlaştırma yöntemiyle ayrılması
D) Süzgeç kağıdından geçirilerek karışımın ayrılması
9. Aşağıdaki evsel atıklardan hangisi geri dönüştürülemeyen maddedir?
A) Cam şişe        B) Yemek artıkları
C) Karton kutu        D) Yağ tenekesi
10. Gülce, ineğini sağdıktan sonra kaynatmak için tencereye boşaltacakken sütün içerisine saman karıştığını görür. Gülce, samanları sütten ayırmak için aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisini kullanmalıdır?
A) Buharlaştırma    B) Damıtma
C) Süzme        D) Mıknatısla ayırma
11. Birce topu şekilde görüldüğü gibi yukarı doğru fırlatıyor. Top “K”, “L”, “M”, “N” yörüngelerini izleyerek yere çarpıyor. Cisim hangi noktadayken sırasıyla kinetik ve potansiyel enerjileri en büyük değerde olur?
A) L, N        B) K, M        C) M, N        D) N, L
12. Bir cismin sürtünmeli yüzeyde yaptığı hareket sonucunda kinetik ve potansiyel enerjilerindeki değişim aşağıdaki grafiklerde verilmiştir.
 
Bu cismin yaptığı hareket aşağıdakilerden hangisidir?
A)   B) 
C)   D) 
Başarılar dilerim…
Lokman BAŞ – Fen Bilimleri Öğretmeni
 
Sorular: www.kazanimsorulari.com sitesinden derlenmiştir.

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Başlık Kategori
2018-2019 8.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 6.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 5.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 8.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 6.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 5.Sınıflar Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazıl... Yazılı Soruları
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 3 Deneme Sınavı / LGS Deneme
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 2 Deneme Sınavı / LGS Deneme
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 1 Deneme Sınavı / LGS Deneme
2018-2019 5.Sınıflar 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Ceva... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 5.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 6.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 7.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 8.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 7.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 6.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 5.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.