5. Sınıf - Yaşamımızdaki Elektrik Ünite Özeti

-A A +A

BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ

Elektrik Devresi Nedir?

Bir üretecin iki ucu iletken bir telle birleştirilip düzeneğe bir lamba yerleştirilirse üreteç tarafından oluşturulan elektrik enerjisi dev-re boyunca iletilir. Kurulan bu düzeneğe elektrik devresidenir. Elektrik devresi elektrik akımının iletimini sağlamak için biri birine bağlanmış bileşenlerden oluşur.
Pil, pil yatağı, ampul, duy, anahtar ve bağlantı kablolarından oluşan devreye basit elektrik devresidenir.

Elektrik Devresinin Elemanları

Üreteç: Bu elektrik devresinde elektrik akımının kaynağı olan piller, devredeki üreteçlerdir.
Anahtar: Devreye akım vermeye ve akımı kesmeye yarar.
Lamba: Elektrik akımının devreden geçmesi sonucu ısı ve ışık veren devre elemanlarıdır.
Devredeki pil yatağı, pillerin devreye bağlanmasını sağlar.
Devredeki iletken tel, elektrik enerjisinin iletimini sağlar.
Devredeki duy, ampullerin devreye bağlanmasını sağlar.

Basit elektrik devrelerinde anahtar açıkken devreden elektrik enerjisi geçemez ve ampul ışık vermez. Böyle devrelere açık devre denir.
Basit elektrik devrelerinde anahtar kapalı iken devreden elektrik enerjisi geçebilir ve ampul ışık verir. Böyle devrelere kapalı devre denir.

Elektrik devrelerinde devre elemanları, devreye seri ve paralel şekilde bağlanabilir.
Basit bir elektrik devresi, elektriksel bileşenlerin çizimlerini kapsayan resimsel bir şekille ya da elektrikçilerin belirli bileşenleri tanımlamakta kullandıkları bağlantılı standart simgelerden oluşan bir çizimle gösterilebilir. Bu sembollere elektrik devre elemanla-rının sembolleriadı verilmektedir.

 

Kitap Gezintisi

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.