Laboratuvar Etkinlik ve Araç Gereç Kullanımı Performans Gözlem Formu

Kitap Kategori: 

LABORATUVAR-SINIF ETKİNLİKLERİ VE ARAÇ GEREÇ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ PERFORMANSLARINI GÖZLEMLEME FORMU
Aşağıdaki gözlem formu, etkinlikler süresince öğrencilerinizin yapılan çalışmalara katılma düzeyini gözlemlemeniz amacıyla hazırlanmıştır. Bu formu, öğrencilerinizi laboratuvar - sınıf etkinlikleri sırasında değerlendirmek için kullanabilirsiniz. Formdaki her bir maddeyi okuyunuz ve öğrencinizi tanımlayan en doğru ifadenin [her zaman (5), sıklıkla (4), bazen (3), nadiren (2), hiçbir zaman (1)] olduğu sütuna işaret koyunuz. Daha sonra bu ifadelerin sayı değerlerini toplayarak toplam bir puan elde ediniz. Sizin düşüncelerinizle öz değerlendirme ve akran değerlendirme yapan öğrencilerin düşüncelerini karşılaştırabilirsiniz. Formu, sınıfınızdaki her bir öğrenci için çoğaltınız. Formu, öğrenciler Bireysel Gelişim Dosyası' na koyabilirler.

Etkinliğin yapılış amacının farkındadır.
Etkinlik ile ilgili grup arkadaşlarıyla iş bölümü yapar.
Grup çalışmasının etkin bir üyesidir.
Tüm grup arkadaşlarının etkinliğe aktif katılımını sağlayacak şekilde davranır.
Etkinlikte kullanılacak araçları tanır.
Etkinlikte kullanılacak uygun araç gereci seçer.
Etkinliğin işlem basamaklarını yazar veya söyler.
Etkinlik için uygun düzenek oluşturur.
Etkinliğe başlamadan önce deney düzeneğini kontrol eder.
Etkinlik ile ilgili güvenlik önlemleri alır ve arkadaşlarını uyarır.
Etkinlik için ayrılan süreyi iyi kullanır.
Etkinliğin yapılışı esnasında araç gereç israfından kaçınır.
Etkinliğin yönergesini okur ve uygular.
Etkinlik ile ilgili resim, tablo ve çizelgeleri kullanır.
Yapılan etkinliklerden sonuçlar çıkarır.
Etkinlik sonucunda elde edilen verileri yazı, resim, tablo, çizim gibi yöntemlerle kaydeder.
Etkinlik sonuçlarını arkadaşlarıyla birlikte değerlendirir.
Etkinlik sonunda araç gereçlerin temizliğini yapar.
Etkinlik sonunda araç gereçleri yerlerine koyar.
Arkadaşlarıyla birlikte etkinlik raporunu yazar.
Etkinlik sonuçlarını etkin bir şekilde sunar.
Çalıştığı ortamı temiz tutar.
Laboratuvar/sınıf kurallarına uyar.
Etkinlikle ilgili kendi performansı hakkında doğru ve gerçekçi öz değerlendirme yapar.
Etkinlikle ilgili cjrup arkadaşlarının performansı hakkında doğru ve gerçeçi değerlendirme yapar.

Ekler

Yeni yorum ekle