5. Sınıf - Maddenin Değişimi ve Tanınması Ünite Kazanımları

-A A +A

Kitap Kategori: 

Araştırma Ödevleri:
1. Kömür, petrol, doğal gaz gibi enerji kaynaklarının önemini öğrenelim. Bu enerji kaynaklarının nereden temin edildiğini araştıralım.
2. Demir yolu rayları döşenirken rayların arasında neden boşluklar bırakılır?

KONU ADI :1. SU HÂLDEN HÂLE GİRER
ALT BAŞLIKLAR :DOĞADA SU DÖNGÜSÜ
En Büyük Enerji Kaynağımız: Güneş
KAZANIMLAR
1.1.Yağmur, kar, buz, sis ve bulutun su olduğunu fark eder (BSB-7, 8; FTTÇ-15,16).
1.2.Suyun ısınınca buharlaştığını, buharın da soğuyunca yoğuştuğunu gösteren deney tasarlar (BSB-14, 15,19).
1.3.Buharlaşma ile suyun havaya döndüğü ve yağışlarla buharlaşmanın birbirini dengelediği çıkarımında bulunur (BSB-7, 8, 22, 23; FTTÇ- 15, 16).
1.4.Su döngüsü ile yağış-buharlaşma dengesi arasında ilişki kurar (BSB-7, 8, 22, 23; FTTÇ-15, 16).
1.5.Su döngüsünün gerçekleşmesi için enerji kaynağı gerektiği çıkarımında bulunur (BSB-7, 22, 23; FTTÇ-15, 16).
1.6.Kökeni Güneş olan enerji kaynaklarını açıklar (BSB- 7, 23).
1.7.Güneş enerjisinin yeryüzüne ışınlarla ulaştığını bilir.
1.8.Güneş ışınlarının ulaştıkları maddeyi ısıttığını deneyle gösterir (BSB-14, 15, 19).
1.9.Güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğü sonucunu çıkarır (BSB-7, 22, 23; FTTÇ- 15).

KONU ADI :2. ISI - SICAKLIK
ALT BAŞLIKLAR :ISI ENERJİDİR, HAREKETE DÖNÜŞEBİLİR
KAZANIMLAR
2.1.Sıcaklığı yüksek olan maddelerin temas ettiği soğuk maddeleri ısıttığını gösteren deney tasarlar (BSB- 14, 15,19; FTTÇ- 5, 31).
2.2.Aynı maddenin, az ısı verilince az, çok ısı verilince çok ısındığını deneyle gösterir (BSB- 14, 15, 19; FTTÇ- 4, 5).
2.3.Aynı miktar ısı verilince miktarı az olan maddenin çok, miktarı çok olan maddenin az ısındığını deneyle gösterir (BSB- 14, 15, 19; FTTÇ- 4, 5).
2.4.Maddelerin yandığında ısı verdiğini gösteren deney tasarlar (BSB- 14, 15, 19; FTTÇ-14).
2.5.Isı ve sıcaklığın farkını gözlemlerine dayanarak açıklar (BSB- 1, 5).
2.6.Isınmak için kullanılan yakıtları listeler (BSB-3, 6; FTTÇ- 29).
2.7.Yakıtlardan elde edilen ısının harekete dönüşebildiğini deneyle gösterir (BSB- 14, 15, 19; FTTÇ- 4, 24, 29).
2.8.Isı birimlerinin joule ve kalori olduğunu bilir (BSB-18;FTTÇ- 1).
2.9.Bir joule ve bir kalorinin büyüklüğünü günlük hayattan örnekler vererek açıklar.
2.10.Joule ve kalori cinsinden verilmiş enerjileri birbirine dönüştürür (BSB- 18; FTTÇ-1).

