Bölüm 2.2: Saf Maddeler - Bileşikler ve Formülleri

-A A +A

Bileşikler ve Formülleri

En az iki farklı atomun kimyasal bağ oluşturarak bir araya gelip oluşturduğu yeni saf maddelere bileşik denir. Bileşikler kendilerini oluşturan atomların kimyasal özelliklerini taşımaz. Örneğin sodyum klorür bileşiğini oluşturan sodyum, oldukça aktif bir metal ve klor zehirli bir gaz iken, sodyum klorür, sofralarımızda en çok kullanılan ürünlerden biridir.

Sodyum ve Klor Gazının Tuzu Oluşturması

Sodyum ve Klor Gazının Tuzu Oluşturması

Elektron alışverişi yani iyonik bağ ile oluşan bileşikler örgü yapılı bileşikleri oluştururken, elektron ortaklaşması yani kovalent bağ ile oluşan bileşikler molekül yapılı bileşikleri oluşturur.

Bileşikler atomların belli oranlarda birleşmesi ile oluşur. Bileşikler elementlere ait semboller ve bileşikteki birleşme oranlarını ifade eden rakamlar ile yani bileşik formülleri ile ifade edilir. Örneğin amonyak bileşiğinde her bir azot (N) atomuna karşılık 3 hidrojen (H) atomu yer almaktadır, bu nedenle formülü NH3 olarak gösterilir.

Elementler sembollerle ifade edilirken, farklı elementlerden oluşan bileşikler kimyasal formüllerle ifade edilir. Örneğin, su bileşiği H2O formülü ile gösterilir. Su bileşiğinin kimyasal formülünde suyu oluşturan hidrojen ve oksijen elementlerinin sağ alt bölümüne yazılan sayılar, bileşiğin en küçük biriminde o element atomundan kaç tane olduğunu gösterir.

Bileşiğin Adı Bileşik Formülü Atom Türü ve Sayısı
Su H2O H:2
O:1
Karbonmonoksit CO C:1
O:1
Amonyak NH3 N:1
H:3

Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız bileşikler, bu bileşiklerin formülleri ve kullanım alanlarından verilen örnekler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.


Bileşiğin adı Bileşiğin formülü Kullanım alanı örneği
Amonyak NH3 Temizlik malzemelerinde
Şeker C6H12O6 Yiyeceklerimizi tatlandırmada
Su H2O Yaşam kaynağımız olarak
Kükürt dioksit SO2 Meyvelerin sarartılmasında
Karbon dioksit CO2 Gazlı içecekler içerisinde
Kalsiyum oksit CaO Mermer içerisinde

Kaynak: EBA

Benzer İçerik
Görmeniz Tavsiye Edilir
Bu içerikler konuyla bağlantılı/benzer içeriklerdir.

Bölüm 1.1: Maddenin Tanecikli Yapısı - Atomun Yapısı

Kategori: 

Çevremizdeki bütün maddeler atomlardan oluşmaktadır. Maddenin en küçük yapı taşına atom adı verilmektedir. Maddeleri oluşturan bu atomlar moleküller hâlinde ve birbirine yakın hâlde bulunur. Birbiri ile temas hâlinde olan ve molekülleri oluşturan atomlara ise bağlı atom adı verilir.

Bölüm 1.2: Maddenin Tanecikli Yapısı - Atom Modelleri Ders Özeti

Kategori: 

MÖ 400'lü yıllarda Yunan filozofları ellerinde herhangi bir bilimsel malzeme olmadan, düşünme ve yorum yapma yeteneklerini kullanarak maddenin yapısını sorgulamış; evrendeki bütün maddelerin, çok küçük ve bölünemeyen parçacıklardan meydana geldiğine karar vermişlerdir. Democritus, maddeyi oluşturan bu parçacıklara bölünemez/parçalanamaz anlamına gelen atom (atomos) adını vermiştir.

Elementlerin isimleri ile sembollerini eşleştiriniz.

Bu etkinlikteki amacımız; elementlerin isimlerinin ve sembollerinin öğrenilmesidir. Etkinlikte elementlerin isimleri ve sembolleri ayrı ayrı verilerek eşleştirilmeleri istenmektedir. Elementlerin isimlerinin altına elementin sembolünü sürükleyerek bırakınız.

Elementlerin Sembollerini Yaz

Bu etkinliğimizde amaç; elementlerin sembollerinin öğretilmesidir. Etkinlikte karşınıza elementlerin isimleri çıkacak. Yapmanız gereken elementin adının altındaki boşluğa elementin sembolünü yazmanız. Unutmayın, elementlerin sembolleri yazılırken ilk harf mutlaka büyük yazılmalıdır.

Periyodik Tablo İlk 20 Elementi Yerleştirme Etkinliği

Bu etkinliğimizde öğrencilerimizin periyodik tabloda bulunan ilk 20 elementin sembollerini ve bu elementlerin periyodik tablodaki yerlerini öğrenmelerini amaçlıyoruz. Verilen element sembollerini periyodik tablodaki uygun yerlerine sürükleyerek bırakınız.

Saf Madde ve Karışımlar Karışık Interaktif Sorular

Saf maddeler, karışımlar ve karışımların ayrılması konularıyla ilgili karışık (doğru yanlış, sürükle bırak, boşluk doldurma) interaktif sorular...

Gizli Elementleri Bul Etkinliği

Bu etkinlikteki amaç; yeni öğrenilecek olan element isimlerine alışkanlık sağlamak ve elementlerin isimlerinin akılda kalıcılığının artırılmasıdır.

Atom Üretme / Element Sembolleri / Atom Oyunu

Sınıf içerisinde ya da evde severek ilgileneceğiniz bir etkinlik. Bu etkileşimsel içerik üç ana bölümden oluşmakta.

Kitap Gezintisi

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.