Bölüm 2.2: Saf Maddeler - Bileşikler ve Formülleri

-A A +A

Kitap Kategori: 

Bileşikler ve Formülleri

En az iki farklı atomun kimyasal bağ oluşturarak bir araya gelip oluşturduğu yeni saf maddelere bileşik denir. Bileşikler kendilerini oluşturan atomların kimyasal özelliklerini taşımaz. Örneğin sodyum klorür bileşiğini oluşturan sodyum, oldukça aktif bir metal ve klor zehirli bir gaz iken, sodyum klorür, sofralarımızda en çok kullanılan ürünlerden biridir.

Sodyum ve Klor Gazının Tuzu Oluşturması

Sodyum ve Klor Gazının Tuzu Oluşturması

Elektron alışverişi yani iyonik bağ ile oluşan bileşikler örgü yapılı bileşikleri oluştururken, elektron ortaklaşması yani kovalent bağ ile oluşan bileşikler molekül yapılı bileşikleri oluşturur.

Bileşikler atomların belli oranlarda birleşmesi ile oluşur. Bileşikler elementlere ait semboller ve bileşikteki birleşme oranlarını ifade eden rakamlar ile yani bileşik formülleri ile ifade edilir. Örneğin amonyak bileşiğinde her bir azot (N) atomuna karşılık 3 hidrojen (H) atomu yer almaktadır, bu nedenle formülü NH3 olarak gösterilir.

Elementler sembollerle ifade edilirken, farklı elementlerden oluşan bileşikler kimyasal formüllerle ifade edilir. Örneğin, su bileşiği H2O formülü ile gösterilir. Su bileşiğinin kimyasal formülünde suyu oluşturan hidrojen ve oksijen elementlerinin sağ alt bölümüne yazılan sayılar, bileşiğin en küçük biriminde o element atomundan kaç tane olduğunu gösterir.

Bileşiğin Adı Bileşik Formülü Atom Türü ve Sayısı
Su H2O H:2
O:1
Karbonmonoksit CO C:1
O:1
Amonyak NH3 N:1
H:3

Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız bileşikler, bu bileşiklerin formülleri ve kullanım alanlarından verilen örnekler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.


Bileşiğin adı Bileşiğin formülü Kullanım alanı örneği
Amonyak NH3 Temizlik malzemelerinde
Şeker C6H12O6 Yiyeceklerimizi tatlandırmada
Su H2O Yaşam kaynağımız olarak
Kükürt dioksit SO2 Meyvelerin sarartılmasında
Karbon dioksit CO2 Gazlı içecekler içerisinde
Kalsiyum oksit CaO Mermer içerisinde

Kaynak: EBA

Benzer İçerik

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.