2016-2017 6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Doküman Kategori: 
Soru Sayısı: 
32 Adet Soru Var
Açıklama: 

A. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadeler ile tamamlayınız. ( 5x2=10 p. )
yakıt  katı   sıvı  sıcaklık   
 ısı  ısı yalıtkanı   ısı iletkeni   yalıtımı
• Tahta, plastik gibi maddeler................................ dır.
• Isı enerjisi sağlamak için kullanılan maddelere ................................ denir.
• Benzin, gaz yağı, mazot gibi yakıtlar................................ hâldedir.
• Isı ................................soğuktan veya sıcaktan korunmak için yapılır.
• Sıcaklığı farklı olan maddeler yan yana gelince aralarında ................................alışverişi olur.
B. Aşağıdaki ifadeler doğru ise kutulara "D", yanlış ise "Y" harfi yazınız.
( 5x2=10 p. )
Madde katı hâlden sıvı hâle geçerken dışarıdan ısı alır.
Küçük kan dolaşımı kalp ile akciğer arasında gerçekleşir.
Benzer yapı ve göreve sahip hücreler bir araya gelerek organları oluşturur.
Isı yalıtımı yapılan evlerde ısınmak için daha az fatura ödenir.
Demirin paslanması fiziksel bir değişimdir.
C. Aşağıdaki soruları uygun şekilde cevaplayınız.
(77)
640 km    ^—
A şehri    B şehri
A şehrinden B şehrine 8 saatte giden aracın sürati kaç km/h'dir?
2. Isı enerjisi elde etmek için kullandığımız aşağıdaki yakıtların fiziksel hâllerini yazınız. ( 5x2=10 p.)
Kömür: ............................................Benzin:
Doğal gaz: ............................................LPG:
Mazot:
3. Aşağıda verilen maddelerin karşısına ısı iletkeni mi, ısı yalıtkanı mı olduğunu yazınız. ( 5x2=10 p.)
Tahta: ........................................................................Demir:
Su: ........................................................................Plastik:
Strafor köpük:
4. Aşağıdaki şekilde I ışık ışınının yüzeyden yansıdıktan sonra izleyeceği yolu çiziniz. (5 p.)
D. Çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği çarpı ile (X) işaretleyerek yanıtlayınız.    ( 10x5 = 50 p.)
1. Aşağıdakilerden hangisinin yapıldığı madde ısı iletkeni
olarak kullanılabilir?
< M-U
Plastik bardak
( ) C.
Tahta kaşık
( ) B.
ra
Strafor köpük
( )d.
Çelik tencere
2. Çiçekli bir bitkide polenlerin dişi organın tepecik
kısmına taşınmasına tozlaşma denir.
Tozlaşma olayında aşağıda verilenlerden hangisi
etkili değildir?
( ) A. Rüzgâr
( ) C. İnsanlar
( ) B. Tarımsal ilaçlar
( ) D. Böcekler
3.
Hangi seçenekteki özellik yukarıda verilen canlıya
ait değildir?
( ) A. Doğurarak çoğalır.
( ) B. İç döllenme görülür.
( ) C. Başkalaşım geçirmez.
( ) D. Yavru bakımı görülmez.
4. Aşağıda verilen cisimlerden hangisi dengelenmiş
kuvvetlerin etkisindedir?
2N
2N
3N
( ) B.
2N
( ) C. 4N
. 4N
4N
ır 4N
( ) D.
11N
Tl M
Görseldeki tavanın sap kısmının aşağıdaki madde-
lerden hangisi ile kaplanması gerekir?
( ) A. Demir
( ) C. Plastik
( ) B. Bakır
( ) D. Gümüş
6. Aşağıda verilen canlılardan hangisi eşeysiz olarak
coaalmaz?
( ) A. Deniz yıldızı ( ) B. Amip
( ) C. Hidra    ( ) D. Kertenkele
7. Aşağıdaki ışınlardan hangisi kendi üzerinden yansıya-
rak yoluna devam eder?
8.    I. Bina duvarlarına strafor köpük konulması
II. Pencerelere çift cam takılması
III. Evlerde yerlerin halı ile kaplanması
Yukarıda verilen olaylardan hangileri ısı yalıtımını
sağlar?
() A. I ve II    ( ) B. II ve III
( ) C. I ve III    ( ) D. I, II ve III
9.
z
Birbiri içerisinde çözünmeyen x, y ve z sıvıları aynı
kaba dökülünce yukarıdaki gibi dengede kalıyor.
Buna göre sıvıların yoğunlukları hangi seçenekte
doğru karşılaştırılmıştır?
( ) A. x > z > y    ( ) B. y > z > x
( ) C. x = y = z    ( ) D. x > y = z
10.    it Koful    ■ Ribozom
®Kloroplast A Sentrozom
Yukarıda sembollerle belirtilen organellerden
hangisi ya da hangileri hem bitki hem de hayvan
hücrelerinde bulunabilir?
( ) A. Yalnız ■    ( ) B. * ve ■
( ) C. ■ ve #    ( ) D. # ve A

Yeni yorum ekle

Başlık Kategori
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 5.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 6.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 7.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 8.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 7.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 6.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 5.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
Ay’ın Yapısı ve Özellikleri Ödev Sayfası Çalışma Kağıdı
Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Ödev Sayfası Çalışma Kağıdı
2016-2017 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
8.Sınıf Arı Yayınları TEOG2 Deneme 1 İndir Deneme Sınavı / TEOG Deneme
8.Sınıf Maddenin Yapısı ve Özellikleri Tüm Konular... Çalışma Kağıdı
8.Sınıf Asitler Bazlar ve Kimyasal Tepkimeler 20 S... Deneme Sınavı / TEOG Deneme

Sınavlar