5. Sınıf - Kuvvet ve Hareket Ünite Kazanımları

-A A +A

KONU ADI :1. TEMAS GEREKTİRMEYEN SİHİRLİ KUVVETLER
KAZANIMLAR
1.1.Cisimler arasında fiziksel temas sonucu ortaya çıkan kuvvetleri “temas kuvvetleri” olarak be-lirler.
1.2.Fiziksel temas olmadan da cisimlere bazı kuvvetlerin etki edebileceğini fark eder.
1.3.Kuvvetleri, “temas gerektiren kuvvetleri” ve “temas gerektirmeyen kuvvetler” olarak sınıflandı-rır (BSB- 4, 5, 6).
1.4.Fiziksel temas olmaksızın cisimleri hareket ettirebilecek bir düzenek kurar ve çalıştırır (BSB- 14).

ÖDEV: Mıknatısı günlük hayatımızda hangi alanlarda kullanırız? Araştıralım.

KONU ADI :2. MIKNATISLARLA OYNAYALIM
KAZANIMLAR
2.1.Mıknatısların birbirini çektiğini veya ittiğini gözlemler (BSB- 1).
2.2.Mıknatısların farklı iki kutbu olduğunu fark eder.
2.3.Mıknatısların farklı kutuplarından birinin N ve diğerinin S olarak isimlendirildiğini ifade eder.
2.4.Mıknatısların aynı kutuplarının birbirini ittiği, zıt kutupların ise birbirini çektiği sonucuna ulaşır
(BSB- 23).
2.5.Bazı maddelerin mıknatıslardan etkilendiğini ifade eder.
2.6.Mıknatısların maddelere uyguladığı kuvvetin, temas gerektirmeyen bir kuvvet olduğunu açık-lar.
2.7.Günlük hayatta mıknatısların kullanım alanlarını listeler (BSB- 24).

KONU ADI :3. SÜRTÜNMENİN HAYATIMIZDAKİ YERİ
ALT BAŞLIKLAR :HAVA VE SUDA SÜRTÜNME VAR MIDIR?
KAZANIMLAR
3.1.Çeşitli yüzeylerin (halı, beton, buz vb.) cisimlerin hareketlerine etkilerini karşılaştırır (BSB- 5).
3.2.Bir cismin kaygan bir yüzeyde daha kolay, pürüzlü bir yüzeyde ise daha zor hareket ettir-ilebileceğini gözlemler (BSB- 1).
3.3.Bir cismin kaygan bir yüzeyde daha kolay, pürüzlü bir yüzeyde ise daha zor hareket ettiril-mesinin sebebini, sürtünen yüzeylerin farklılığı ile açıklar (BSB- 7).
3.4.Yüzey ile cismin arasında, cismin hareketini zorlaştıran veya engelleyen kuvveti, sürtünme
kuvveti olarak tanımlar.
3.5.Sürtünmenin bir temas kuvveti olduğunu ifade eder.
3.6.Hava ortamında, hareket eden cismin hareketini zorlaştıran kuvveti hava direnci olarak
tanımlar.
3.7.Su içerisinde, hareket eden cismin hareketini zorlaştıran kuvveti su direnci olarak tanımlar.
3.8.Hava ve su direncinin cisimlerin hareketlerine etkilerini karşılaştırır (BSB- 4, 5, 6).
3.9.Teknolojik tasarım aşamalarını uygulayarak havada en uzun süre kalacak bir paraşüt geliştirir
(FTTÇ- 6, 14).
3.10.Sürtünmenin günlük yaşamdaki etkilerine örnekler verir (FTTÇ- 4).

Kitap Gezintisi

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.