2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 8.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

-A A +A

Doküman Kategori: 

Soru Sayısı: 

25 Adet Soru Var

Açıklama: 

KOÇAK ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
FEN BİLİMLERİ DERSİ
8A SINIFI 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI
(Cevapları Cevap Kağıdına İşaretleyiniz)
Adınız Soyadınız:            Numaranız: 
1)     Geri dönüşümün sağladığı yararlar ile ilgili olarak;
I. Çevrenin korunmasına katkı sağlar.
II. Atık miktarının azalmasını sağlar.
III. Doğal kaynakların korunmasını sağlar.
yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A)  I, II ve III    B)  II ve III
C)  I ve III    D)  I ve II
Cevap: A
2)     Geri dönüşüm ile ilgili olarak;
I. Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik en etkili yöntemdir.
II. Enerji tasarrufu sağlar.
III. Doğal kaynakların hızlı tüketilmesini engeller.
yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A)  I ve II    B)  I ve III
C)  II ve III    D)  I, II ve III
Cevap: D
3)     I. Bazı sprey, deodorant ve parfümlerin kullanımı
II. Motorlu araçların egzozlarından çıkan gazlar
III. Böcek öldürücü ilaçların kullanımı
Yukarıdakilerden hangileri ozon tabakasının seyrelmesine neden olur?
A)   I ve II    B)   I ve III
C)   II ve III    D)   I, II ve III
Cevap: D
4)     I. Karbon döngüsünde meydana gelen fotosentez sonucu havadaki karbondioksit azalırken oksijen gazı artar.
II. Şimşek ve yıldırım azot döngüsünde etkilidir.
III. Dünya'mızın çevresini saran ve Dünya'yı zararlı güneş ışınlarından koruyan tabaka ozon gazından oluşmaktadır.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A)  I ve II    B)  I ve III
C)  II ve III    D)  I, II ve III
Cevap: D
5)      
Yukarıda verilen bilgiler doğru ise sondaki kutucuğa "D", yanlış ise "Y" yazılacaktır.
Buna göre tablonun son görünümü hangi seçenekteki gibi olur?
A) DDD        B) YDD          C) DDY    D) DYY
Cevap: C
6)     Aşağıda verilen olaylardan hangisi karbon ve oksijen döngüsünde rol oynamaz?
A)  Bitkilerin fotosentez yapması
B)  Kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtlarından enerji elde edilmesi
C)  Canlıların oksijenli solunum yapması
D)  Doğal bir afet olan çığ olayının meydana gelmesi
Cevap: D
7)     Dünyaya ulaşan Güneş ışınları yeryüzünden yansıdıktan sonra havada bulunan ........... ve metan gibi gazlar tarafından tutulur. Işınların bu maddeler tarafından tutulmasına sera etkisi denir. Sera etkisi Dünya yüzeyinin sıcaklığının artmasına neden olur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa doğru olur?
A)  oksijen        B)  su buharı
C)  karbondioksit    D)  hidrojen
Cevap: C
8)      
Yukarıda şematik olarak çizilen döngü aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Karbondioksit döngüsü  B)  Oksijen döngüsü
C)  Su döngüsü              D)  Azot döngüsü
Cevap: C
9)      
Yukarıda verilen şemada mitokondri ile kloroplast organelleri arasındaki ilişki verilmiştir.

X'in karbondioksit, Y'nin ise besin olduğu düşünülürse yukarıda numaralarla gösterilen kısımlardan hangisinde maddelerin alış verişi ile ilgili olarak bir yanlışlık yapılmıştır?
A)  Yalnız I    B)  I ve V
C)  II ve III    D)  III ve IV
Cevap: A
10)     Bir ekosistemde hangi canlılar hangi olayla oksijen üretirler?
Yukarıdaki sorunun doğru yanıtı hangi seçenekte verilmiştir?
A)  Bitkiler - Oksijenli solunum yaparak
B)  Ayrıştırıcılar - Ölen organizmaları ayrıştırarak
C)  Yeşil bitkiler - Fotosentez yaparak
D)  Hayvanlar - Oksijenli solunum yaparak
Cevap: C
11)      
Yukarıda ışıklı ortamlarda bekletilen cam fanuslardaki farelerden hangisi diğerlerinden daha uzun süre yaşar?
A)  I    B)  II    C)  III    D)  IV
Cevap: A

