5. Sınıf - Yaşamımızdaki Elektrik Ünite Kazanımları

-A A +A

KONU ADI :1. BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ OLUŞTURALIM
ALT BAŞLIKLAR :DEVRE ELEMANLARINI HATIRLAYALIM
HATA NEREDE?
AMPULLERİN PARLAKLIKLIĞINI DEĞİŞTİRELİM
KAZANIMLAR
1.1 Basit bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığını nasıl değiştirebileceği hakkında tahmin-lerde bulunur (BSB8).
1.2 Bir ampulün parlaklığını nasıl değiştirebileceği hakkındaki tahminlerini test eder (FTTÇ-2).
1.3 Bir ampulün parlaklığını etkileyen değişkenleri listeler(BSB10).
1.4 Elektrik devresinde sadece ampul sayısının değiştirilmesi olayındaki değişikenleri belirler (BSB-11, 12, 13).
1.5 Elektrik devresinde sadece pil sayısının değiştirilmesi olayındaki değişkenleri belirler (BSB-11, 12, 13).
1.6 Devrede pil sayısı aynı kalırken, ampul sayısının artmasıveya azalması ile ampullerin parlaklığının nasıl değiştiğini ifade eder.
1.7 Devrede ampul sayısı aynı kalırken pil sayısının artmasıveya azalması ile ampulün parlaklığının nasıl değiştiğini ifade eder.
1.8 Evde ve okuldaki elektrik düğmelerinin birer devre anahtarı olduğunu fark eder (FTTÇ-3).
1.9 Elektrik düğmeleri ile lambalar arasında, duvar içindengeçen bağlantı kabloları olduğu çıkarımını yapar (FTTÇ-5,31).

KONU ADI :2. DEVRE RESİMLERİMİZİ SEMBOLLERLE İFADE EDELİM
KAZANIMLAR
2.1 Basit bir elektrik devresindeki pil, ampul, bağlantı kablosu ve anahtarı sembolik olarak gösterir.
2.2 Devre elemanlarının sembolik gösterimlerinin, devre şeması çizimlerinde kullanıldığını fark eder.
2.3 Devre elemanlarının sembolik gösterimlerinin bilimsel iletişim (ortak bilimsel dil) açısından önemini kavrar.
2.4 Çalışan bir elektrik devresi şeması çizer.
2.5 Basit bir elektrik devre şemasından yararlanarak devreyi kurar ve çalıştırır.
2.6 Çalışmayan elektrik devrelerine ait şemaları yorumlayarak niçin çalışmadığını ifade eder.
2.7 Verilen hatalı bir devre şemasını, deneyerek çalışır hâle getirir.

Kitap Gezintisi

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.