Bölüm 4.1: Asitler ve Bazlar - Asitler ve Bazların Özellikleri

-A A +A

Asitler ve Bazlar

Asitlerin Genel Özellikleri

 • Suda çözündüklerinde suya hidrojen (H+) iyonu veren maddelere asit adı verilir.
 • Tatları ekşidir.
 • Birçoğu yakıcı ve tahriş edicidir. Canlı dokulara zarar verir.
 • Bazı metallerle (Mg, Cu, Zn gibi) tepkimeye girerek metalleri de aşındırır.
 • Mermeri aşındırır.
 • Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya dönüştürür.
 • Sulu çözeltileri elektriği iyi iletir.
 • Bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur.

Bazların Genel Özellikleri

 • Suda çözündüklerinde suya hidroksit (OH-) iyonu veren maddelere baz adı verilir.
 • Tatları acıdır.
 • Cildimizde kayganlık hissi oluşturur.
 • Bazı metallerle tepkimeye girer ve tepkimeye girdikleri metalleri aşındırır.
 • Kırmızı turnusol kâğıdını maviye dönüştürür.
 • Sulu çözeltileri elektriği iyi iletir.
 • Asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur.

pH Değeri

pH değeri, maddelerin asitlik ya da bazlık derecesini gösteren bir ölçüdür. pH değeri, 0 ile 14 arasındaki rakamlarla belirtilir. Bir maddenin pH'si 7'den küçük ise o madde asidik özellik gösterir. pH değeri 7'den 0'a doğru yaklaştıkça maddelerin asidik özelliği artar. Bir maddenin pH'si 7 ise o madde nötrdür; yani ne asidik ne de bazik özellik gösterir. Bir maddenin pH'si 7'den büyük ise o madde bazik özellik gösterir. pH değeri 7'den 14'e doğru yaklaştıkça maddelerin bazik özelliği artar.

pH Ölçeği - Asitlik ve Bazlık Değerleri
pH Ölçeği - Asitlik ve Bazlık Değerleri

Günlük Hayatımızda Asitler ve Bazlar

Günlük hayatımızda tükettiğimiz yiyecekler, içecekler ve kullandığımız temizlik maddeleri farklı asidik ya da bazik özelliğe sahiptir. Akü sıvısı, limon suyu, sirke, domates suyu, yağmur suyu ve süt asidik özellik gösteren maddelerden bazılarıdır. Saf su nötrdür. Kabartma tozu, el sabunu, amonyak ve çamaşır suyu ise bazik özellik gösterir.

pH Ölçeği Üzerinde Günlük Hayattan Asit-Baz Örnekleri

pH Ölçeği Üzerinde Günlük Hayattan Asit-Baz Örnekleri

Asitler ve bazlar, endüstride çok geniş kullanım alanlarına sahiptir. Hidroklorik asit, nitrik asit ve sülfürik asit endüstride yaygın olarak kullanılan asitlerdendir. Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit ve kalsiyum hidroksit ise endüstride yaygın olarak kullanılan bazlardan bazılarıdır.


Asit ya da Baz Adı Formülü Piyasa Adı Kullanım Alanları
Hidroklorik asit HCI Tuz ruhu Kimya, ilaç, petrol, boya ve tekstil endüstrisinde
Nitrik asit HNO3 Kezzap Gübre ve boya endüstrisinde, patlayıcı madde üretiminde
Sülfürik asit H2SO4 Zaç yağı Gübre ve boya endüstrisinde, patlayıcı madde üretiminde
Sodyum hidroksit NaOH Sud-kostik Temizlik, kâğıt, boya ve yapay ipek endüstrisinde
Potasyum hidroksit KOH Potas-kostik Sıvı sabun, kâğıt ve tarım ilacı üretiminde
Kalsiyum hidroksit Ca(OH)2 Sönmüş kireç Deri, çimento, alçı ve kireç endüstrisinde

Asit ve Bazlarla Çalışırken Dikkat Edilecek Hususlar

Kuvvetli asit ve bazların canlı ya da cansız maddelere zarar verici etkileri olabilir. Bu nedenle, asitler ve bazlarla çalışırken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar vardır.

