Bir Maddenin Hacmini Ölçmek

Kitap Kategori: 

Düzgün olmayan katı bir maddenin ve sıvıların hacmini ölçmek için dereceli bir silindire ihtiyacınız olacaktır. Bir maddenin hacmini ölçmeniz gereken bir etkinlikten önce dereceli silindirin nasıl kullanılacağını öğrenmeniz gerekir.
Dereceli bir silindir yardımıyla hassas ve doğru bir hacim ölçümü yapabilmek için;
1. İçinde sıvı bulunan dereceli silindir düz bir zeminde olmalıdır.
2. Sıvı düzeyini okurken sıvı düzeyi göz hizasında olmalıdır.
3. Dereceli silindirdeki sıvının hacmi, hacim ölçüsü birimleri olan santimetre küp (cm3) veya mililitre (mL) ile ifade edilir.
4. Düzgün olmayan katı bir maddenin hacmini sıvı yardımıyla ölçmek için önce dereceli kap içerisindeki sıvı düzeyini okuyunuz. Kaydediniz. Sonra içerisine ölçmek istediğiniz düzgün olmayan katı maddeyi atınız. Sıvı düzeyini okuyarak kaydediniz, iki ölçüm arasındaki farkı bulunuz. Bulduğunuz fark ölçmek istediğiniz maddenin hacmini verecektir.

Yeni yorum ekle