Bölüm 1.2: Maddenin Tanecikli Yapısı - Atom Modelleri Ders Özeti

-A A +A

Atom Modelleri

Atom Adının Tarihçesi

MÖ 400'lü yıllarda Yunan filozofları ellerinde herhangi bir bilimsel malzeme olmadan, düşünme ve yorum yapma yeteneklerini kullanarak maddenin yapısını sorgulamış; evrendeki bütün maddelerin, çok küçük ve bölünemeyen parçacıklardan meydana geldiğine karar vermişlerdir. Democritus, maddeyi oluşturan bu parçacıklara bölünemez/parçalanamaz anlamına gelen atom (atomos) adını vermiştir.

Dalton Atom Modeli

19. yüzyılda yaşamış İngiliz kimyacı ve fizikçi John Dalton, atom kavramı üzerine çalışmalar yapmış ve ilk bilimsel modeli tasarlamıştır. Dalton, bütün elementlerin atomlardan meydana geldiğini söyleyerek atomu içi dolu bir küre olarak tanımlamıştır. Ayrıca Dalton, bir elementin tüm atomlarının aynı olduğunu, farklı elementlerin de farklı atomlardan meydana geldiğini ve atomların daha küçük parçacıklara bölünemeyeceğini söylemiştir.

Dalton Atom Modeli
Dalton Atom Modeli

Thomson Atom Modeli

20. yüzyılın başlarında, atom üzerine çalışmalar yapan bilim insanı Thomson, yaptığı deneyler sonucunda atomun yapısında negatif yüklü tanecikler, elektronlar bulunduğunu keşfetti. Thomson bunun üzerine yeni bir atom modeli tasarladı ve tasarladığı atom modelini üzümlü keke benzetti. Thomson'un tasarladığı atom modeline göre negatif yüklü elektronlar, pozitif yüklü alan içerisinde dağınık olarak bulunuyordu. Thomson modelde kekin, pozitif yükleri; üzümlerin ise negatif yükleri temsil ettiğini söylemiştir.

Thomson Üzümlü Kek Atom Modeli
Thomson Üzümlü Kek Atom Modeli

Rutherford Atom Modeli

İngiliz bilim adamı Ernest Rutherford, Thomson Atom Modeli'ni test etmek için bir deney düzeneği hazırladı.

Rutherford'un Pozitif Yüklü Parçacıklar ile İlgili Yaptığı Deney

Rutherford'un Pozitif Yüklü
Parçacıklar ile İlgili Yaptığı Deney

Rutherford, deneyde pozitif yüklü parçacıkları ince altın plaka üzerine göndererek parçacıkların hareketini gözlemlemeyi planlıyordu. Bu deney ile Rutherford, atomun küçük bir çekirdeğe sahip olduğunu ve bu çekirdeğin atomun kütlesinin büyük bir kısmını oluşturduğunu öne sürdü. Elektronlar negatif yüklü, atomlar da nötr olduğu için çekirdek, pozitif yüklü olmalıydı. 1918 yılında Rutherford, atom çekirdeğindeki pozitif yüklü bir parçacık olan protonu keşfetti. Proton ve elektron aynı miktarda elektrik yükü taşıyordu. Bir elektronun elektrik yükü, bir protonun elektrik yükünün etkisini yok ediyordu.

Nötronun Keşfi

Atomun kütlesini inceleyen bilim insanları, elektronlar çok küçük bir kütleye sahip olduğu için atomun kütlesinin, atomun protonlarının kütlesine yakın bir değer olmasını bekliyordu. Ancak sonuç bu şekilde değildi. Atomun kütlesi, protonlarının kütlesinin yaklaşık 2 katıydı. Bu farkı araştıran bilim insanları 1930 yılında çekirdekte protonla birlikte bulunan parçacık olan nötronu keşfettiler.

Bohr Atom Modeli

Danimarkalı fizikçi Niels Bohr, elektronun çekirdek etrafındaki hareketini inceledi. Bohr, elektronların çekirdeğe belirli uzaklıklardaki yörüngelerde hareket ettiğini söylemiştir. Bohr; elektronlara enerji verildiğinde elektronların yüksek enerjili yörüngelere atlayabildiğini, elektronlar enerji kaybettiğinde ise elektronların düşük enerjili yörüngelere atlayabildiğini öne sürmüştür. Bohr'agöre elektronlar, bu belirli yörüngeler dışında hareket edemez.

Bohr Atom Modeli'nde Yörüngelerde Bulunan Elektronlar
Bohr Atom Modeli'nde
Yörüngelerde Bulunan Elektronlar

Modern Atom Modeli

Bohr'dan hemen sonra, bilim insanları belirli bir zamanda elektronların konumunun kesin olarak bilinmesinin mümkün olmadığını keşfetmişlerdir.

Atom modeli, günümüzde Modern Atom Teorisi ile açıklanmaktadır. Modern Atom Teorisi'ne göre elektronun konumu kesin olarak belirlenemezken, bulunma olasılığının yüksek olduğu yerler belirlenebilir. Bilim insanları, elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu yerleri elektron bulutu olarak tanımlamıştır.

Modern Atom Modeli
Modern Atom Modeli

Bilim insanlarının devam eden çalışmaları sayesinde, geçmişte öne sürülen bazı atom modelleri, zaman içerisinde geçerliliğini yitirmiştir. Bazı atom modellerinin ise eksiklikleri tamamlanarak yeni bir model öne sürülmüştür. Bu durum, modelleri öne süren bilim insanlarının hata yapmış olduğu anlamına gelmez. Bilimsel modeller, gözlenen olguları açıkladığı sürece ve açıkladığı ölçekte geçerlidir. Belki de gelecekte yeni yeni atom modeli teorileri öne sürülebilir.

İnteraktif İçerik

Atomun Tarihsel Gelişimi
Tarih Şeridi

İnteraktif İçerik

Bilim Adamlarını Sıralama Etkinliği

 


Kaynak: EBA

Benzer İçerik
Görmeniz Tavsiye Edilir
Bu içerikler konuyla bağlantılı/benzer içeriklerdir.

Atomun Tarihsel Gelişimi

Kategori: 

Atomun Tarihsel Gelişimi

Eski çağlardan bugüne kadar maddenin nelerden meydana geldiği merak konusu olmuştur. Ancak bazı bilim adamları ve düşünürler bunun anlaşılmasında büyük adımlar atmışlardır. Şimdi onlara bir göz atalım;

Atomun Tarihsel Gelişiminde Bilim Adamlarını Sıralama Etkinliği

Bu etkinlikte amaç, atomun tarihsel gelişim sürecinde çeşitli fikirleri ortaya atan bilim adamları ve düşünürlerin kronolojik sıralamasının yapılmasıdır. Etkinlikte geçmişten günümüze doğru bilim adamlarını sıralayınız. Sıralama bittikten sonra "Kontrol Et" düğmesine tıklayınız.

Geçmişten Günümüze Atom Modelleri ve Atomun Tarihsel Gelişimi - Tarih Şeridi Şeklinde

Geçmişten Günümüze Atom Modelleri ve Atomun Tarihsel Gelişimi - Tarih Şeridi Tarih boyunca atom modellerinin gelişimi, tarih boyunca atom fikirlerinin değişimi. Kısaca aşağıdaki gibi bir tarih şeridi üstünde ifade edebiliriz.

Atom Üretme / Element Sembolleri / Atom Oyunu

Sınıf içerisinde ya da evde severek ilgileneceğiniz bir etkinlik. Bu etkileşimsel içerik üç ana bölümden oluşmakta.

Kitap Gezintisi

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.