ilköğretim 5

Sigara ve Alkolün Yol Açtığı Hastalıklar Proje Ödevi

Kitap Kategori: 

PROJE GÖREVİNİN KONUSU: Sağlığa zararlı maddelerin insanda oluşturduğu hastalıklar ÖZETİ: Sigara ve alkolün yol açtığı hastalılar Bu projede sizlerden sağlığa zararlı maddelerin insanda oluşturduğu hastalıklar konsunda bir rapor hazırlamanız, bu hastalıklar hakkında araştırma yapmanız ve 5 adet soru hazırlamanız gerekmektedir. Ayrıca projenizi sınıfın huzurunda anlatmanız istenmektedir.

Kökeni Güneş Olan Enerjiler Projesi

Kitap Kategori: 

PROJE GÖREVİNİN KONUSU: Kökeni Güneş Olan Enerjiler Bu projenin amacı, güneşten kaynaklı enerji çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Kökeni güneş olan enerjiler konusunda araştırma yapmanız ve 5 adet soru hazırlamanız, projenizi sınıfın huzurunda anlatmanız istenmektedir.

Güneş Ocağı Proje Ödevi

Kitap Kategori: 

PROJE GÖREVİNİN KONUSU: Güneş Ocağı Bu projenin amacı, güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi ilkesi ile geliştirlen araçların nasıl yapıldığını görmek ve bu araçların çalışma ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Güneş ocağı konusunda araştırma yapmanız ve 5 adet soru hazırlamanız, projenizi sınıfın huzurunda anlatmanız istenmektedir.

Gölge Boyu Nasıl Değişir? Proje Ödevi

Kitap Kategori: 

PROJE GÖREVİNİN KONUSU: Gölge boyu nasıl değişir? Bu projenin amacı, gölge boyunun nasıl değiştiği hakkında bilgi sahibi olmaktır.  Gölge boyunun nasıl değiştiği hakkında araştırma yapmanız, deneyi oluşturmanız ve 5 adet soru hazırlamanız, projenizi sınıfın huzurunda anlatmanız istenmektedir.

Çiçek Modeli Projesi - 5. Sınıf Fen ve Teknoloji

Kitap Kategori: 
Çiçek Modeli Projesi - 5. Sınıf Fen ve Teknoloji

PROJE GÖREVİNİN KONUSU: Bitkiler, Çiçekli bitkiler ÖZETİ: Çiçek modeli yapma Bu projede sizlerden yukarıda belirtilmiş olan Bitkiler, Çiçekli bitkiler konusu ile ilgili olarak , çiçek modeli hazırlamanız, yaptığınız çalışmalarla ilgili bir model raporu hazırlamanız, Bitkiler, Çiçekli bitkiler konusunda araştırma yapmanız ve 5 adet soru hazırlamanız ayrıca projenizi sınıfın huzurunda anlatmanız istenmektedir.

Yeterli ve Dengeli Beslenme

Kitap Kategori: 

YETERLİ VE DENGELİ BESLENMENİN ÖNEMİ
Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi, vatandaşlarımızın beslenme konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla “Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi”ni hazırlamıştır. Rehberde, her gün alınması gereken temel besinler, yandaki dört yapraklı yonca şekli üzerinde gösterilmiştir. Yoncanın her yaprağı bir besin grubunu göstermektedir. Her besin grubu ve bunların vücudumuz için önemi aşağıda belirtilmiştir.

5. Sınıf - Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Ünite Özeti

Kitap Kategori: 

Bitkilerin ve diğer kendi besinini kendi yapan organizmaların besine dönüştürdükleri enerjinin organizmadan organizmaya geçişini dile getiren besin zinciri, en yalın biçimiyle bir bitki, bir otçul hayvan ve bir etçil hayvandan oluşan bir dizi olarak düşünülebilir. Zincirin her öğesi bir halkayı simgeler ve üretici (bitkiler) ya da tüketici (hayvanlar) sınıflarına ayrılır. Bitkilerle beslenen otçullar birincil, bunları yiyerek beslenen etçillerse ikincil tüketici diye adlandırılır.

5. Sınıf - Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Ünite Kazanımları

Kitap Kategori: 

Ünite Ödevleri:
1.Çeşitli dergi ve gazetelerden omurgalı hayvanların resimlerini toplayarak bu hayvan-ların hangi sınıfa ait olduklarını gösteren bir poster çalışması hazırlayınız.
2.Mantarları, hayatımızın hangi alanlarında kullanıyoruz? Mantarların yaşamımızdaki önemi nedir? Araştırınız.
3.İnsanların çevreye olan etkileri nelerdir? Araştırınız.
4.Yakın çevremizdeki veya ülkemizdeki çevre sorunları nelerdir? Araştırınız.

5. Sınıf - Yaşamımızdaki Elektrik Ünite Özeti

Kitap Kategori: 

BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ

Elektrik Devresi Nedir?

Bir üretecin iki ucu iletken bir telle birleştirilip düzeneğe bir lamba yerleştirilirse üreteç tarafından oluşturulan elektrik enerjisi dev-re boyunca iletilir. Kurulan bu düzeneğe elektrik devresidenir. Elektrik devresi elektrik akımının iletimini sağlamak için biri birine bağlanmış bileşenlerden oluşur.
Pil, pil yatağı, ampul, duy, anahtar ve bağlantı kablolarından oluşan devreye basit elektrik devresidenir.

Elektrik Devresinin Elemanları

Sayfalar