 • Tüm deneylerde olduğu gibi laboratuvarda asitler ve bazlarla çalışırken laboratuvar önlüğü giyilmeli ve laboratuvar gözlüğü takılmalıdır.
 • Asitler ve bazlar cildimizi tahriş edebileceği için, asitler ve bazlar ile çalışırken eldiven kullanılmalıdır.
 • Kuvvetli asitler ve kuvvetli bazlar koklanmamalı ya da tadına bakılmamalıdır.
 • Asit ya da bazların cildimizi tahriş etmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
 • Asitler ve bazlar besinlerden uzak bir yerde saklanmalıdır.
 • Asitlerin ve bazların üzerlerindeki tehlike işaretlerine dikkat edilmelidir.

Tehlike İşaret Sembolleri

Tehlike İşaret Sembolleri


Kaynak: EBA

Benzer İçerik
Görmeniz Tavsiye Edilir
Bu içerikler konuyla bağlantılı/benzer içeriklerdir.

Asit Yağmuru Nedir? Nasıl Oluşur?

Kitap Kategori: 

ASİT YAĞMURLARI

Asitler Şarkısı - Fen Bilimleri 8.Sınıf

Bazlar Şarkısı - Zeytinyağlı Yiyemem Aman'ı Bazlar İçin Uyarladık

Asit ve Baz Ayıraçları Hangileridir?

Kitap Kategori: 

Belirteçler (ayıraçlar) maddelerin asit mi yoksa baz mı olduğunu anlamamıza yardımcı olurlar. Aşağıdaki tabloda pH değerlerine göre bazı belirteçlerin nasıl renkler verdiği gösterilmiştir.

Bölüm 1: Periyodik Sistem (Periyodik Tablo)

Kitap Kategori: 

Elementler arası ilişkileri görebilmek, maddelerin yapısını ve özelliklerini anlayabilmek için elementlerin sınıflandırılması önemlidir. 19. yüzyılda yaşayan bilim insanlarının çalışmaları sonucunda elementlerin benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılması için kullanılan periyodik tablo (periyodik cetvel / periyodik sistem) ortaya çıkmıştır.

Bölüm 2: Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Kitap Kategori: 

Maddelerin kimliklerinin değişmediği sadece şekil veya görünüşlerinin değiştiği durumlara "fiziksel değişimler" adı verilir. Fiziksel değişimler buzun suya, suyun da tekrar buza dönüşmesi gibi genellikle tersine çevrilebilir.

Bölüm 3: Kimyasal Tepkimeler

Kitap Kategori: 

Bir ya da birden fazla maddenin kimyasal yapısının değişmesiyle başka maddelere dönüşmesine kimyasal değişim, bu değişimin gerçekleşme sürecine ise kimyasal tepkime denir. Kimyasal tepkimelerin sonucunda ısı, ışık ve gaz çıkışı; renk ve koku değişimi; çökelti oluşumu gibi fiziksel değişimler de gözlemlenebilir.

Bölüm 4.2: Asit Yağmurları

Kitap Kategori: 

Fosil yakıtların yakılması ile karbon dioksit (CO2), kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2) gibi hava kirliliğe neden olan gazlar atmosfere yayılır. Bu gaz molekülleri, atmosferdeki su buharıyla karşılaşınca kimyasal tepkime meydana gelir ve kimyasal tepkimeler sonucunda nitrik asit, sülfürik asit ve karbonik asit gibi asitler oluşur.

Bölüm 6: Türkiye'de Kimya Endüstrisi

Kitap Kategori: 

18. yüzyılın ortasında İngiltere'de başlayan endüstri devrimiyle insan gücüne dayalı üretimden makineye dayalı üretime geçilmiştir. Bu dönemde kimyasal işlemlerin uygulandığı birçok endüstriyel tesis kurulmuş ve çok çeşitli alanlarda üretim yapılmaya başlanmıştır. Endüstriyel üretim kısa sürede tüm Avrupa'ya ve Amerika'ya yayılmıştır.

Kitap Gezintisi

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.