Bölüm 5.2: Maddenin Isı İle Etkileşimi - Isı Alışverişi ve Sıcaklık Değişimi Konu Özeti

-A A +A

Sıcaklık ve Isı

Maddeyi oluşturan tanecikler hareketlidir. Her bir taneciğinin hızı birbirinden farklı olduğundan bu parçacıkların hızlarını hesaplamak yerine, sahip oldukları ortalama kinetik enerji belirlenebilir. Maddenin ortalama kinetik enerjisinin karşılığı olan ölçüme sıcaklık denir. Farklı sıcaklıkta olan iki madde arasında sıcaklığı fazla olandan sıcaklığı az olana bir enerji aktarımı olur. Maddeler arasında sıcaklık farkı sebebiyle aktarılan enerjiye ısı denir.

Isı Miktarı, Kütle, Öz Isı ve Sıcaklık Değişimi Arasındaki İlişki

Isı Miktarı - Kütle İlişkisi

Aynı maddeden farklı miktarda örnekler alıp sıcaklıklarını eşit miktarda arttırdığımızda, kütlesi fazla olan fnadde için fazla ısı gerektiğini gözlemleriz. Kütlesi fazla olan maddenin ortalama kinetik enerjisinin arttırılması için daha fazla ısı aktarılması gerekir çünkü içinde bulunan tanecik sayısı daha fazladır. Bu nedenle, ısı miktarı ile kütle arasında doğru orantı vardır.

\(Isı Miktarı \blacktriangle | Kütle \blacktriangle\)

Kütle - Sıcaklık Değişimi İlişkisi

Aynı maddeden eşit kütleler alıp, eşit miktarda ısı verildiğinde kütlesi fazla olanın sıcaklık değişiminin az olduğunu gözlemleriz. Kütle artınca sıcaklık artışı azalır, dolayısıyla kütle ile sıcaklık değişimi arasında ters orantı vardır.

\(Kütle \blacktriangle | Sıcaklık \blacktriangledown\)

Isı Miktarı - Sıcaklık Değişimi İlişkisi

Aynı maddeden eşit kütleler alıp farklı miktarda ısı verince, fazla ısı verilen maddenin sıcaklık değişiminin fazla olduğunu gözlemleriz. Buradan da anlaşılacağı gibi; ısı miktarı ile sıcaklık değişimi doğru orantılıdır.

\(Isı Miktarı \blacktriangle | Sıcaklık Değişimi \blacktriangle\)

Isı - Öz Isı İlişkisi

Farklı maddelerden eşit kütleler alıp sıcaklığını eşit miktarda arttırdığımızda, öz ısı değeri fazla olan madde için daha fazla ısı gerektiğini gözlemleriz. Yani, ısı miktarı ile öz ısı arasından doğru orantı vardır.

\(Isı \blacktriangle | Öz Isı \blacktriangle\)


Kaynak: EBA

Benzer İçerik
Görmeniz Tavsiye Edilir
Bu içerikler konuyla bağlantılı/benzer içeriklerdir.

Bölüm 5.3: Maddenin Isı İle Etkileşimi - Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi Konu Özeti

Kategori: 

Maddeler katı, sıvı veya gaz hâlinde bulunabilir. Maddeleri oluşturan tanecikler arasında kuvvetli ve zayıf çekim kuvvetleri bulunur. Kuvvetli çekim kuvvetleri kimyasal bağ olarak adlandırılır. Zayıf çekim kuvvetlerinin büyüklüğü ise maddenin katı, sıvı veya gaz hâlinde oluşuna göre değişir.

Maddeleri Isınma Sürelerine Göre Sıralayınız

Aşağıda maddelerin öz ısıları verilmiştir. Eşit sürede, özdeş ısıtıcılarda ısıtılan bu maddeleri en çabuk ısınandan en geç ısınana doğru sıralayınız.

Bölüm 6: Türkiye'de Kimya Endüstrisi

Kategori: 

18. yüzyılın ortasında İngiltere'de başlayan endüstri devrimiyle insan gücüne dayalı üretimden makineye dayalı üretime geçilmiştir. Bu dönemde kimyasal işlemlerin uygulandığı birçok endüstriyel tesis kurulmuş ve çok çeşitli alanlarda üretim yapılmaya başlanmıştır. Endüstriyel üretim kısa sürede tüm Avrupa'ya ve Amerika'ya yayılmıştır.

Bölüm 4.1: Asitler ve Bazlar - Asitler ve Bazların Özellikleri

Kategori: 

Günlük hayatımızda tükettiğimiz yiyecekler, içecekler ve kullandığımız temizlik maddeleri farklı asidik ya da bazik özelliğe sahiptir. Akü sıvısı, limon suyu, sirke, domates suyu, yağmur suyu ve süt asidik özellik gösteren maddelerden bazılarıdır.

Bölüm 4.2: Asit Yağmurları

Kategori: 

Fosil yakıtların yakılması ile karbon dioksit (CO2), kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2) gibi hava kirliliğe neden olan gazlar atmosfere yayılır. Bu gaz molekülleri, atmosferdeki su buharıyla karşılaşınca kimyasal tepkime meydana gelir ve kimyasal tepkimeler sonucunda nitrik asit, sülfürik asit ve karbonik asit gibi asitler oluşur.

Bölüm 3: Kimyasal Tepkimeler

Kategori: 

Bir ya da birden fazla maddenin kimyasal yapısının değişmesiyle başka maddelere dönüşmesine kimyasal değişim, bu değişimin gerçekleşme sürecine ise kimyasal tepkime denir. Kimyasal tepkimelerin sonucunda ısı, ışık ve gaz çıkışı; renk ve koku değişimi; çökelti oluşumu gibi fiziksel değişimler de gözlemlenebilir.

Bölüm 2: Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Kategori: 

Maddelerin kimliklerinin değişmediği sadece şekil veya görünüşlerinin değiştiği durumlara "fiziksel değişimler" adı verilir. Fiziksel değişimler buzun suya, suyun da tekrar buza dönüşmesi gibi genellikle tersine çevrilebilir.

Bölüm 1: Periyodik Sistem (Periyodik Tablo)

Kategori: 

Elementler arası ilişkileri görebilmek, maddelerin yapısını ve özelliklerini anlayabilmek için elementlerin sınıflandırılması önemlidir. 19. yüzyılda yaşayan bilim insanlarının çalışmaları sonucunda elementlerin benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılması için kullanılan periyodik tablo (periyodik cetvel / periyodik sistem) ortaya çıkmıştır.

Kitap Gezintisi

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.