Ay, Dünya ve Güneş’in Hareketi Modeli Proje Ödevi

Kitap Kategori: 
Doküman Kategori: 

GÖREV KONUSU AÇIKLAMASI
Sizlerden; Ay, Dünya ve Güneş’in hareketlerini gösteren maket hazırlamanızı istiyorum. Görevi hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler yönergeler bölümünde açıklanmıştır, bu maddeleri dikkatlice inceleyiniz.
YÖNERGE
1-Bu konuda bir planlama yapınız.
2-Uygun büyüklüklerde yuvarlak üç tane cisim bulunuz. (Güneş daha büyük, Dünya Güneşten küçük, Ay’da dünyadan küçük olmalıdır.)
3- Ay, Dünya ve Güneş’in hareketi bu model üzerinde kabaca gösteriniz.
4- Ay, Dünya ve Güneş’in hareketi açıklayınız, Ay ve Güneş tutulmasını model üzerinde gösteriniz ve gerekli açıklamaları yazınız.
5-Edindiğin bilgileri projenin yanında asarak sergile ve arkadaşlarınızın öğrenmesini sağlayın.
6-Modelinizi anlatan kısa bir rapor hazırlayınız.
6-Yaptığınız çalışmada yararlandığınız kaynakları belirtmeyi unutmayınız.
7-Sayfa düzeninizin açık, anlaşılır, temiz ve düzenli olmasına dikkat ediniz.
8-Görevinizi kendi bitişik eğik el yazınızla veya bilgisayarla yazabilirsiniz.
9-Ödevinizi zamanında teslim ediniz.
10-Çalışmanıza ödev kapağı yapınız.
11-Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, hazırladığınız çalışmayı değerlendirmek için hazırlanmıştır.
Bu anahtar, aynı zamanda çalışmanızda hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir

Ekler
Benzer İçerik

Yeni yorum ekle