Isı ve Sıcaklık

NELER ÖĞRENECEĞİZ

  1. Isı alışverişinin hangi yönde gerçekleştiğini,
  2. Isının ne demek olduğunu,
  3. Sıcaklığın ne anlama geldiğini,
  4. Bir maddenin sıcaklığındaki değişime sebep olan etkenlerin neler olduğunu.
  5. Öz ısının ne demek olduğunu öğreneceğiz.

Isı ve sıcaklık, günlük hayatta sıklıkla kullandığımız kavramlardır. Aslında bu iki kavram birbirinden farklıdır. Maddelerin ısınması ve sıcaklık artışları arasında bir ilişki vardır. Fakat bu ilişki bazı etkenlere bağlıdır. Bu ilişkiyi öğrenmek etrafımızdaki ısı ile ilgili olayları daha anlamlı hâle getirecektir.

Bir buz kalıbını güneş ışınlarının geldiği yere koyduğumuzda eridiği, yazın elektrik tellerinin sarktığı, yeterince ısı alan suyun kaynadığı, kışın ise bazı yerlerde suların donduğu görülür. Yani kısaca ısı bazı kimyasal ve fiziksel olayların gerçekleşmesine neden olur. Isı ve sıcaklık kavramları birbirine bağlı olarak değişen kavramlardır.

Sıcaklık

Bir maddenin belli bir ölçüye göre, soğukluğunu veya ılıklığını gösteren nicelik, sıcaklık olarak bilinir.

Bir maddedeki her molekülün kinetik enerjisi farklı farklıdır. Bütün moleküllerin kinetik enerjilerinin toplamı, toplam molekül sayısına bölünürse, ortalama kinetik enerjisi bulunur. Bu ortalama kinetik enerji sıcaklığın bir ölçüsüdür. Bu değerin yüksek olduğu madde daha sıcak, düşük olduğu maddenin sıcaklığı ise daha düşük demektir.

Bir maddenin ortalama kinetik enerjisi ile orantılı olan büyüklüğe sıcaklık denir. Bir maddenin sıcaklığı değişiyorsa, çevresine ısı veriyor ya da çevresinden ısı alıyordur.

Sıcaklığın Ölçülmesi (Termometreler)

Sıcaklık ölçmek için kullanılan araçlara termometre denir. Maddelerin boyutlarında meydana gelen değişim, sıcaklıktaki değişim olarak kabul edilebilir. Termometreler bu esasa göre düzenlenmişlerdir.

Termometrelerde 76 cm-Hg basıncında sabit iki sıcaklık değeri seçilir. Birisi suyun donma sıcaklığı diğeri ise suyun kaynama sıcaklığıdır.

Celcius (Santigrad oC) termometrelerinde, suyun donma sıcaklığı 0 oC , kaynama sıcaklığı 100 oC alınarak, 100 eşit bölme yapılmıştır.

Termometreler içindeki sıvıya göre "civalı termometre" "ispirtolu termometre" "alkollü termometre" gibi isimler alır. Kullanılacak sıcaklık ölçüm değerlerine göre tercih yapılır.

Yeni yorum ekle

Ders Notları