3.14. Değerlendirme

-A A +A
 1. Aşağıdakilerden hangisi bir sunumun başlangıcı ile ilgili olamaz?
  1. Sunum yapan kişinin dinleyicilere uymayan gereksiz hikâye ve esprilerle giriş yapması uygun değildir.
  2. Sunum yapacak kişinin katılımcılar tamamlandıktan sonra salona gelmesi daha uygun olacaktır.
  3. Sunum yapacak kişi seyircileri salona girmeden gözlemleyebiliyorsa, buradan katılımcıların tarz ve ruh hallerini analiz etmesi yerinde olacaktır.
  4. Katılımcıların sunum yapan kişiye karşı ön yargı beslememeleri için, konuşmacıyla ilgili önceden bilgilenmeleri doğru değildir.
 2. Aşağıdakilerden hangisi sunum ile ilgilidir?
  1. Sunum sırasında esprili bir anlatım sunumun ciddiyetini bozar.
  2. Konu içeriğinin iyi anlaşılmasını sağlayacak günlük yaşamdan seçilmiş basit benzetme ve örnekler vermek ilgiyi dağıtacağından kullanılmamalıdır.
  3. Sunum yapan kişi dinleyici ile kontak kurmamalıdır.
  4. Sunumu basit ve yalın tutarak ara ara konu başlıklarını hatırlatmak önemlidir.
 3. Sunum yapan kişi, sunum esnasında kullandığı dil ile ilgili aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?
  1. Bölgesel konuşmayı tercih etmesi dinleyicisiyle arasında bir yakınlık kuracaktır.
  2. Hitap ettiği topluluğun ağız özellikleri ile sunumunu gerçekleştirmelidir.
  3. Sunum yapan kişinin kelime hazinesinin zenginliğinden kaynaklanan çok fazla kelime kullanımı, katılımcıların takibini güçleştirebilir.
  4. İstanbul Türkçesi ile sunumunu gerçekleştirmelidir.
 4. Aşağıdakilerden hangisi sunum yapan kişi ile ilgili olamaz?
  1. Katılımcılar hakkında önyargılı olmamak için bilgi edinmemelidir.
  2. Fikir haritaları yapmalıdır.
  3. Katılımcılar üzerinde bir iz bırakacak sunum yapmanın sorumluluğunu taşımalıdır.
  4. Sunumda kullanacağı kanıt ve bilgiler gerçekten güvenilir olmalıdır.
 5. Aşağıdakilerden hangisi ikna etmeye yönelik sunumlarla ilgili olamaz?
  1. İkna etmede ileri sürülen tezi destekleyecek örnek ve kanıtları kullanmak gerekir.
  2. Sunum ikna etmeye yönelikse; problemin ne olduğunu, kimi ilgilendirdiğini, çözümün ne olduğunu söylemek gerekir.
  3. İkna edici sunumlarda olumsuz koşullandırma yapılmaz.
  4. İkna etmeye dayalı sunumlarda görüşünüzü destekleyen deneyler, istatistiksel analizler ve sunum araçlarınızdaki çeşitlilik önemlidir.
 6. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacı ile ilgilidir?
  1. İyi bir konuşmacı dikkatinin dağılmaması için dinleyicilerle göz temasından kaçınır.
  2. Sunum yapan kişinin uzmanlığı, dinleyicide inanma ve güvenme etkisi yaratır.
  3. İyi bir konuşmacı dinleyicilerin hedeflerini dikkate almaz.
  4. İyi bir konuşmacı çevreyi dikkate almaz.
 7. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir sunumun özelliklerinden olamaz?
  1. Sunum için iyi bir planlama yapmak sunum esnasında kaygı duymamak için önemlidir.
  2. Sunum yapan kişi, süreyi sunum esnasında ayarlamalıdır.
  3. Sunum konusu güncel bir konu olmalıdır.
  4. Öncelikle amaç belirleme adımına dikkat etmelidir.
 8. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacı ile ilgili değildir?
  1. İyi bir konuşmacının gözlem kabiliyeti yüksektir.
  2. Sunum yapan kişinin uzmanlığı, dinleyicide inanma ve güvenme etkisi yaratır.
  3. İyi bir konuşmacının kişisel hedefleri ile sunumun amacı örtüşmez.
  4. İyi bir konuşmacı, insanlara, çevreye duyarlıdır.
 9. Aşağıdakilerden hangisi görsel destekleyicilerle ilgili olamaz?
  1. Görsel destekleyiciler sunumun özel noktalarına önem ve açıklık getirir.
  2. Görsel araçlar sunumu güçlendirir.
  3. Görsel araçlar algılamayı artırır.
  4. Görsel araçlar katılımcıların dikkatini dağıtacağından çok fazla kullanılmamalıdır.
 10. Aşağıdakilerden hangisi sunum esnasında öykü anlatmayla ilgili olamaz?
  1. Öyküler belli bir konuyu pekiştirmeye yarayan genişletilmiş örneklerdir.
  2. Herkesin bildiği bir öyküyü anlatmak daha etkili olacaktır.
  3. Ele alınan konu hakkında sunum yapan kişinin kendi başından geçen bir öyküyü anlatarak sunuma başlaması çok etkilidir.
