1.6. Kullanılacak Görsel ve İşitsel Araçlar

-A A +A

Kitap Kategori: 

1.6. Kullanılacak Görsel ve İşitsel Araçlar

Görsel araçlar fikirleri güçlendirir, berraklaştırır ve açıklığa kavuşturur. Öğrenmeyi kolaylaştırır, zamandan tasarruf sağlar, insanların dikkatini canlı tutar. Bunlara ek olarak, görsel araçlar dinleyicilerin konu üzerinde yoğunlaşmasına, rahatlamasına ve bilgiyi akılda tutmasına yardımcı olur. Görsel araçların okunaklı ve yüksek kaliteli olmalarını sağlamak konuşmacının sorumluluğundadır. Oturma düzeni konuşmacının ve görsel araçların dinleyicilerce kolaylıkla görülebileceği ve duyulabileceği şekilde, aydınlatma görsel araçların görülmesini zorlaştırmayacak uygunlukta olmalıdır.

1.6.1.Projeksiyonlar

Projeksiyonlar ya da saydam göstericiler ucuz, kullanımı kolay, güvenilir ve özel uygulamalara ve koşullara uyumlu olduklarından dolayı sıkça kullanılır. Bunlar hem küçük, hem de orta büyüklükteki dinleyici grupları için elverişlidir. Özel bir aydınlatmaya gerek yoktur.

Resim 1.1: Projeksiyon makinesi

1.6.2.Slaytlar

Slaytlar renk, grafik, fotoğraf ve çizim kullanmak için mükemmel araçlardır ve küçük, orta ya da büyük dinleyici topluluklarında gayet iyi iş görürler. Slaytlar kullanırken ışıkların söndürülmesi gerekir. Dolayısıyla konuşmacı akışı kesmeden sunuşu bu duruma uydurmalıdır.

Slayt göstericisine alışkın olmanız halinde slaytlar daha etkili olacaktır. Bazı slayt projeksiyonlarında görüntüyü yavaş yavaş yok etme ya da ortaya çıkarma, otomatik ileri alma ve ses senkronu yapma gibi özellikler bulunur. Dinleyiciler için kullanacağınız slayt projeksiyonunu deneyerek sunuşun provasını yapmalısınız.

Işıkların açılıp kapanması sırasında dinleyicilerin dikkati dağıtacağından dolayı, konuşmacı bu anlarda akışı nasıl koruyacaklarını planlamalıdır. Görsel araçlar dinleyicinin dikkatinin konuşmacı ile gösterilen şekil arasında böldüğü için, her zamankinden daha yüksek sesle konuşulmalıdır. Bu dinleyicinin dikkatinin mesaj üzerinde toplanmasına yardımcı olur.

Bir ekranda 4 farklı renkten fazla renk kullanılmamasına dikkat edilmelidir.

Siyah renk kullanıldığında mali veriler aktarılabilir. Bir konuya vurgu yapılmak istenildiğinde kullanılabilir. Gücü ve tutkuyu temsil eder. Siyah bizde ve batı ülkelerinde matem rengi olmasına karşın Japonya da mutluluğu temsil eder. Doğru kullanıldığında sofistike ve gizemli olabilir. Baskın renk olarak çocuklara yönelik kullanıldığında kötü bir seçim olabilecekken sanatla ilgili bir çalışmada kullanıldığında iyi bir seçim olabilir. Siyah üzeri mavi düşük kontrast yaratır.

Mavi sakinliğin simgesidir. Güvenirlik sağlar. Bilgiye muhafazakar bir yaklaşım sergilemeyi ifade eder. Kan akışını yavaşlattığına dair inanç vardır. Çok popüler bir zemin rengidir. Turuncu ile birlikte kullanılmamalıdır.

Yeşil geri besleme isteniyorsa (feedback) kullanılır. Güven veren bir renktir. Sadakat ve zekayı simgeler. Banka logolarında kullanılma sebebi bu yüzdendir. Rahatlatıcı, sakinleştirici, şifa verici bir etkisi vardır. Yaratıcılığı körükler. Denge ve dayanıklılığın bir simgesidir.

Kırmızı bir grubu motive edici etkiye sahiptir. Uyarı olarak algılanması gereken bir renktir. Şiddetli ve güçlü her şeyi temsil eden tüm renklerin en sıcak olanıdır. İş hayatında ,finans sektöründe başarısızlığı temsil eder. Kan akışını hızlandırıcı,iştah açıcı etkisi vardır. Kırmızı ve yeşil bir arada kullanılmamalıdır. Renk körleri için buna özellikle dikkat edilmelidir. Mavi ve mor ile uyum sağlamaz.

