4. Değerlendirme

-A A +A

Kitap Kategori: 

Taslak sunumda nasıl bir öneme sahiptir?

Sunum sırasında oluşan düşünceleri organize etme
Sunum esnasında kaygı ya da başka nedenlerle amaç dışına çıkmanın önüne geçme
Dinleyicilerin sunumu takip edebilmesini önleme
Süre aşımına sebep olma

Aşağıdakilerden hangisi görsel gereçlere girmez?

Fıkralar
Saydamlar
Döner levha
Slaytlar

Sunumlar hedeflerine nasıl ulaşabilirler?

Bilinçli bir planlama
Zaman kullanımı
Sunum yapan kişinin tanınırlığı
Sürece bağlı olarak

Aşağıdakilerden hangisi Powerpoint sunumda öncelikli kullanılabilecek renklerden değildir?

Mavi
Yeşil
Mor
Siyah

Dinleyicilere ait sandalyeler, odanın düzenlenmesi, aydınlatma sunumun hangi boyutuyla doğrudan ilgilidir?

Mekan kullanımı
Vücut dili
Hiçbiri
Ses kullanımı

İzleyicilere çoğaltılarak dağıtılan görsel gereç aşağıdakilerden hangisidir?

Saydamlar
Bildiri
Hiçbiri
Slaytlar

Konunun önemini belirtme sunumun hangi bölümünde gerçekleşir?

Gelişme bölümü
Sonuç bölümü
Değerlendirme bölümü
Giriş bölümü

Göz teması aşağıdaki maddelerden hangisinde yer alır?

Ses kullanımı
Vücut dili
Hiçbiri
Destekleyici veri

Sunumda sesi kullanmada hangi noktaya dikkat etmek gerekir?

Monoton konuşmaya
İnişli çıkışlı bir tonlama olmasına
Hızlı konuşmaya
Sinyal kelimeleri kullanmaya

Sunum esnasında yapılmaması gereken davranış aşağıdaki maddelerden hangisinde verilmiştir?

Sürekli yürümemek
Jest ve mimikleri doğru kullanma
Görsel gereç kullanımında sırtı dinleyicilere dönmeme
Oturarak sunum yapma

Eğlendirme, ikna etme, bilgilendirme sunumun hangi öğesinin içinde yer alır?

Sunumun amacı
Sunumun katılımcılarının profili
Sunumun planlaması
Sunumun donanımı

Etkileyici bir girişte aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Etkileyici bir gerçeği belirtmek
Çağrı yapmak
Bir soru sormak
Alıntı yapmak

Etkili sunumların özellikleri aşağıdaki maddelerin hangisinde yer almamıştır?

Katılımcı merkezli sunum
Bir zaman planı içerisinde hareket edilmeyen sunum
Amaçları gerçekleştiren sunum
Sunumu yapan ve dinleyicilerin eğlendiği sunum

Aşağıdakilerden hangisi en etkili sunuş biçimidir?

Görsel araçları okuyarak sunmak
Metni ezbere sunmak
Sunumu doğaçlama yapmak
Kağıttan okuyarak sunmak

Sunumda kullanılan Pasta grafiği…..göstermektir. Noktalı yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Bir bütünün parçalarını
Birkaç unsuru birbiriyle karşılaştırmalı
Hiçbiri
Birkaç unsuru zaman içerisinde mukayeseli

Vücut dilini doğru ve düzgün kullanabilmek için ne yapılması gerekir?

Ayna önünde ya da tanıdık kişiler önünde prova yapmak
İzleyici karşısında sunumun prototipini uygulamak
Uygun kıyafet giymek
Hiçbiri

Aşağıdakilerden hangisi sunumda uygulama önerilerinin içinde yer almaz?

Uygulamada tekrarlar
Uygulamada yaşanılan zorlukları taslak üzerinde işaretleme
Ezbere sunumlar yapma
Ayrıntılara dikkat etme

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir sunuşun hazırlanmasında gerekli olan hedeflerden değildir?

Sunuşun hedefi
Konuşmacının hedefi
Salon sahibinin hedefi
Dinleyicinin hedefi

Aşağıdakilerden hangisi konuşma ve sunum esnasında doğru beden kullanımının içeriğine uymaz?

Materyal kullanımı
Sahne kullanımı
Jest-mimik kullanımı
Göz teması

Sunumun tanımı aşağıdaki maddelerden hangisinde yer almaktadır?

Okuma- Yazma, araştırma becerisinin bir arada kullanıldığı ürün
Uzun araştırmalar ve çalışmalar sonucunda elde edilen sonuçların, başka insanlara takdim edilme ve bilgilendirme vasıtaları
Konuşma becerisinin kendini gösterdiği performans biçimi
İfadelerin inandırıcılık kazanması için yapılan konuşma

Powerpoint sunusunda hangi font kullanılmamalıdır?

Verdana
Comic Sans Ms
Arial
Times New Roman

Eğitimde kullanılmaya ve bir anda akla gelen doğal notları yazmaya elverişli olan görsel gereç aşağıdakilerden hangisidir?

Bildiri
Saydamlar
Döner Levha
Slaytlar

Girişle bağlantı kurmak sunumun hangi bölümünde yapılır?

Sonuç bölümü
Değerlendirme bölümü
Projelendirme bölümü
Gelişme bölümü

Aşağıdakilerden hangisi destekleyici veri çeşitleri içinde yer almaz?

Örnekler
Işık düzeni
Alıntılar
İstatistikler

‘’Sunumu yapan kişinin işlediği konunun teferruatına girmeden asıl üzerinde durması gereken mevzulara yoğunlaşması gerekir.’’ İfadesi sunumun hangi aşaması ile ilgilidir?

Taslak aşamasında
Sunumdan önce
Sunum sonunda
Sunum sırasında

Aşağıdakilerden hangisi sunumda yapılmaması gereken bir tutumdur?

Sunum boyunca kartlar üzerindeki notlardan okumak
Dinleyicilerle göz teması içinde olma
Görsel malzemelerle sözlü anlatım arasında denge olması
Zamanı iyi kullanma

Aşağıdaki maddelerden hangisi Görsel gereç kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?

Görüşü engellememe
Dikkati denetlemek için gereçleri tam zamanında kullanma
Görsel gereçlere bakarak konuşma
Her şeyi önceden kontrol etme

Sunumun sonuç bölümünde yeni bir bilgi verilebilir mi?

Bazen
Hiçbiri
Evet
Hayır

Aşağıdaki becerilerden hangisi etkin sunum becerilerinin içinde yer alır?

Okuma- Yazma
Hepsi
Dinleme- Konuşma
Araştırma

Aşağıdakilerden hangisi sunum sırasında yapılacak işlem basamağı değildir? 

Sunumda kullanılan film veya müziğin konuya uygun olması
Salonda sessiz bir ortamın sağlanması
Sunum yapılacak konu hakkında geniş bilgi edinilmesi
Sunumu yapan kişinin konuya hakim olduğunu hissettirmesi

 

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.