Fatih Projesi ve EBA Tanıtımı - Seminer

-A A +A

Kategori 2: 

Gönderen: 

Lokman BAŞ

Açıklama: 

Fatih Projesi ve EBA Tanıtımı - Seminer Çalışması İndir
İNDİRME BAĞLANTISI YAZININ SONUNDADIR...
F   A     T     İ     H    PROJESİ
içerik
•    F@tih Projesi Nedir? Ne İçindir?
•    F@tih Projesi’nin Kapsamı Nedir?
•    F@tih Projesi’nin Bileşenleri Nelerdir?
•    EBA Nedir?
•    EBA’nın Amacı Nedir?
•    EBA’yı Önemli Kılan Özellikleri Nelerdir?
•    Niçin EBA’yı Kullanmalıyız?
•    EBA’da Neler Var?

FATİH PROJESİ NEDİR? NE İÇİNDİR?
•    Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için başlatılmıştır.
FATİH PROJESİ NEDİR? NE İÇİNDİR?
•    Bu prensiplerden yola çıkarak çözümü oluştururken başarı faktörleri 5 temel esasa dayandırılmıştır:
•    Erişilebilirlik: Her an her yerden, zaman ve araçlardan bağımsız olarak hizmet sunabilmek,
•    Verimlilik: Hedef odaklı, daha verimli çalışma ortamları ve gelişim alanları sunabilmek,
•    Eşitlik (fırsat eşitliği): Tüm paydaşların en iyi hizmete erişilebilmesini sağlayabilmek,
•    Ölçülebilirlik: Gelişimin doğru değerlendirilebilmesi için sürecin ve sonuçların doğru ölçülebilmesini sağlamak, buna göre düzgün geri bildirim verebilmek,
•    Kalite: Tüm eğitimin kalitesini ölçülebilir şekilde yükseltmek.
FATİH PROJESİ NEDİR? NE İÇİNDİR?
•    Bütün bu başarı faktörlerini gözeten çözüm sayesinde, fırsat eşitliği sağlanıp sayısal uçurum kapatılırken toplam kalitenin de artırılması hedeflenmiştir.
•    Eğitimde FATİH Projesi ile öğrencinin, sadece dersteki başarısıyla değil, ilgi alanları, aktiviteleri ve eğilimleriyle değerlendirilebilmesi ve bu yolla, öğrencilerin tüm öğrencilik hayatlarına ait verinin analizinin yapılmasının önemi de ortaya çıkmaktadır.

FATİH PROJESİ NEDİR? NE İÇİNDİR?
•    Öğrencinin sadece sınavla değerlendirildiği sistemden;
•    Sınav sonuçlarına göre eksik kalan yönlerini görerek,
•    Bunları görsel olarak analiz ederek,
•    Ders dışındaki ilgi alanlarını tespit ederek,
•    Özel yeteneklerini keşfederek,
•    Hangi yolla daha kolay öğrendiğini anlayarak,
•    Hangi alanlara eğilimli olduğunu fark ederek, değerlendirildiği bir sisteme geçiş bu proje ile hedeflenmektedir.
FATİH PROJESİ NEDİR? NE İÇİNDİR?
•    Bu sistemle sınıf yönetimi kullanılarak, öğretmen-öğrenci etkileşimli tahta-tablet etkileşimi sağlanacak, bilgi edinme/öğrenme süreçleri daha etkin kullanılacak, sınıf yönetimi ile öğretmen, sınıf içi üretilen materyalleri öğrencileri ile paylaşabilecek, ödev gönderebilecek, öğrencilerinin sınıf içerisinde öğrenme düzeylerini daha kontrollü olarak ölçebilecektir.
•    Ayrıca öğrenci okul dışında da öğrenme sürecine devam edebilecek ya da pekiştirebilecektir. Eğitimde FATİH Projesi ile öğrenci, bulunduğu ortamdan bağımsız olarak ders notlarına, ders içi projelere ve öğretmen tarafından verilen ödevlere ulaşabilmekte, ürettiği bilgileri öğretmeni ve diğer arkadaşları ile paylaşabilmekte ve ayrıca EBA ile yardımcı dokümanlarla öğrendiği konuları pekiştirebilmektedir.
FATİH PROJESİ NEDİR? NE İÇİNDİR?
Projenin kapsamı
•    Eğitimde FATİH Projesi dersliklere donanımların sağlanmasını, geniş bant internetin bütün dersliklere ulaştırılmasını, derslere ait e-içeriklerin sağlanmasını, öğretmenlerin BT teknolojilerine entegrasyonunu ve içerik geliştirilmesi için web platformlarının kurulması ile proje uygulama desteği de dâhil olmak üzere faaliyetlerin gerçekleştirilmesini finanse edecektir.
Projenin kapsamı
Projenin kapsamı
•    Eğitimde FATİH Projesi sadece bir donanım veya eğitim projesi değildir. Bu nedenle, Eğitimde FATİH Projesi çok boyutlu bir hizmettir ve ülke ekonomisini dinamik kılmada oldukça büyük bir öneme ve yere sahiptir.

Projenin kapsamı
•    1. Kapsamı itibarı ile bu proje,
•    Yurtiçi üretimin ve katma değerin artırılması,
•    Daha önce yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin üretilebilmesi,
•    Yeni teknoloji ve ürünlere yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yapılabilmesi,
•    Tüm okul dersliklerine yerleştireceği bilişim teknolojisi donanımı, yazılımı, ağ altyapısı ve internet erişim imkânı,
•    e-içerikleri,
•    Öğretmenlere ve öğrencilere verilecek e-kitabı,
•    Tablet bilgisayarı ile ülkemiz yerli üretiminin canlandırması yerli firmalara iş ortamı oluşturması,
•    Genç girişimcilik ruhunu geliştirmesini kapsamaktadır.
Projenin kapsamı
•    2. Eğitimde FATİH Projesi 21. yüzyıl vatandaşlığı becerileri olarak tarif edilen,
•    Teknoloji kullanımı,
•    Etkili iletişim,
•    Analitik düşünme,
•    Problem çözme,
•    Birlikte çalışma ve işbirliği gibi becerileri geliştirerek öğrencilerimizi edilgen olmaktan çıkaracak ve eğitimde fırsat eşitliğini geliştirecektir.
Projenin kapsamı
•    3. Bilgiye erişim kolaylaşacak ve projeyle daha önce okullarda yakalamaya çalıştığımız “okulda bilgisayar teknolojisi” hedefinden “öğrenci ve öğretmenin elinde bilişim teknolojisi” hedefi yakalanacaktır.
Projenin başlıca bileşenleri
Projenin başlıca bileşenleri
Projenin başlıca bileşenleri
Projenin başlıca bileşenleri
Projenin başlıca bileşenleri
Projenin başlıca bileşenleri
Projenin başlıca bileşenleri
Projenin başlıca bileşenleri
Projenin başlıca bileşenleri
Eba’ya giriş
Eba’YA GİRİŞ
Eba’YA giriş
Eba içerik paylaşımı
Eba Ders

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.