12)     ....I.... besin zincirinin ilk halkasını ....II.... ikinci halkasını ....III.... ise üçüncü halkasını oluşturur.
Yukarıdaki besin zincirini doğru olarak oluşturabilmek için I, II ve III rakamlarıyla gösterilen yerlere hangi seçenekte verilen canlıların getirilmesi gerekir?
     I    II    III
A)    Tavşan    Ot    Yılan
B)    Yılan    Tavşan    Ot
C)    Ot    Tavşan    Yılan
D)    Ot    Yılan    Tavşan
Cevap: C
13)      
A)   B) 
C)   D) 
Cevap: C
14)      
Yukarıdaki canlılardan hangisi üretici canlılar grubundadır?
A)  I    B)  II    C)  III    D)  IV
Cevap: A
15)     I. Ses, tanecikli ortamda iletilir.
II. Ses enerjisi başka bir enerjiye dönüşmez.
III. Sesin sürati katı ortamda, sıvı ortama göre daha fazladır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)  I ve II    B)  I ve III
C)  II ve III    D)  I, II ve III
Cevap: B
16)      
Şekildeki bölmelenmiş kenar uzunlukları eşit üçgen şeklindeki bir odada farklı ortamlar bulunmaktadır. K, L ve M noktaları üçgenin kenar uzunlıklarının orta noktalarıdır.
Odanın ortasında çalan zilin sesinin bu noktalarda duyulma sürelerinin büyükten küçüğe sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)  K > M > L    B)  L > M > K
C)  L > K > M    D)  M > K > L
Cevap: B
17)      
Farklı sıcaklıktaki yoğunlukları verilen X, Y ve Z sıvılarında oluşturulan sesin yayılma süratleri ile ilgili olarak;
I. X sıvısında oluşturulan sesin yayılma sürati Y'dekinden daha büyüktür.
II. Y sıvısında oluşturulan sesin yayılma sürati, Z'dekinden daha büyüktür.
III. X sıvısında oluşturulan sesin yayılma sürati en büyük, Z sıvısında oluşturulan sesin yayılma sürati en küçüktür.
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)  I ve II    B)  I ve III
C)  II ve III    D)  I, II ve III
Cevap: D
18)     I. Teleskop    II. Mikroskop
III. Kapı zili    IV. Dürbün
Yukarıdaki araçların kaç tanesinde merceklerden faydalanılmıştır?
A) 1    B) 2    C) 3    D) 4
Cevap: C
19)     Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ince kenarlı bir mercek üzerine gönderilen paralel ışık ışınlarının izlediği yol doğru olarak gösterilmiştir?

A)      B) 
C)      D) 
Cevap: A
20)     Ormanlık alanlara bırakılan cam şişe kırıkları güneşli günlerde yangına sebep olabilir. Cam şişe kırıklarının yangına sebep olmasının nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Düz ayna gibi davranıp gelen güneş ışığını geri yansıtması
B) Kalın kenarlı mercek gibi davranıp gelen güneş ışığını dağıtması
C) İnce kenarlı mercek gibi davranıp gelen güneş ışığını bir noktada toplaması
D) Cam prizma gibi davranıp güneş ışığını renklere ayırması
Cevap: C
21)      
Yukarıda K ve L kutularına birbirine paralel gönderilen ışık ışınlarının izledikleri yollar gösterilmiştir. Buna göre K ve L kutularında bulunan optik araçlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
      K     L
A)    Çukur ayna      Tümsek ayna
B)    Tümsek ayna      Düzlem ayna
C)    İnce kenarlı mercek      Kalın kenarlı mercek
D)    İnce kenarlı mercek      Tümsek ayna

Cevap: C
22)      
Işık ışını K ortamında L ortamına şekil I’deki gibi, K ortamından M ortamına şekil II’deki gibi kıralarak geçiyor. Buna göre bu ortamlarda ışık ışınının hızlarının büyükten küçüğe doğru sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) K > L > M    B) M > K > L
C) L > K > M    D) M > L > K
Cevap: C
23)      
Yukarıda X - Y ve Z - T ortamlarında ışığın izlediği yollar gösterilmiştir. Buna göre;
I. X ortamından Y ortamına geçen ışığın gelme açısı 30o'dir.
II. Z ortamı, T ortamından daha yoğun ortamdır.
III. X ortamında ışığın hızı, Y ortamından daha büyüktür.
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II    B) I ve III
C) II ve III    D) I, II ve III
Cevap: C
24)     I. Işık ışınlarının bir ortamdan farklı bir ortama geçerken yön ve doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması denir.
II. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık ışınının sürati azalır.
III. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık ışını normale yaklaşarak kırılır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II    B) I ve III
C) II ve III    D) I, II ve III
Cevap: D
25)     Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi yanma tepkimesidir?
A)  2Ag2O → 2Ag + O2
B)  2Fe + 3CI2 → 2FeCI3
C)  4Fe + 3O2 → 2Fe2O3
D)  2BaO2 → 2BaO + O2
Cevap: C

 

Etiketler: 

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Başlık Kategori
2018-2019 8.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 6.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 5.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 8.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 6.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 5.Sınıflar Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazıl... Yazılı Soruları
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 3 Deneme Sınavı / LGS Deneme
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 2 Deneme Sınavı / LGS Deneme
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 1 Deneme Sınavı / LGS Deneme
2018-2019 5.Sınıflar 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Ceva... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 5.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 6.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 7.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 8.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 7.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 6.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 5.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.