Mor ekranda gözü yoran bir renktir. İntihar meyilli olanların beğenisine yatkındır. Asaleti simgeler. Bilgelik, lüks ve gücün simgesidir. Nevrotik duyguları açığa çıkardığından , insanları bilinç altını korkuttuğu saptanmıştır.

Kahverengi insanların hareketlerini hızlandırır. Bu yüzden fastfood restoranları iç mekanda kahverengi kullanır.

Sarı iyimserliği temsil eder. Geçiciliği ve dikkat çekiciliği sembolize eder. Bu yüzden araba kiralama şirketleri, taksiler sarı rengi kullanır. Zıt renkler ile kullanıldığında okunabilirliği kolay olan iyi bir zemin rengidir.

Turuncu sıcak bir renktir. Hayranlık verici, canlı ve samimidir. Dikkat çekmek için kullanılabilir. Mavi ile kullanmaktan kaçınılmalıdır. Zemin rengi olma açısından zayıftır.

Öncelikli olarak kullanılması gereken renkler, beyaz, lacivert, mavi, yeşil, gri, siyahtır.

1.6.3. Filmler

Diğer görsel araçlar gibi, filmlerin de sunuşun konusunu desteklemeleri gerekir. Bir film çoğunlukla özel bir sunuş için kiralanır ya da satın alınır. İçeriğinin bir başkası tarafından yaratılması nedeniyle filmin vurgulanmasını istediğiniz noktalara ışık tutmasını güvence altına almak gerekir. İnsanlar perdede faaliyeti gözlemlerken konuyla ilgili bir tanımlamayı da dinleyebilir. Bu görsel araç her büyüklükteki dinleyici topluluğu için idealdir.

Konuşmacı sunuşun mesajını desteklemesini sağlamak amacıyla filmin içeriğini analiz eder ve salonun aydınlatılmasına geçilirken bir köprü kurarsa, filmler daha etkili olur.

1.6.4. Yazı Tahtaları

Resim 1.2: Yazı tahtası örneği

Yazı tahtaları bir sunuşu aydınlatmak ve tasvir etmek için etkili araçlardır. Yazı tahtasının en son çeşidi vinil yazı tahtalarıdır. Böylesi yazı tahtalarının en büyük cazibesi kolay kullanılmaları, küçük ve orta büyüklükteki dinleyici toplulukları için elverişli olmalarıdır.

Konuşmacı yüzünü tahta yerine dinleyicilere döndüğü, tahtanın temiz olduğu ve yedek tebeşir ya da kalemlerle silgilerin hazır bulunduğu durumlarda, yazı tahtaları daha çok işe yarar.

1.6.5. Yazı Levhası

Yazı levhası bir yazı sehpasına, duvara ya da tahtaya iliştirilebilen büyük boy boş kâğıtlardan meydana gelir. Yazı tahtalarından farklı olarak bu kâğıtlarda bilgiyi korumak daha kolaydır; çünkü gelecekte kullanmak amacıyla saklanabilirler. Yazı levhası sunuşa kendiliğindenlik katar, pahalı değildir ve bir yerden bir yere taşınması kolaydır. Ayrıca özel bir aydınlatma gerektirmez.

Konuşmacı ana noktaları sunuştan önce kâğıda büyük harflerle yazdığı zaman daha etkili iş görür. Tam cümleler kurmaya elbette gerek yoktur. Bu durumda, konuşmacı yeri geldiğinde sunuş boyunca dinleyicilerden gelen bilgileri ekleyebilir. Her sayfada 10 satırdan fazla bulunmamalıdır. Açık sayfayı çevirmeden önce var olan bilgileri okuması için dinleyiciye zaman tanımalıdır.

Resim 1.3: Yazı levhası örnekleri

1.6.6. Yazılı Materyal

Yazılı materyaller; görsel araçlarda ya da sunuş sırasında sunulan materyalin kopyalarını, ek bilgileri, istatistiksel verileri ve hatta sunuş metnini içerebilir. Bunlar dinleyicinin rahatlamasına ve sunuşun üstünde yoğunlaşmasına yardım eder, çünkü dinleyici için not alma zorunluluğu ortadan kalkar. Yazılı materyal aynı zamanda insanları daha sonra gözden geçirilecek bilgilerle donatır.

