Yapılandırıcı Öğrenme

Yapılandırıcı öğrenme, kendi deneyimlerimizi yansıtarak içinde yaşadığımız dünyayla ilgili kendi anlayışımızı geliştirdiğimiz savını temel alan bir çeşit öğrenmedir. Her birimiz kendi “kurallarımızı” ve “zihinsel modellerimizi” oluştururuz. Daha sonra bunları deneyimlerimizden anlam çıkarmak için kullanırız. Bu nedenle öğrenme, zihinsel modellerimizi yeni deneyimler edinmek üzere ayarlama sürecidir.

Öğrenme hem sınıf içinde hem de dışında gerçekleşir. Konstraktivizm (Yapılandırıcı), herkesin bireysel deneyimleriyle geçmişteki bilgisi arasındaki etkileşimi temel alan kendisine ait dünyasını yarattığı kavramlar üzerinde durur. Buna göre öğrenciler önceki bilgileri, becerileri, beklentileri ve ihtiyaçları arasındaki etkileşimle bilgiyi yaratırlar. Öğrenci, kazanım gerçekleşmeden önce bilgi üzerinde kendi kişisel yorumlamasını yapar.

Öğrenciler okula farklı kişisel deneyimler, beceriler, beklenti ve ihtiyaçlarla gelirler. Bu unsurların hepsi birden o anki öğrenme sürecine etki eder. Bunun yanı sıra, öğrenciler arasındaki genel, fiziksel, sosyal ve zihinsel özelliklerin de farkında oluruz. Bu unsurlar da öğrenmeyi etkiler. Bir başka öğrenmeyi etkileyen unsur da “öğrenme stili”dir.

Odak noktası açısından öğrenciye bakış açısındaki bu geçiş, öğretmenler, programın içerikleri, pedagojik etkinlik, değerlendirme ve öğrenme ortamı üzerinde önemli sonuçlara yol açar. Buna göre öğretmenin bilgilendirici rolünden öğrencinin yapılandırma rolüne geçiş olur.

 

Öğretmen Öğrenci Bilgilendirme
Değerlendirici, uzman, bilgi kaynağı, dinleyici, pasif
Yapılandırma
Koç, uzman, öğrenci hayalet, düşünen, yararlılığa inanan, etkin, bilgiyi yapılandıran
İçerik Tek disipline dayalı, soyut Çok disipline dayalı, özgün
Değerlendirme Genellikle seçici Genellikle tanıya dayalı (ilerlemeyi izleyen)
Öğrenme Ortamı

Büyük ölçekli, az sayıda etkileşim,
kısıdı kaynaklar, daha çok bilgilendirme, çok fazla kural

Küçük ölçekli, çok etkileşim, kaynakların çeşitliliği, daha az bilgilendirme
Öğretim Geleneksel üçgen öğretmen-öğrenci -içerik Beş açılı; öğrenci-arkadaş veya öğretmen - görev -ortam bilgiler

Öğrenmedeki üç tipik aşama;

1. Aşama: Oryantasyon
Öğrenmenin bu aşamasında öğrenci; ünitenin veya alt öğrenme alanlarının, ödevlerin ve etkinliklerin anlamını araştıracaktır.
Öğrenci; “Bunu neden yapmalıyım, ne öğreneceğim, öğretmenimin hedefi nedir, benim hedefim nedir, bu konu benim için ne anlam ifade ediyor?” gibi sorular soracaktır. Eğer gerekiyorsa öğrenci konuyla ilgili bilgi toplayacaktır. Önemli olan bu aşamada çocuğun ön bilgilerini yoklayarak öğretilecek konuya dikkat toplayabilmesini sağlamaktır.

2. Aşama: Kazanım
Oryantasyon aşamasından sonra öğrenci etkinliklerine başlayabilir. Bunun amacı, yeni bilgileri ve anlayışı özümsemek ve yeni beceriler öğrenmektir. Bir proje veya deneyde öğrenci, materyalleri toplamaya başlar ve bir çalışma planı çıkarır.
Bu aşamada öğrenci görevler gerçekleştirir; alıştırmalar yapar,veriler toplar, analizler yapar.

3. Aşama: Uygulama ve Transfer
Öğrenci artık öğrendiği bilgileri ve becerileri yeni görevlerde ve
yeni ortamlarda uygulamaya hazırdır. Bir projede bu, üretim aşamasıdır. Bu aşamada sonuçlar bir ev çalışması, resim, şiir, rapor, şema, kolaj, poster ya da herhangi bir yolla sunulabilir.

Yeni yorum ekle

Günlükler