Ders Notları

-A A +A

Bölüm 2.2: Saf Maddeler - Bileşikler ve Formülleri

Kitap Kategori: 

Bileşikler ve Formülleri

En az iki farklı atomun kimyasal bağ oluşturarak bir araya gelip oluşturduğu yeni saf maddelere bileşik denir. Bileşikler kendilerini oluşturan atomların kimyasal özelliklerini taşımaz. Örneğin sodyum klorür bileşiğini oluşturan sodyum, oldukça aktif bir metal ve klor zehirli bir gaz iken, sodyum klorür, sofralarımızda en çok kullanılan ürünlerden biridir.

Bölüm 2.1: Saf Maddeler - Elementler ve Sembolleri

Kitap Kategori: 

Elementler ve Sembolleri

Element

Aynı cins atomlardan oluşan yapılara element adı verilir. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Doğada, farklı cins atomlardan oluştukları için özellikleri birbirinden farklı olan onlarca element vardır.

Elementlerin Yapısı

Elementleri oluşturan atomların dizilişi her elementte aynı değildir. Örneğin demir, bakır, altın ve gümüş gibi elementler atomik yapılı iken; hidrojen, oksijen ve iyot gibi elementler moleküler yapılıdır.

Bölüm 3: Karışımlar

Kitap Kategori: 

Karışımlar

Maddeler saf maddeler ve karışımlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Saf maddeler elementler ve bileşiklerdir. Karışımlar ise birden fazla element veya bileşiğin kimyasal özellikleri değişmeden fiziksel yöntemlerle bir araya gelmesi sonucu oluşur. Karışımlar homojen ve heterojen karışım (adi karışım) olmak üzere ikiye ayrılır.

Bölüm 4: Karışımların Ayrılması

Kitap Kategori: 

Karışımların Ayrıştırılması

Karışımları oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler. Bu nedenle karışımı oluşturan maddeler, fiziksel yöntemler kullanılarak birbirinden ayrılabilir. Buharlaştırma, damıtma ve yoğunluk farkı karışımların ayrıştırmasında kullanılan yöntemlerden bazılarıdır.

Bölüm 5: Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

Kitap Kategori: 

Geri Dönüşüm

Dünyada artan insan nüfusu ile birlikte tüketim de artar. |Bu da tüketim sonucunda oluşan atıkların artmasına neden olur. Tüketim sonucunda oluşan atıkların çeşitli işlemlerle tekrar kullanılabilir ham maddelere dönüştürülüp yeniden üretim sürecine dâhil edilebilmesine geri dönüşüm denir.

7.Sınıf - 4.Ünite: Saf Madde ve Karışımlar

Kitap Kategori: 

7.Sınıf - 4.Ünite: Saf Madde ve Karışımlar Ders Notları

Bölüm 3.1: Madde ve Isı-Isı İletkenliği

Kitap Kategori: 

Isı İletkenliği

Birbirine temas eden ve farklı sıcaklıklarda bulunan iki madde arasında sıcaklığı yüksek olan maddeden, sıcaklığı düşük olan maddeye doğru ısı akışı olur. Bu aktarım, bir enerji türü olan ısının maddenin tanecikleri arasında iletilmesi ile gerçekleşir.

Bölüm 2: Yoğunluk

Kitap Kategori: 

YOĞUNLUK

Birim hacimdeki kütle miktarı yoğunluk olarak tanımlanır. Yoğunluk küçük d harfi ile gösterilir. Bir cismin yoğunluğu kütlesinin hacmine bölünmesiyle bulunur.

\(Yoğunluk = \frac {Kütle}{Hacim}\)

Yoğunluğu kısaca d harfi, kütleyi kısaca m harfi ve hacmi de kısaca V harfi ile gösteririz. Buna göre formülümüz kısaca;

Bölüm 1: Maddenin Tanecikli Yapısı

Kitap Kategori: 

Maddenin Tanecikli Yapısı

Günlük hayatımızda gördüğümüz kurşun kalem, defter, su, masa lambası ve soluduğumuz hava gibi tüm maddeler kendisinden daha küçük taneciklerin bir araya gelmesi ile oluşur. Maddeyi oluşturan bu tanecikler arasında boşluklar vardır ve tanecikler hareket halindedir.

6.Sınıf - 4.Ünite: Madde ve Isı

Kitap Kategori: 

6.Sınıf - 4.Ünite: Madde ve Isı ders notları

F.3.1.1. Dünya'nın Şekli

Kitap Kategori: 

Dünya’mızın Şekli

Dünya’mızın Şekli Neye Benzer?

Üzerinde yaşadığımız kara parçaları, su ve havadan oluşan Dünya’mızın şekli neye benzer? Çevremize baktığımızda Dünya’nın düz bir alan olduğunu düşünebiliriz. Ancak gördüğümüz Dünya’nın küçük bir bölümüdür ve böyle bakarak tamamını göremeyiz. Dünya’nın tamamını görebilmek için Dünya’ya uzaydan bakmak gerekir.

3.Sınıf - 1.Ünite - Gezegenimizi Tanıyalım

Kitap Kategori: 

Konular:

Sözcükte Anlam - Deyim Aktarmaları

Kitap Kategori: 

Deyim aktarması yani diğer ismiyle anlam aktarması bir sözcüğün benzetme amacı ile başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır.

Benim küçük meleğim nerede? cümlesinde çocuğum,kızım gibi sözcükler yerine melek sözcüğü kullanılmıştır.Benzerlik amaçlı bu tür kullanımlar deyim aktarmalarıdır.

Deyim aktarmaları 3 yolla yapılır:

Sözcükte Anlam - Ad Aktarmaları

Kitap Kategori: 

Bir sözcüğün benzetme amacı olmaksızın başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır.

DİKKAT: Ad aktarmasında benzetme olmaz!Bunun yerine çeşitli anlam ilgileri mevcuttur.
İç-dış, parça-bütün, neden-sonuç, sanatçı-yapıt, yer-insan, yer-olay gibi ilgiler vardır.
Aşağıdaki cümleler ad aktarmasına örnektir. (ad aktarması ayrıca mecaz-ı mürsel adıyla söz sanatlarında da işlenir.)

Sözcükte Anlam - Atasözleri

Kitap Kategori: 

Atalarımızdan günümüze kadar ulaşan, belirli bir yargı içeren, söyleyeni belli olmayan düz konuşma içinde kullanılan sözlerdir.

Sayfalar

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.