ders notu

Nasıl Beslenmeliyiz?

Kitap Kategori: 

Nasıl Beslenmeliyiz?

Yaşamımızı sağlıklı bir biçimde sürdürebilmemiz için dengeli ve sağlıklı beslenmeliyiz. Sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için de vücudumuz için gerekli olan tüm maddeleri almalıyız. Enerji veren, yapıcı - onarıcı ve düzenleyici besinlerden belli miktarda yemeliyiz.

Bir günde yememiz gereken besin miktarları besin piramidinde gösterilmiştir.

Besinler ve Dengeli Beslenme Ders Notu

Kitap Kategori: 

Beslenme Neden Gereklidir?
Canlılar beslenemezlerse yaşamlarını sürdüremezler. Tüm canlılar büyüyebilmek ve yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için beslenir.
• Canlılar, doğduktan sonra büyür ve gelişirler. Büyüyebilmek ve gelişebilmek için ise beslenirler.
Yediğimiz besinlerin bir kısmı vücudumuzun kas ve kemik yapısına katılır. Böylece büyürüz. Dünyaya gelen bebek büyüyerek çocuk olur, çocuk büyüyerek yetişkin olur. Yetişkinler büyümezler. İnsanlar belli bir yaşa gelince büyümelerini tamamlarlar.

Ölçme ve Değerlendirme

Kitap Kategori: 

Öğretimde ölçme ve değerlendirme çeşitleri nelerdir? Neler ölçülür? Nasıl ölçülür? Tanımı, eğitimde değerlendirme çeşitleri ve ölçme çeşitleri. Bilgi konularının ölçülmesi, sözlü ve yazılı testler. Beceri konularının ölçülmesi. İş alışkanlıklarının ve işlerin ölçülmesi.

Mitoz Bölünme

Kitap Kategori: 

Mitoz Bölünme

 • Yeni doğmuş bir bebeğin zamanla büyüdüğünü ve geliştiğini gözlemlemişsinizdir.
 • Evde annelerimiz hamurun içine maya ilave ederek bu hamuru beklemeye alırlar. Bir süre sonra hamur kabarır.
 • Düştüğümüzde vücudumuzda oluşan yaralar bir süre sonra iyileşir.
 • Doğduğunda 50 cm olan bir bebek, iki yaşına geldiğinde boyu bir metreye ulaşır.

Sizce bu olaylar nasıl gerçekleşir?

Tam Gölge - Güneş ve Ay Tutulması

Kitap Kategori: 

Bir bilmece: Ben giderim o gider peşimde tin tin eder. (Gölge) Işık, tamamen geçemeyeceği bir cisimle (engel) karşılaşınca, cismin arkasında ışık almayan karanlık bir alan oluşur. Işığın saydam olmayan maddelerden geçememesi sonucunda oluşan bu karanlık bölgeye...

4. Sınıf - Kasların Yapısı ve Görevleri

Kitap Kategori: 
4. Sınıf - Kasların Yapısı ve Görevleri

İskeleti meydana getiren kemikler ve eklemler kendi başlarına hareket edemez. İskeletimizi eklem yerlerinden hareket ettiren kaslardır. Kaslar kasılarak hareketi sağlar. Kaslar lifli yapıdadır. Yalnız iskeletimizi değil, deriyi ve iç organları hareket ettiren kaslar da vardır.

5. Sınıf - Maddenin Değişimi ve Tanınması

Kitap Kategori: 

5. Sınıf Maddenin Değişimi ve Tanınması Ders Notları Bulutun, yağmurun, karın ve sisin nasıl oluştuğunu kavratmak, doğada su döngüsü ve güneş temaları etrafında ısının bir enerji türü olduğunu ve başka enerjilere dönüşebileceğini sezdirmek, ısı-sıcaklık kavram ikilisini ilişkilendirmek, ısının madde üzerindeki etkilerini gözden geçirirken bu ilişkiyi içselleştirmek, genleşme - büzülme ve hâl değişimi olgularının gündelik hayattaki anlam ve önemini vurgulamak ve maddenin kendine özgü nitelikleri kullanılarak nasıl tanınabileceği konusuna bir giriş yapmaktır.

Işığın Soğurulması

Bu konuda;

 • Işığın madde ile etkileşimi sonucunda soğurulabileceğini fark edeceksiniz,
 • Işıkla etkileşen maddelerin ısındığını öğreneceksiniz,
 • Maddelerin ışığı soğurduğunu öğreneceksiniz,
 • Koyu renkli cisimlerin ışığı, açık renkli cisimlere göre daha çok soğurduğunu öğreneceksiniz,
 • Işığın bir enerji türü olduğunu öğreneceksiniz,
 • Işık enerjisinin başka enerji türlerine dönüşebileceğini öğreneceksiniz,
 • Güneş ışığından yararlanma yollarını öğreneceksiniz.

Sayfalar