KONU ADI :3. ISI MADDELERi ETKiLER
ALT BAŞLIKLAR :GENLEŞME
KAZANIMLAR
3.1.Isı sıcaklık ilişkisi deneyimlerinden, ısının maddeler üzerindeki en belirgin etkisinin ısınma-soğuma olduğu çıkarımını yapar (BSB-1, 5, 7).
3.2.Isı etkisiyle maddelerin hacimlerinin arttığını gündelik hayattan örnekleriyle doğrular (BSB- 1, 5, 7; FTTÇ- 5).
3.3.Isı alma-ısı verme ile genleşme-büzülme arasında ilişki kurar (BSB-5; FTTÇ-7).
3.4.Genleşmenin çevremizdeki olumlu ve olumsuz etkilerinin farkına varır (BSB- 1, 2, 7; FTTÇ- 4, 5, 6, 7).

KONU ADI :4. MADDENiN AYIRT EDiCi ÖZELLiKLERi
ALT BAŞLIKLAR :BUHARLAŞMA
YOĞUŞMA
KAYNAMA SICAKLIĞI
ERiME-DONMA SICAKLIĞI
YOĞUNLUK
KAZANIMLAR
4.1.Sıvıların ısı olarak buharlaştığını ve buharın yoğuşurken ısı verdiğini deneyle gösterir (BSB-15; FTTÇ- 15).
4.2.Buharlaşmanın her sıcaklıkta olabileceğini gösteren deney tasarlar (BSB-14, 15, 19; FTTÇ-4).
4.3. Deney sonuçlarını kullanarak sıcaklık arttıkça buharlaşmanın hızlanacağı çıkarımında bulunur (BSB- 1, 7, 8, 16,22, 23; FTTÇ-4, 5).
4.4.Bir sıvı kaynarken gözlemlerini ifade eder (BSB- 1,19, 22, 24).
4.5.Kaynayan sudan çıkan kabarcıkların su buharı olduğunu gösteren deney tasarlar (BSB-14, 15, 19).
4.6.Kaynama ve buharlaşma arasındaki farkı açıklar (BSB-5, 19, 22).
5.1.Saf maddelerin kaynama sıcaklıklarının sabit olduğunu gösteren deney tasarlar (BSB-14, 15, 16, 19).
5.2.Kaynama sıcaklıklarına bakılarak sıvıların tanınabileceğini fark eder (BSB-5; FTTÇ- 5, 13).
5.3.Bilimsel ölçme sonuçlarının yer ve zaman değişse de birbirine yakın çıkacağını doğrular (BSB-22, 23, 24;FTTÇ-2).
5.4.Ölçmenin ve akılcılığın zan ve tahminden farkını açıklar (BSB- 7,8; FTTÇ-2).
6.1.Katıların ısı alarak eridiğini, sıvıların ısı vererek donduğunu fark eder (BSB-15; FTTÇ-15).
6.2.Saf bir maddenin erime-donma sıcaklığının sabit olduğunu deneyle gösterir (BSB-15).
6.3.Aynı maddenin, erime sıcaklığının donma sıcaklığına çok yakın olduğunu deney sonuçlarından çıkarır (BSB-7,19).
6.4.Erime-donma sıcaklıklarına bakarak, maddelerin tanınabileceğini bilir (FTTÇ-5).
7.1.Deneyimlerini kullanarak suda batan ve suda yüzen maddelere örnekler verir (BSB-1).
7.2.Suda yüzme-batma olayının tek başına kütle veya hacim ile açıklanamayacağını deneyle gösterir (BSB-5, 7).
7.3.Eşit hacimli, biri suda batan diğeri yüzen iki maddenin hangisinin kütlesinin daha büyük olacağını tahmin eder (BSB-8).
7.4.Batan maddenin yüzen maddeden daha yoğun olduğunu ifade eder (BSB-5).
7.5.Yoğunluk tanımını ve birimini bilir (BSB-18).
7.6.Yoğunluğun ayırt edici bir özellik olduğunu bilir.
7.7.Yoğunluklar listesine bakarak farklı maddelerden yapılmış eşit hacimli cisimlerin kütlelerini karşılaştırır (BSB-22, 23).
7.8.Suyun katı ve sıvı hâllerinin yoğunluk farkının suda yaşayan canlılar için önemini açıklar (FTTÇ- 16).
7.9.Yoğunluklar listesine bakarak farklı gereçlerin yapımı için uygun malzemeler önerir (FTTÇ- 4).

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.