Fen Bilimleri Testine Ait Yeterlik Düzeyleri ve Tanımları

-A A +A

Blog Kategori: 

Fen Bilimleri Testine Ait Yeterlik Düzeyleri ve Tanımları

1. Temel Altı Düzey

 • Öğrenciler, fenle ilgili bazı temel kavramların isimlerini bilir (Basit makineler, ölçüm aracı).
 • Kendi vücudu ile ilgili bazı olgular hakkında bilgi sahibidir (Model organ isimleri).
 • Bazı basit fiziksel olaylar hakkında bilgi sahibidir (Buzun erimesi, suyun kaynaması, gölün donması).
 • Basit doğa olaylarının isimlerini bilir (Kar, sel, deprem, yağmur).
 • Verilen basit grafik ve metinlerde yer alan bilgilerden (kavram, sayısal değer vb.) en az birini seçer.

2. Temel Düzey

 • Öğrenciler, fenle ilgili bazı temel kavramların tanımını yapabilir.
 • Temel fen kavramları ile ilgili bazı şema/model ve şekilleri birbirinden ayırt edebilir.
 • Basit verilerle sunulan bilgileri karşılaştırabilir.
 • Bazı basit fiziksel olayların neden ve sonuçlarından en az birini belirleyebilir.
 • İnsan vücudu ile ilgili çoğu organ adlarını bilir.
 • Çoğu basit fiziksel olayların isimlerini bilir.
 • Temel güvenlik uyarı levhalarını tanıyabilir.
 • Verilen bir durumdan yola çıkarak günlük yaşamdan örnek verebilir.

3. Orta Düzey

 • Öğrenciler, fenle ilgili bazı temel kavramların tanımını ifade edebilir, bazılarının işleyişini veya görevlerini bilir (Sel, heyelan, elektriklenme ile ilgili temel şeyleri bilir).
 • İnsan vücudu ile ilgili çoğu organın işleyişini açıklayabilir. (Vücuttaki sistemlerde bulunan temel organların görevlerini bilir.)
 • Çoğu basit fiziksel olayların işleyişini açıklayabilir.
 • Doğa olaylarının çoğunun adını bazılarının da işleyişini bilir.
 • Doğa olaylarının işleyişindeki değişimleri yorumlayabilir.
 • Birbirine yakın bilgiler arasında karşılaştırma yapabilir.
 • Basit verilerle oluşturulmuş tablo ve grafikleri yorumlayabilir.

4. Orta Üstü Düzey

 • Öğrenciler, fenle ilgili anahtar kavramların tamamını tanımlar ve çoğunun işleyişi hakkında bilgi sahibidir (Örneğin, dolaşım nasıl gerçekleştiğini açıklar).
 • Bazı fen kavramlarını gündelik hayatta kullanabilir ve verilen araç gereçle deney yapabilir.
 • Günlük yaşamdaki bazı olgu ve doğa olaylarından elde ettiği kanıtları karşılaştırabilir (Sera etkisi-Karbon salınımı).
 • Fen kavramları arasında ilişki kurabilir (Canlıların çevre ile ilişkisi).
 • Günlük yaşamda karşılaştığı problemlerin farkına varır, problemle ilgili veri toplar ve problemi çözebilecek uygun öneriler sunabilir.
 • Karmaşık bilgiler arasından çıkarımda bulunabilir.
 • Basit verilerle tablo oluşturabilir ve bu tablonun grafiklerini çizebilir.
 • Verilen verileri analiz eder ve günlük hayattaki bir duruma uygulayabilir.

5. İleri (Üst) Düzey

 • Bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirleyerek fenle ilgili olgu ve olayları açıklayabilecek kontrollü deneyler tasarlayabilir.
 • Günlük yaşamda karşılaştığı problemlerin çözümü için deney tasarlayabilir.
 • Konuyla ilgili hipotezleri karşılaştırarak hipotezi test etmek için en uygun yöntemi belirler, sonuçları değerlendirerek yorumlayabilir.
 • Fen kavramları arasında farklı ilişkiler kurarak yeni çıkarımlarda bulunabilir.
 • Fen ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilir.
 • Karmaşık ve ayırt ediciliği zor verileri karşılaştırır ve değerlendirerek yorumlar.
 • Karmaşık grafikleri çizebilir ve çizilmiş grafikleri yorumlayıp değerlendirebilir.

 

Fen Bilimleri Testi Yeterlik Düzeyleri

Fen Bilimleri Testi Yeterlik Düzeyleri

İlginizi Çekebilir: 

Sınavlar

Eğitim Bilimleri Ders Notları

Kitap Kategori: 

KPSS - Eğitim Bilimleri Ders Notları

Eğitimin Amacı Nedir?

Vehbi VAKKASOĞLU - Eğitim - İnsan

Eğitimin hedefi; meslek sahibi yapmak değil "İnsan" yetiştirmektir. Videoda konuyla ilgili önemli noktalara değinilmiştir. İyi seyirler...

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.