Dünya, Güneş ve Ay'ı Bir Arada Temsil Eden Model Yapma

Kitap Kategori: 
Doküman Kategori: 

GÖREV KONUSU AÇIKLAMASI
Sizlerden; Dünya Güneş ve Ay’ı Bir Arada Temsil Eden Model Yapmanızı istiyorum. Görevi hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler yönergeler bölümünde açıklanmıştır, bu maddeleri dikkatlice inceleyiniz.
YÖNERGE
1-Bu konuda bir planlama yapınız.
2-Güneş, Dünya ve Ay’ın şekillerinin gerçeğe uygun olması, büyüklük oranlarının gerçeğe uygun olması, Güneş ve Ay’ın Dünya’ya uzaklıklarını dikkate almanızdır. Hazırlayacağınız model; poster, resim, maket v.b. şekillerde olabilir.)
3- Ay, Dünya ve Güneş’in hareketi bu model üzerinde kabaca gösteriniz.
4- Ay, Dünya ve Güneş’in hareketi açıklayınız, Ay ve Güneş tutulmasını model üzerinde gösteriniz ve gerekli açıklamaları yazınız.
6-Modelinizi anlatan kısa bir rapor hazırlayınız.
6-Yaptığınız çalışmada yararlandığınız kaynakları belirtmeyi unutmayınız.
7-Sayfa düzeninizin açık, anlaşılır, temiz ve düzenli olmasına dikkat ediniz.
8-Görevinizi kendi bitişik eğik el yazınızla veya bilgisayarla yazabilirsiniz.
9-Ödevinizi zamanında teslim ediniz.
10-Çalışmanıza ödev kapağı yapınız.
11-Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, hazırladığınız çalışmayı değerlendirmek için hazırlanmıştır.
Bu anahtar, aynı zamanda çalışmanızda hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir

Ekler
Benzer İçerik

Yeni yorum ekle