Ders Notları

5. Sınıf - Yaşamımızdaki Elektrik Ünite Özeti

Kitap Kategori: 

BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ

Elektrik Devresi Nedir?

Bir üretecin iki ucu iletken bir telle birleştirilip düzeneğe bir lamba yerleştirilirse üreteç tarafından oluşturulan elektrik enerjisi dev-re boyunca iletilir. Kurulan bu düzeneğe elektrik devresidenir. Elektrik devresi elektrik akımının iletimini sağlamak için biri birine bağlanmış bileşenlerden oluşur.
Pil, pil yatağı, ampul, duy, anahtar ve bağlantı kablolarından oluşan devreye basit elektrik devresidenir.

Elektrik Devresinin Elemanları

5. Sınıf - Yaşamımızdaki Elektrik Ünite Kazanımları

Kitap Kategori: 

KONU ADI :1. BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ OLUŞTURALIM
ALT BAŞLIKLAR :DEVRE ELEMANLARINI HATIRLAYALIM
HATA NEREDE?
AMPULLERİN PARLAKLIKLIĞINI DEĞİŞTİRELİM
KAZANIMLAR
1.1 Basit bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığını nasıl değiştirebileceği hakkında tahmin-lerde bulunur (BSB8).
1.2 Bir ampulün parlaklığını nasıl değiştirebileceği hakkındaki tahminlerini test eder (FTTÇ-2).
1.3 Bir ampulün parlaklığını etkileyen değişkenleri listeler(BSB10).

5. Sınıf - Yaşamımızdaki Elektrik

Kitap Kategori: 

5. Sınıf Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi Ders Notları Öğrencilerin farklı elektrik devreleri oluşturarak, devre elemanlarının işlevlerini tanıma, bir devre elemanın değişiminin devrede ne gibi etki yaratacağı konusunda bilgilenme ve devrelerin şematik gösterimini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Böylece öğrencilerin pil ve ampul sayısını değiştirerek değişimin farklı elektrik devreleri üzerinde yaratacağı etkileri keşfetmeleri, bunların elemanlarını semboller ile göstererek devre şeması çizmeleri sağlanacaktır.

5. Sınıf - Maddenin Değişimi ve Tanınması Ünite Kazanımları

Kitap Kategori: 

Araştırma Ödevleri: 1. Kömür, petrol, doğal gaz gibi enerji kaynaklarının önemini öğrenelim. Bu enerji kaynaklarının nereden temin edildiğini araştıralım. 2. Demir yolu rayları döşenirken rayların arasında neden boşluklar bırakılır?

5. Sınıf - Vücudumuz Bilmecesini Çözelim Ünite Kazanımları

Kitap Kategori: 

Araştırma Ödevleri: 1.Vitamin çeşitleri hangi besinlerde daha fazla bulunur? Vitaminlerin vücudumuza yararları nelerdir? Araştıralım. 2.Paketlenmiş ürünlerin uzun süre saklanabilmesi için içlerine katkı maddeleri eklenir. Bu katkı maddelerinin sağlığımıza etkileri nelerdir? Araştıralım. 3. Böbreklerimizin sağlığı için nelere dikkat etmeliyiz? Araştıralım. 4. Sigara ve alkol kullanmanın insan sağlığına verdiği zararlar nelerdir? Araştıralım. 5.Sigara ve alkolün insan sağlığına, çevreye, bütçeye olan zararları nelerdir ve bunları nasıl azaltabiliriz? Araştıralım.

5. Sınıf - Kuvvet ve Hareket Ünite Kazanımları

Kitap Kategori: 

KONU ADI :1. TEMAS GEREKTİRMEYEN SİHİRLİ KUVVETLER
KAZANIMLAR
1.1.Cisimler arasında fiziksel temas sonucu ortaya çıkan kuvvetleri “temas kuvvetleri” olarak be-lirler.
1.2.Fiziksel temas olmadan da cisimlere bazı kuvvetlerin etki edebileceğini fark eder.
1.3.Kuvvetleri, “temas gerektiren kuvvetleri” ve “temas gerektirmeyen kuvvetler” olarak sınıflandı-rır (BSB- 4, 5, 6).
1.4.Fiziksel temas olmaksızın cisimleri hareket ettirebilecek bir düzenek kurar ve çalıştırır (BSB- 14).

ÖDEV: Mıknatısı günlük hayatımızda hangi alanlarda kullanırız? Araştıralım.

5. Sınıf - Kuvvet ve Hareket Ünite Özeti

Kitap Kategori: 

Temas Gerektiren Kuvvetler 1. Topa vurmak 2. Masayı itmek veya çekmek 3. Kapıyı açmak ve kapamak 4. Bovling topuna vurmak vb. Temas Gerektirmeyen Kuvvetler 1. Saçımıza sürttüğümüz tarağın küçük kâğıt parçacıklarını çekmesi 2. Mıknatısın iğne, ataş vb.ni çekmesi 3. Paraşütün yere doğru iniş hareketi 4. Serbest bırakılan taşın yere düşmesi vb.

5. Sınıf - Maddenin Değişimi ve Tanınması

Kitap Kategori: 

5. Sınıf Maddenin Değişimi ve Tanınması Ders Notları Bulutun, yağmurun, karın ve sisin nasıl oluştuğunu kavratmak, doğada su döngüsü ve güneş temaları etrafında ısının bir enerji türü olduğunu ve başka enerjilere dönüşebileceğini sezdirmek, ısı-sıcaklık kavram ikilisini ilişkilendirmek, ısının madde üzerindeki etkilerini gözden geçirirken bu ilişkiyi içselleştirmek, genleşme - büzülme ve hâl değişimi olgularının gündelik hayattaki anlam ve önemini vurgulamak ve maddenin kendine özgü nitelikleri kullanılarak nasıl tanınabileceği konusuna bir giriş yapmaktır.

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim Ünite Özeti

Kitap Kategori: 

Vücudumuz bilmecesini çözelim ünite özeti. Vitaminler besinlerimizde bulunmadığı zaman, metabolizmada bozukluklara yol açabilirler. Vitaminler vücudun sağlıklı gelişimi, sindirim fonksiyonları, enfeksiyonlara karşı bağışıklık kazanması açısından oldukça gereklidir. Ayrıca vücudumuzun karbonhidrat, yağ ve proteini kullanmasını da sağlarlar.

Canlılığın Temeli Hücre

Kitap Kategori: 

Kazanımlar
1.1. Bir hayvan hücresi ve bitki hücresini mikroskopta göz-lemleyerek çizer (BSB-1, 2, 3).
1.2. Hücrenin temel kısımlarınılevha, model üzerinde gös-tererek görevlerini açıklar.
1.3. Gözlemleri sonucunda bitki ve hayvan hücresi arasın-daki benzerlik ve farklılıklarılisteler (BSB–1, 2, 5, 6).
1.4. Hücrenin bir organizmanın sahip olduğu canlılık özel-liklerini gösterdiğini vurgular.
1.5. Farklıtipte hücrelere örnekler verir.

Sayfalar