Sözcükte Anlam - Terim Anlam

-A A +A

Kitap Kategori: 

Bir sözcüğün belirli bir sanat,spor,biim,meslek vb içerisinde kazandığı özel anlamdır.
Diğer bir deyişle, bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir.
Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır.

Örnek: Ekvator kelimesi tek bir anlama gelir ve tek bir nesneyi karşılar.

Örnek: kök, mısra, muson.

yüklem, özne, kök, zarf, dil bilgisi terimleri; üçgen, daire, çap, kelimeleri de geometri terimleridir.

Terimler halkın söz varlığında yer almaz, ama halk ağzında kullanılıp da sonradan terim özelliği kazanmış kelimeler vardır.

Örnek: Budala kelimesi halkın söz varlığında aptal, anlayışsız, sersem anlamlarıyla kullanılır, fakat bu kelime psikolojide belli bir zeka seviyesine sahip anlamında kullanıldığında terimdir.  
Terimler, genellikle gerçek anlamıyla kullanılan sözlerdir. Terimlerin, mecaz anlamı, yan anlamı, deyim anlamı yoktur.

Boğaz’ı geçip Karadeniz’e ulaştık.
Ayağı olmayan göllerde tuz oranı yüksek olur.
Ağacın kökleri çok derinde.
Üçgenin iç açıları toplamı 180’dir.

UYARI 1: Bir sözcük farklı bilim dallarında farklı terim anlamlara sahip olabilir.Örneğin kök sözcüğü matematikte de, Tıpta da terim anlamıyla kullanılabilir.Yine perde sözcüğü hem tiyatroda hem de müzikte terim anlamda kullanılabilir.

UYARI 2 : Bir sözcüğün terim anlam sahibi olabilmesi için mutlaka o bilimdalı ile ilgili bir cümlede geçmesi gerekir.Hiç bir sözcük tek başına terim anlam sahibi olamaz.
Örneğin Konuya yanlış açıdan bakıyorsun. cümlesinde açı sözcüğü terim anlam dışıdır. Fakat, Üçgende en önemli birim açılardır. cümlesinde açı sözcüğü bir geometri terimi olarak kullanılmıştır.

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.