Ders Notları

-A A +A

Sözcükte Anlam - Terim Anlam

Kitap Kategori: 

Bir sözcüğün belirli bir sanat,spor,biim,meslek vb içerisinde kazandığı özel anlamdır.
Diğer bir deyişle, bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir.
Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır.

Örnek: Ekvator kelimesi tek bir anlama gelir ve tek bir nesneyi karşılar.

Örnek: kök, mısra, muson.

yüklem, özne, kök, zarf, dil bilgisi terimleri; üçgen, daire, çap, kelimeleri de geometri terimleridir.

Sözcükte Anlam - Argo Anlam

Kitap Kategori: 

ARGO NEDİR?

Sadece belli bir topluluk ya da meslek tarafından kullanılan özel sözcüklerden oluşan dile argo denir.

Sözcükte Anlam - Soyut Anlam - Somut Anlam

Kitap Kategori: 

SOYUT ANLAM:

Beş duyu organından biriyle algılanamayan, maddesi olmayan, varlıkları inançla ve his ile bilinen kavram ve varlıkları karşılayan kelimelere soyut kelimeler denir; bu kelimelerin gösterdiği anlam özelliklerine de soyut anlam denir.
Hayal, rüya, düşünce, menfaat, sevgi, korku, güzellik...

Sözcükte Anlam - Genel ve Özel Anlam

Kitap Kategori: 

Genel anlamlı kelimeler birden fazla kelimeyi bünyesinde bulunduran, birden çok türü kapsayan kelimelerdir. Genel anlamlı sözcükler aynı türden bir çok varlığı kapsar.Özel anlamlı kelimeler ise daha dar bir anlamı, kesin ve net olarak anlatır. Anlam özelleştikçe kesinlik de artar.
Varlık, canlı, insan, Ahmet
Metin, paragraf, cümle, kelime, hece, harf

Genelden özele: Varlık-canlı-insan-Ahmet

Özelden genele : keklik-kuş-hayvan-canlı-varlık.

Sözcükte Anlam - Yakın ve Zıt Anlamlı Kelimeler

Kitap Kategori: 

YAKIN ANLAMLI KELİMELER

Yazılışı ve okunuşu farklı olan, anlamdaş gibi göründüğü hâlde birbirinin yerini tamamen tutamayan, yani aralarında anlam ayrıntısı bulunan kelimelerdir. Bunlar çoğunlukla Türkçe kelimelerdir.
göndermek-yollamak, bezmek-bıkmak-usanmak, dilemek-istemek, çevirmek-döndürmek, söylemek-demek-konuşmak, eş-dost, hısım-akraba, bakmak-seyretmek,
Kardeşim sana küsmüş.
Kardeşim sana kırılmış.
Kardeşim sana gücenmiş.
Kardeşim sana darılmış.
 

Sözcükte Anlam - Eş Sesli Kelimeler

Kitap Kategori: 

Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelerdir. Bunlar yalın hâlde olabildikleri gibi ek almış hâlde de olabilirler. Şiirde cinas olarak kullanılır ve cinaslı kafiye yapılır.
Gül: 1. çiçek, 2. gülmekten emir
Kır: 1. kırsal alan, 2. kırmaktan emir, 3. beyaz
Yazma: 1. baş örtüsü, 2. yazmaktan olumsuz emir, 3. yazma işi
Ek almış kelimelerle, ek almış ve almamış kelimeler arasında da eş seslilik söz konusudur. Bu ekler görevce farklı ekler de olabilir:

Sözcükte Anlam - İkilemeler

Kitap Kategori: 

Anlamı pekiştirip güçlendirmek ve çekici kılmak için aynı kelimenin, yakın anlamlı kelimelerin veya zıt anlamlı kelimelerin tekrarıyla oluşan kelime grubudur.

ev bark, çoluk çocuk, ufak tefek, doya doya ...

Sözcükte Anlam - Yansımalar

Kitap Kategori: 

Tabiata, insana, insan dışındaki canlılara ve eşyaya ait seslerin taklit edilmesi sonucu ortaya çıkan kelime veya kelime gruplarıdır.
 
Dopadaki seslerin taklidi ile oluşurlari
tık, tak, pat, çat, hışır hışır, miyav, hırr, hav, me, mee, mışıl mışıl, fıkır fıkır, şıkır şıkır...
 
Yansımalardan isim ve fiil türetilebilir.
miyavlamak, çatırdamak, şıkırtı, meleşmek, şırıltı

UYARI: Tüm hayvan sesleri yansımadır. Bazı teorilere göre her dilde ilk oluşan sözcükler yansıma sözcüklerdir.

Sözcükte Anlam - Mecaz Anlam

Kitap Kategori: 

Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir.
Başka bir deyişle bir kelimenin, gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılması sonucu ortaya çıkan anlamdır.
Bu kullanımda anlatımı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır. Mecaz anlamda iki kelime bir yönüyle benzerlik ilgisi kurularak birbirine benzetilmiştir.

4. Değerlendirme

Kitap Kategori: 

Taslak sunumda nasıl bir öneme sahiptir?

3.14. Değerlendirme

Kitap Kategori: 

  1. Aşağıdakilerden hangisi bir sunumun başlangıcı ile ilgili olamaz?
    1. Sunum yapan kişinin dinleyicilere uymayan gereksiz hikâye ve esprilerle giriş yapması uygun değildir.
    2. Sunum yapacak kişinin katılımcılar tamamlandıktan sonra salona gelmesi daha uygun olacaktır.
    3. Sunum yapacak kişi seyircileri salona girmeden gözlemleyebiliyorsa, buradan katılımcıların tarz ve ruh hallerini analiz etmesi yerinde olacaktır.

3.13. Sunuşun Başarısını Ölçmek / Değerlendirmek

Kitap Kategori: 

3.13. Sunuşun Başarısını Ölçmek / Değerlendirmek

3.12. Özetleme ve Geri Bildirim Almak

Kitap Kategori: 

3.12. Özetleme ve Geri Bildirim Almak

3.12.1. Özetleme

3.11. Dinleyici Davranışı

Kitap Kategori: 

3.11. Dinleyici Davranışı

Her grupta liderler ve izleyiciler vardır. Dinleyicilerin konuşmacıya değişik roller yüklemesine rağmen, sunuş boyunca konuşmacının lider olduğu gerçeği değişmez. Ne var ki, bu aslında başka yerde olmak isteyen katılımcıların olmayacağı anlamına da gelmez.

3.10. Dinleyici Profilleri

Kitap Kategori: 

3.10. Dinleyici Profilleri

Dinleyici nedir? Dinleyici, özel bir amaçla biraraya getirilmiş bir insan grubudur. Dinleyiciler arasındaki tek ortak bağ bu olabilir. Bunlar, farklı geçmiş deneyleri, kişisel ihtiyaçları, inançları ve özanlayışları olan insanlardır.

Bir sunuş sırasında her zaman iki çeşit iletişim görülür:

Sayfalar

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.