  4. Öykülerle anlatılanları göz önünde canlandırmak kolaydır.
 11. Aşağıdakilerden hangisi bir sunumun girişi için uygun değildir?
  1. Giriş kısmında bir soru ile başlamak asla uygun değildir.
  2. Girişin dikkat çekici olmasının yanı sıra konunun bütünlüğü açısından da anlam ifade etmesi gerekir.
  3. Dinleyicinin dikkati sunuma ve sunumu yapan kişiye çekilmelidir.
  4. Girişteki dikkat toplayıcı ifadenin konuyla bağdaşması önemlidir.
 12. Aşağıdakilerden hangisi sunumun bitirilmesinde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biridir?
  1. Sunum bittikten sonra devam etmemek gerekir.
  2. Dinleyiciyi etkilemek için ani bir bitiriş yapılmalıdır.
  3. Sunumun sonunda yeni ya da unutulan bilgilere yer verilmelidir.
  4. Sunum yapan kişi sunum sonrasında, yeterli hazırlık yapamadığını dile getirerek dinleyiciden özür dilemelidir.
 13. Aşağıdakilerden hangisi yapılan sunumun inandırıcılığı ile ilgili olamaz?
  1. Sunum yapan kişinin kişisel özellikleri
  2. Sunum yapan kişinin kişisel deneyimlerini paylaşması
  3. Sunumda istatistiksel veri kullanmak
  4. Konu ile ilgili uzman kişilerin görüşlerine yer vermek
 14. Sunum yapan kişi, sunum esnasında sorularla ilgili nasıl bir tutum içinde olmalıdır?
  1. Katılımcıların aralarda soru sormaları konuyu dağıtacağından, izin verilmemelidir.
  2. Sunum yapan kişi dinleyici kitlesine asla soru yöneltmemelidir.
  3. Katılımcıların sorularına verilecek cevapların niteliğinden çok durumun idare edilmesi önemlidir.
  4. Sunum yapan kişi, uzun cevap gerektirecek soruları sonra cevaplayacağını söyleyebilir.
 15. Aşağıdakilerden hangisi sunum esnasında dil ve anlatım bakımından dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?
  1. Sunum yapan kişi vurgu ve tonlamaya dikkat etmelidir.
  2. Sunum yapan kişinin zaman zaman argo ve halk diline yer vermesi katılımcıyla arasında yakınlık sağlayacaktır.
  3. Edilgen yüklem yerine etken yapı seçilmelidir.
  4. Duru, düzgün, yalın bir dil kullanımı önemlidir.
 16. Aşağıdakilerden hangisi sunumun planlama/hazırlık aşaması ile ilgilidir?
  1. Sunumun amacını aktarmaya yönelik süre, amacın daha iyi anlaşılması için uzun tutulmalıdır.
  2. Katılımcılar hakkında ön yargılı olmamak için bilgi sahibi olmamalıdır.
  3. Dinleyici sayısı az olduğunda tartışmaya açık, resmiyetten uzak sunuma ağırlık verilmelidir.
  4. Mesaj ne olursa olsun sunum tarzı hep aynı olmalıdır, değişmemelidir.
 17. Aşağıdakilerden hangisi sunum yapan kişiyle ilgili olamaz?
  1. Sunum yapan kişinin sahne kullanımındaki rahatlığı oldukça etkilidir.
  2. Konuşmacının teknik ekipmanları hakkında bilgi sahibi olması gerekmez.
  3. Sunumu yapacak olan kişi olası durumlara karşı hazırlıklı olmalıdır.
  4. Kişinin konuya hâkim olması oldukça önemlidir.
 18. Aşağıdakilerden hangisi sunumun planlanma aşamasında zaman ve mekanla ilgili dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?
  1. Sunumun nerede yapılacağı bilgisi dikkate alınmalıdır.
  2. Sunum günün herhangi bir saatinde yapılabilir.
  3. Sunumun hangi gün, hangi saat, nerede yapılacağı bilgisi sunumu yapacak kişinin hazırlıklarını tamamlaması açısından fikir verir.
  4. Mümkün olduğu taktirde sunum yapılacak yeri önceden görmek ve deneme sunumu yapmak önemlidir.
 19. Aşağıdakilerden hangisi sunumla ilgili olamaz?
  1. Sunumda zaman yönetimi çok önemlidir.
  2. Sunumla ilgili hazırlanan bir taslak, sunum esnasında kaygı ya da başka nedenlere bağlı olarak kişinin rotasından çıkmasına engel olur.
  3. Sunumdan önce mutlaka birilerinin önünde prova yapmak gerekir.
  4. Sunumla ilgili hazırlanan taslağın bir kopyası asla dinleyicilere verilmemelidir.
 20. Aşağıdakilerden hangisi sunum esnasında dil ve anlatım bakımından dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?
  1. Ses tonu, vücut dili, jest ve mimiklerini konuya uygun bir şekilde kullanmalıdır.
  2. Sunumu yapan kişinin anlaşılması güç ifadeler ve soyut bir anlatım tercih etmesi, dinleyici karşısında saygınlığını artıracaktır.
  3. Katılımcıların düzeyini aşacak terminoloji kullanmaktan kaçınmalıdır.
  4. Cümleleri net ve herkes tarafından anlaşılır olmalıdır.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.