Konuşmacı dinleyicilere yazılı materyalin dağıtılacağını başlangıçta söyler ve bunların taşıyacağı bilgileri açıklarsa, yazılı materyaller daha etkili olacaktır ama yazılı materyal sunuştan önce ya da sunuş sırasında dağıtılırsa, dinleyiciler dinleme yerine okumayı tercih edebilir.

Yazılı materyal, ek bir hazırlanma süresi ister ve bazı metinler için telif hakkını elinde bulunduran kişiden izin alınması gerekebilir. Bunları çoğaltmak çok kolay olduğu için, yayınlanmasında sakıncalar bulunan bilgilere yer verilmemelidir.

1.6.7. Grafikler

Resim 1.4 : Grafik örneği

Grafikler sessiz görsel araçların bir biçimidir. Çoğu kez bir konu, bazı grafik türlerini kullanarak daha iyi aydınlatılabilir. Bilgiyi sözlü olarak ve bir grafik şeklinde vermek mesajı pekiştirir ve anlamayı güçlendirir.

Yaygın şekilde kullanılan grafikler; tablolar, diyagramlar, çizelgeler, sütunlu şemalar, pay şemaları, akış şemaları ve fotoğraflardır.

Tablolar olgu ya da rakamlar konusunda özlü referanslar ve hızlı karşılaştırmalar sunmak için birebirdir. Bir sütunlu şema uzunca bir açıklamanın sunduğu bilginin aynısını verir ve anlaşılması çok kolaydır. Pay şemalar adından da anlaşılacağı gibi, bir bütünün parçaları hakkında bilgi verir. Örgütsel şemalarda her kutu bir kişiyi ya da şirketin bir bölümünü temsil eder. Akış şemaları özel bir sürecin birbirini izleyen aşamalarını ve yan adımlarını gösterir. Fotoğraflar en iyi grafik araçlarıdır. İnsanlar, resimlere ilgi duyduğundan anında dikkat çeker.

Grafik araçlar, dinleyicinin dikkatini çekip sürdürür ve anlaşılır bir biçimde bilgi verir. Görsel araçlar, sözlü mesajın yerine geçemez, sunuşun sözlü kısmını zenginleştirir.

1.6.8. Telekonferans ve Videokonferans (İşitsel ve Görsel)

Genel masrafların yükselmesi nedeniyle bazı şirketler değişik coğrafi bölgelerde çalışan insanlar arasında bağlantı kurmak icin telekonferans ve videokonferans yöntemleri kullanılmaktadır. İki veya daha fazla noktada bulunan insanların çeşitli cihazları kullanarak sesli ve görüntü olarak, gerçek zamanlı haberleşme yöntemine videokonferans denir. Telekonferans ise sadece işitsel konferans yöntemidir.

Telekonferans, farklı yerlerdeki bireylerin, karşılıklı etkileşim amacıyla telekominükasyon sistemlerinden yararlanmasıdır. Bir telekonferansın düzenlenmesi, toplantı masasının ortasındaki bir telefona bir mikrofan bağlamak kadar basittir. Bu tip sunuşlar üretkenliğe zarar vermez, çünkü katılanlar sunuş biter bitmez işlerine dönebilir, zamanlarını ve parayı seyahat için harcamazlar.

Resim 1.5: Videokonferans

Videokonferans, insanların yüz yüze görüşmek için bir sürü soruna katlanmak yerine, ofisinden diğer ofisteki insanla gerçek zamanlı olarak toplantı, eğitim, konferans yapabilme imkânları sunmaktadır. Diğer ofis ve şube çalışanları ile karşılıklı olarak tartışabilme, ortak çalışma ve veri paylaşımını yapabilmektedir. Hatta ortak çizim veya uygulamayı karşılıklı olarak kullanabilmektedirler.

1.6.9. Sunuma Yardımcı Araçları Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

En iyi sunum araçları bile, uygun bir biçimde kullanılmadıklarında, sunuma zarar verebilirler. Bu araçlar sunumu desteklemeli sunumun kendisi olmamalıdır.

  • Her şeyi önceden kontrol edin.
  • Dikkati denetlemek için gereçleri tam zamanında kullanın
  • Görsel gereçlere yönelerek değil dinleyici ile konuşun
  • Görsel gereci kullanırken daha sesli konuşun
  • Görüşü engellemeyin, her yerden rahatça izlenebilsin
  • Bitirdiğinizde bu yardımcı gereçleri ortadan kaldırın

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.